Op de regionale expertisecentra dementie kan je meer dan ooit rekenen

Op de regionale expertisecentra dementie kan je meer dan ooit rekenen

De coronacrisis treft ook de regionale expertisecentra dementie. Noodgedwongen hebben we onze dienstverlening aangepast, even enthousiast en gemotiveerd als voorheen. We werken achter de schermen verder om zorgvoorzieningen te ondersteunen via de referentiepersonen dementie, maar ook op vraag.

Dat gebeurt, gezien de omstandigheden, overwegend digitaal of telefonisch. Ook voor iedereen die met dementie te maken krijgt: mantelzorgers, professionals, overheden en organisaties staan de regionale expertisecentra dementie ter beschikking. We blijven alert om je vraag op te volgen. Onze contactgegevens kan je hier vinden.