Corona treft ook het hart van onze werking

Corona treft ook het hart van onze werking

“Waar ik helder en zeker van ben, is het geweldige werk dat door het zorgpersoneel geleverd werd. Ik zag een grote betrokkenheid, ondanks de persoonlijke risico’s en het feit dat het een nieuw samengesteld team was, zonder voorafgaande specialisatie in corona. Wie had dat wel? In mijn ‘wakkere’ periodes zag ik veel verpleegkundigen langskomen van andere afdelingen, maar ook een neuroloog, een endocrinoloog, … Zij hadden hun specialisme stilgelegd en sprongen bij waar de nood het hoogst was. Ik zag het grote engagement van het zorgteam, dat soms kwam vanuit een technisch-professioneel perspectief, maar evengoed vanuit breed menselijk zorgperspectief. Zo probeerde ik in de avonduren met enkelen van de verpleegkundigen te communiceren via een letterbord. Vooral over de vraag om mijn partner op de hoogte te brengen van de meest recente ontwikkelingen. Die communicatie wilde niet echt lukken, want pas na het verlaten van de intensieve zorg begreep ik dat zij dagelijks nauwgezet een update kreeg. Het voorlezen van brieven van het thuisfront en vrienden deed tijdens zo’n ‘wakkere momenten’ veel deugd. Zelfs het dagelijkse werk van poetsploeg was iets om naar uit de kijken, hoe ze zwetend en zwoegend maar vooral swingend de eenheid proper hielden.”

“De jaarlijkse Dag van de Zorg had moeten plaatsvinden op 15 maart maar werd begin maart al afgelast. Dat was spijtig, want er komt een hoop voorafgaande organisatie bij kijken. Maar het was wel de juiste beslissing. Als ik zie naar de witte lakens die nu overal buitenhangen, het dagelijks applaus en de manier waarop televisieprogramma’s zoals ‘Helden van hier’, ‘Topdokters’ en ‘Pano’ de gezondheidssector nu met groot respect in beeld brengen, denk ik dat het coronavirus hun missie wind in de zeilen blaast. “Elk nadeel heb z’n voordeel”, zei Johan Cruyff. Het respect voor het zorgpersoneel is terecht geëxplodeerd.”

Bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen hebben we de impact van het coronavirus van heel nabij moeten ondervinden. Op 22 maart werd collega Jan Steyaert plots opgenomen in het ziekenhuis. Het verdict: corona, beademing en een kunstmatige coma. Er volgden voor ons en zeker voor de familie van Jan bange dagen en onzekere weken. We zijn als team heel blij om dit artikel van Sociaal.Net te mogen delen waarin Jan, nu gezond en wel, zijn ervaringen heeft neergeschreven!