Nieuwsbrief ECD Contact januari 2016

Nieuws vanuit Expertisecentrum Dementie Contact

Je kunt de GEWOONSTE dingen heel BIJZONDER maken door ze te doen met heel BIJZONDERE mensen.

De kwaliteit van zorg voor personen met dementie optimaliseren … daar gaan we samen voor!

Vanuit ECD Contact wensen wij u het allerbeste toe voor het nieuwe jaar!

Als goede voornemens voor 2016 stellen wij in de eerste plaats het verder ondersteunen van u als professionele hulpverlener en mantelzorger én het verder inzetten op samenwerking met tal van actoren in het Limburgse zorglandschap voor personen met dementie. Dit laatste doen we, gebed in het Limburgs Netwerk Dementie, ondermeer via de organisatie van regionale overlegplatforms of ‘dementieLinken’, lerende netwerken waarin zorg- en hulpverleners en mantelzorgers van personen met dementie uit de regio samenkomen om kennis en goede praktijkvoorbeelden te delen.

Heb je interesse om deel te nemen aan een dementieLink in je regio? Laat het ons dan weten via ecd.contact@ocmwhasselt.be en we zenden je een uitnodiging (met agenda en locatie) toe!
Nam je reeds deel, dan ontvang je sowieso de uitnodiging van ons. ‘Spread the word’ en motiveer je collega’s om zich ook in te schrijven!

kaart linken

Save the dates!

Voorjaar:

DementieLink West: 19/04/2016
DementieLink Oost: 21/04/2016
DementieLink Noord: 26/04/2016
DementieLink Zuid: 12/05/2016

Najaar:

DementieLink Noord: 11/10/2016
DementieLink Oost: 25/10/2016
DementieLink Zuid: 27/10/2016
DementieLink West: nog te bepalen

Meer informatie over de dementieLinken en de andere activiteiten van het Limburgs Netwerk Dementie en ECD Contact: www.ecdcontact.be

 

800x320_lnd

Vermissing van personen met dementie

Cijfers van de federale politie, Cel vermiste personen, tonen aan dat er de laatste jaren een toename is van het aantal onrustwekkende verdwijningen van ouderen. Personen met dementie vertegenwoordigen een bijzonder kwetsbare groep binnen deze verdwijningen.

Protocollen inzake vermissing werden gerealiseerd: één voor de woonzorgcentra, één voor de thuiszorg en een document voor personen met dementie en hun mantelzorgers die nog geen beroep doen op de zorgsector.

Sinds november 2015  is er op Limburgs niveau een akkoord tot samenwerking met de noodcentrale 101. Concreet houdt dit in dat, in geval van verdwijning, rechtstreeks de noodcentrale verwittigd kan worden.

101Voor meer info en de protocollen, klik hier.

Het vormingsaanbod van Expertisecentrum Dementie Contact

ECD Contact biedt ondermeer: vorming op vraag/maat, de vorming ‘Het leven zoals het is: dementie in Limburg’, het (te huren) ganzenbordspel, de studiedag ‘Omgaan met personen met dementie in het ziekenhuis’, de studiedag ‘Onderdompeling in de wereld van dementie’ en zoveel meer.

Uitgelicht:

–      Vormingsbox met 3 ‘laagdrempelige’ vormingspakketten voor hulpverleners en mantelzorgers. De vormingsbox bevat heel wat materialen en is te huren bij ECD Contact.

p1000280

–      “Het nieuwe beschermingsstatuut van personen met dementie” (studienamiddag): Hasselt, 04/02/2016,  € 25 (inclusief syllabus, brochure en drank). Inschrijven kan tot 22/01/2016.

–      Omgaan met personen met dementie in het ziekenhuis (studiedag): Hasselt, 01/03/2016.

–       Onderdompeling in de wereld van dementie (studiedag): Hasselt, 14/04/2016.

