Corona-ondersteuningsaanbod van alle expertisecentra dementie aan de referentiepersonen dementie groeit

Corona-ondersteuningsaanbod van alle expertisecentra dementie aan de referentiepersonen dementie groeit

“Ik ben bezorgd om de verhuis van diverse bewoners met dementie naar de cohortegroep.” “Ik heb het zelf niet gemakkelijk om te beseffen hoe machteloos je staat tegenover zo’n virus, maar toch ben ik trots op ons team in het hele huis. We trekken samen aan één zeel, de solidariteit onder de medewerkers is nog nooit zo groot geweest.” “Hoe kunnen we hand in hand met de CRA in deze moeilijke omstandigheden persoonsgerichte zorg blijven verlenen en hoe doen andere collega’s dat?”

Het is een greep uit de topics die referentiepersonen dementie uit verschillende settings met elkaar bespreken in de online-intervisie die alle expertisecentra dementie ter beschikking stellen. De uitwisseling geeft inzicht in elkaars aanpak en leidt tot goede praktijken, maar ook tot vragen waarmee we aan de slag gaan. In de corona-Praatbox die we hier speciaal voor creëerden, zijn telkens twee medewerkers van een expertisecentrum dementie aanwezig die de groep een uur lang begeleiden en ondersteunen.

Ook interesse om je praktijk als referentiepersoon dementie te delen? Dat kan! We houden onze praatbox alvast verschillende keren per week open. De referentiepersonen dementie werden hierover reeds geïnformeerd. Kwam onze mail in je spam terecht en wil je toch nog deelnemen? Bezorg ons je mailadres op secretariaat@dementie.be en we zenden je de nodige informatie.

Dit zijn alvast de data in juni:

Dinsdag 02/06: 10u -11u
Donderdag 04/06: 20u-21u
Dinsdag 09/06: 15u-16u
Donderdag 11/06: 10u-11u
Dinsdag 16/06: 15u-16u
Donderdag 18/06: 10u-11u
Dinsdag 23/06: 15u-16u
Donderdag 25/06: 10u-11u
Dinsdag 30/06: 15u-16u

 

 

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kreeg steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat financiële middelen ter beschikking stelt van organisaties die onze woonzorgcentra helpen om een concreet antwoord te bieden op de vele uitdagingen waarmee zij door de COVID-19-crisis worden geconfronteerd.