Dementiezorg in tijden van corona: uitdagingen voor vandaag en morgen

Vlaanderen telt zo’n 136 000 mensen met dementie waarvan bijna 70% thuis woont. Goed twee derde van alle bewoners in woonzorgcentra zijn mensen met dementie. De effecten van de quarantainemaatregelen, het gebrek aan bezoek en de omvang van de crisis lieten sporen na bij elke betrokkene. Tijd dus voor een eerste balans.

Wetenschappelijk medewerker Jan Steyaert van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen die zelf met corona in het ziekenhuis terecht kwam, waarvan 12 dagen in coma op intensieve zorg: ‘In de media is zo goed als niet gefocust op dementie, maar ook in de genomen maatregelen amper. Zo zagen we dat het invoeren van een meer medisch georiënteerde aanpak, eigen aan de maatregelen tijdens deze crisis, enigszins het wonen en leven van mensen met dementie in de verdrukking bracht. Dit kon beter.’

Het voorliggende rapport wil op constructieve wijze bijdragen aan een betere zorg. Hierbij moet telkens rekening worden gehouden met het precaire evenwicht tussen autonomie en geborgenheid. Dit dient te gebeuren met respect voor de wil van de persoon met dementie en zijn mantelzorgers. Op basis van de eerste vijftig interviews pleiten we dan ook voor meer aandacht voor dementiezorg in tijden van corona op de verschillende niveaus van de besluitvorming.

Reflectie en oproep

Het rapport is bedoeld als reflectie voor eenieder die met dementiezorg te maken heeft: van mensen met dementie, mantelzorgers en hulpverleners tot (politieke) beleidsverantwoordelijken. Tegelijk is het een oproep tot het delen van verdere reacties met ons.

Naar het rapport.

Foto boven: Tuinconcert tijdens de lockdown bij WZC Ter Berken, Motena, Roeselare