Alzheimer’s Disease International organiseert wereldwijd webinar over residentiële zorg voor mensen met dementie in coronatijden

Alzheimer’s Disease International organiseert wereldwijd webinar over residentiële zorg voor mensen met dementie in coronatijden

Op woensdag 3 juni organiseerde koepelorganisatie ADI (Alzheimer’s Disease International) onder de titel ‘The hidden casualties of COVID-19: revealing the emergency in care homes and the lessons learnt in day care’ een boeiend webinar over de actuele uitdagingen die de coronacrisis in de residentiële zorg voor mensen met dementie met zich meebrengt. Olivier Constant nam vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen deel en schreef na de discussie een aantal inspirerende leerpunten neer voor ons land. Het was het derde in een reeks webinars waarbij in de eerste twee virtuele presentaties werd gefocust op informatievoorziening rond COVID-19 voor mensen met dementie en hun naasten en actuele psychosociale en medische uitdagingen ten gevolge van de coronamaatregelen.

Nu het stof van de eerste piek van de coronacrisis in veel landen stilaan is gaan liggen, kunnen we ook meer en meer ruimte maken voor de eerste evaluaties en leerpunten. Zowel in ons land als in vele andere landen in de wereld is duidelijk geworden dat de woonzorgcentra vaak een hoge prijs hebben betaald, zowel in druk op personeel en bewoners als in de sterftecijfers. Over die laatste is er internationaal trouwens veel verschil in rapportering, waardoor vergelijking vaak moeilijk is. Toch is het duidelijk dat bij een eventuele volgende opstoot van het virus de woonzorgcentra op gebied van beschermend materiaal, testing, training voor personeel en inbedding binnen de globale gezondheidsstrategie meer aandacht verdienen. Ook de inrichting van woonzorgcentra biedt bijkomende opportuniteiten, door bijvoorbeeld de infrastructuur zo in te richten dat de basisregels ter preventie van het coronavirus makkelijker kunnen gerespecteerd worden en kleinere contactbubbels in plaats van grote afdelingen worden gestimuleerd.

Inspraak van mensen met dementie moet hierbij een prioriteit zijn. Inspirerend is het voorbeeld uit Canada waar men een speciale stuurgroep oprichtte rond COVID-19 en dementiezorg waar ook mensen met dementie van over heel het land bij betrokken waren. Inspraak van ervaringsdeskundigen is voor de expertisecentra dementie ook onontbeerlijk om bij toekomstige pandemieën onze missie van zorg op maat te blijven waarmaken. Daarnaast moet hun stem ook weerklinken richting beleid zodat we op toekomstige uitdagingen de juiste antwoorden kunnen geven. Het webinar maakte eens te meer duidelijk dat over grenzen en culturen heen, de uitdagingen van de coronacrisis opvallend gelijklopen in landen over heel de wereld.

De getuigenis van Lyn die met dementie leeft, vatte de boeiende discussies en presentaties tijdens het webinar samen: “Mijn recht om buiten te wandelen is een fundamenteel recht, ook in coronatijden. Dat mag men mij niet ontzeggen. Het is frappant dat er nog altijd een strijd nodig is om de vrijheid voor mensen met dementie in de praktijk om te zetten.” Basisrechten zouden het laatste moeten zijn waar mensen voor moeten vechten in de onzekere tijden van de coronapandemie. Het is daarom goed om te zien dat zoveel landen vooruitgang boeken met de lessen die zijn geleerd uit de coronacrisis om de levenskwaliteit van kwetsbare mensen te verbeteren.

 

Je kan de webinars van Alzheimer’s Disease International herbekijken via deze link.