Coronavirus, isolatie en dementie: wat leren we eruit? Oproep voor deelname aan onderzoek

Coronavirus, isolatie en dementie: wat leren we eruit? Oproep voor deelname aan onderzoek

Niet alleen het coronavirus maar ook de beschermingsmaatregelen om de infectie in te dijken zijn van een nog onbekende impact op onze samenleving. Ook onze bewoners met dementie ontsnappen er niet aan. Bij mijn weten bestaat er geen informatie over. Daarom stel ik jullie voor om van de nood een deugd te maken en het effect op de bewoners van het woonzorgcentrum te meten. De resultaten zouden in elk geval van een praktische relevantie zijn voor richtlijnen in de toekomst wanneer dergelijke epidemieën zich nog eens voordoen. Misschien is het effect op gedrag en cognitie miniem, een argument dat quarantainemaatregelen een stuk verteerbaarder zou maken voor mantelzorgers. Misschien is het effect zeer nefast of is het sop de kool niet waard. Ik stel voor om bij bewoners met dementie die aan quarantainemaatregelen worden onderworpen, de volgende tests te doen:

Een Mini Mental State (dit is facultatief)
Een Neuropsychiatric inventory (NPI-Q) die hier terug te vinden is

En dit op 3 momenten
– Bij het ingaan van de maatregelen (of zo snel mogelijk)
– Bij het volledig stoppen van de maatregelen
– Een maand na de stop van de laatste maatregel

Op moment 2 en 3 een Clinical Global Impression of Improvement (CGI-I) die hier terug te vinden is. Verder zijn ook de volgende gegevens belangrijk: leeftijd, geslacht en klinische diagnose van de bewoner, één- of tweepersoonskamer, getroffen maatregelen (isolement in woonzorgcentrum of op kamer, volledige of partiële bezoekersbeperking, resident zelf geïnfecteerd of niet), maatregelen getroffen om nefaste effecten tegen te gaan (bvb. Skypen met familie).

We verkregen voor dit onderzoek een goedkeuring van het ethisch comité. Deze studie is volledig ongevaarlijk en non-invasief. Er worden geen dingen gedaan die je niet al in de dagelijkse praktijk deed.
Ik besef dat ik tijd van jullie vraag op een moment dat jullie er niet veel hebben. Deze studie vraagt ongeveer 3 keer 15 minuten werk (per bewoner weliswaar) en vijf minuten om me de resultaten op te sturen op een tijdspanne van enkele maanden.  Je hoeft dit bovendien slechts bij een twee-drietal bewoners te doen. Let er in dat geval wel op om jouw residenten ad random te kiezen, geen selectie maken op basis van gedrag! Als een tiental woonzorgcentra meewerken komen we al een eind ver. Aarzel daarom niet om deze boodschap door te sturen naar collega’s.

Stuur me een mailtje als je wil meewerken, dan stuur ik je een Excel-file en wat schalen om jouw leven te vergemakkelijken.

Alvast bedankt,
Verzorg niet alleen de anderen, maar ook jezelf!

Dr. Kurt Segers
Neuroloog Geheugenkliniek Brugmannziekenhuis Brussel
kurt.segers@chu-brugmann.be