Lancering handleiding virtueel praatcafé dementie

Lancering handleiding virtueel praatcafé dementie

Regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN ontwikkelde samen met ’t moNUment, het inloophuis dementie in Mechelen, een handleiding voor een virtueel praatcafé dementie. Deze handleiding kwam tot stand tijdens de coronacrisis. Praatcafés konden immers geen live bijeenkomsten meer organiseren en moesten noodgedwongen hun planning annuleren of aanpassen. Een alternatief in de vorm van een ‘virtueel evenement’ zag het levenslicht.

Al snel kwamen de initiatiefnemers tot de conclusie dat een virtueel praatcafé een extra aanvulling betekent bij de huidige programmatie. Het geeft ook aan mantelzorgers die zich om één of andere reden niet kunnen verplaatsen de kans om deel te nemen. Bovendien creëren dezelfde organisatoren een nieuw forum om dementie bespreekbaar te maken. Een open kans die voor het grijpen ligt nu we vertrouwd raken met videobellen. De handleiding is een waardevolle aanvulling bij het draaiboek praatcafé dementie. De digitale publicatie die je hier kan raadplegen loodst je doorheen de aanpak en specifieke aandachtspunten.