Nederlands onderzoek naar effecten van coronamaatregelen bij mensen met cognitieve stoornissen en hun naasten

Nederlands onderzoek naar effecten van coronamaatregelen bij mensen met cognitieve stoornissen en hun naasten

De coronapandemie is niet alleen een groot gezondheidsprobleem op zichzelf, maar de maatregelen zorgen ook voor veel uitdagingen in het dagelijks leven. Mensen met cognitieve stoornissen en dementie worden dubbel geraakt. Aan de ene kant lopen zij risico op een ernstige verschijningsvorm van de infectie. Aan de andere kant worden zij extra hard geraakt door beperkende maatregelen. Er is veel aandacht voor de situatie van mensen in de woonzorgcentra, maar het merendeel van de mensen met dementie leeft thuis. Omdat formele zorg tijdens corona werd afgeschaald, moest een groot deel opgevangen worden door informele zorg: de mantelzorger. In Frontiers in Psychiary publiceert Alzheimercentrum Amsterdam een studie die de psychosociale effecten bij patiënten en hun naasten in kaart bracht.

Psychosociale effecten van coronamaatregelen
De studie laat zien dat sociale isolatie en psychologische en gedragsproblemen voorkwamen bij een aanzienlijk deel van de patiënten. Patiënten, en hun naasten, maakten zich veel zorgen dat men cognitief sneller achteruit zou gaan. Dit is niet alleen het geval bij mensen met cognitieve stoornissen, maar ook bij deelnemers waarbij het cognitief functioneren normaal is (zogenaamde subjectieve klachten). Het stoppen van formele zorg, een toename in psychologische problemen en het ervaren van sociale isolatie zijn belangrijke risicofactoren voor een hogere belasting van naasten en voor zorgen ten aanzien van cognitieve achteruitgang.

Eerste resultaten van POLAR project
De studie is het eerste resultaat van het project genaamd POLAR (Psychosocial effects of Corona in Alzheimer’s disease). Wiesje van der Flier en Ingrid van Maurik ontvingen vorige maand een COVID-19-beurs van ZonMw voor dit POLAR-project. Met deze beurs kunnen zij onderzoek naar de effecten van de coronamaatregelen bij mensen met cognitieve stoornissen en hun naasten verderzetten. Alzheimercentrum Amsterdam bundelt hiervoor de krachten met Alzheimer Nederland, Pharos en Hersenonderzoek.nl. Ze onderzoeken wat de psychosociale effecten zijn, kijken naar cognitieve achteruitgang als gevolg van het wegvallen van zorg en structuur door de coronamaatregelen en kijken naar het effect op zorggebruik. Een belangrijk onderdeel van POLAR is dat de bevindingen naar de praktijk worden gebracht via webinars, infosheets en een proeftuin. Er is ook aandacht voor diversiteit.