–      “Anders communiceren met personen met dementie, een doe-voel-ervaarnamiddag voor zorgverleners en mantelzorgers” (workshops door Trudie Appermans en Kasper Bormans): Hasselt, 26/05/2016, € 40. Inschrijven kan tot 13/05/2016.

trudie            kasper bormans met boek

Trudie Appermans         Kasper Bormans

Bekijk hier het volledige vormingsaanbod.

zorgpad klein

Stand van zaken zorgpad dementie binnen de regio Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek

Het is al even geleden dat we nog nieuws hebben gebracht over het zorgpad dementie. Dit heeft te maken met de intensieve werking van alle ad hoc werkgroepen om de samenwerking binnen de intramurale en extramurale zorg- en hulpverlening uit te werken.

Een overzicht van het stappenplan van de eerste vier fasen kan u hier vinden.  Dit werd ook voorgesteld op de algemene vergadering van de POP Hasselt op 3 december.

Indien u meer informatie wenst kan u terecht bij de zorgpadbegeleider, Greta Mekers: greta.mekers@ocmwhasselt.be – 011/308851.

Nieuws vanuit Limburg

Hoe samenwerken kan tussen thuiszorg en woonzorgcentra

Op donderdag 3 december 2015 organiseerde LISTEL vzw de inspiratiedag ‘EERSTE LIJN LINKT WOONZORGCENTRA’. Meer dan 30 mooie praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen de eerste lijn en woonzorgcentra werden in beeld gebracht. Het is meteen ook de eerste realisatie van de officiële samenwerkingsovereenkomst tussen LISTEL en de 4 koepels van woonzorgcentra (DOTZORG Limburg, Ferubel, VLOZO en Zorgnet-Icuro).

De bundel waarin de 30 praktijkvoorbeelden terug te vinden zijn staat op https://www.listel.be/nl/documenten-links in de rubriek ‘draaiboeken’.

 

Aanbod permanente vorming University-Colleges Leuven-Limburg

De Expertisecel Active Ageing van de UCLL biedt in haar aanbod permanente vorming lezingen/workshops/studiedagen over ondermeer dementie, reminiscentie, verrijkte omgeving, delier en fixatie.

Uitgelicht:

– Kijken door de ogen van een persoon met dementie. Avondseminarie door Jos Cuyten, 1/02/2016. Klik hier.

– Intimiteitskoffer voor woonzorgcentra: Avondseminarie, 9/02/2016. Klik hier.

Bekijk hier het volledige aanbod.

Meer info: www.ucll.be

002_ucll

 

Psycho-educatie ‘Dementie en nU’ voor mantelzorgers van personen met dementie

PEpakketDeze maand starten op 3 locaties in Limburg psycho-educatiesessies ‘Dementie en nU’: Overpelt, Tongeren en Heusden-Zolder.

 

‘Dementie! Wat nu?’ Een uniek groepsprogramma voor personen met dementie en hun mantelzorgers in Limburg

Ziekenhuis Oost-Limburg, in samenwerking met vzw Menos, biedt een groepsprogramma voor patiënten met een beginnende dementie en hun mantelzorger(s) aan. De sessies voor patiënten en mantelzorger(s) worden gelijktijdig georganiseerd in aparte groepen.

Deelname is gratis.

 

Familiegroepen (jong-)dementie door Limburgse organisaties, in samenwerking met Alzheimer Liga Vlaanderen

Bekijk het aanbod van de familiegroepen dementie te Beringen, Bree, Maaseik en Overpelt en de familiegroep jongdementie Overpelt via deze link.

OPROEP   Heb je als Referentiepersoon Dementie interesse om een rol op te nemen in een Limburgse Familiegroep Dementie of er in je eigen regio eentje op te starten, dan is de Alzheimer Liga Vlaanderen naar jou op zoek!

Info- en netwerkmoment Geïntegreerde Zorg voor Chronisch Zieken

netwerkmoment chronische zorg

Meer info: info@listel.be

Nieuws vanuit Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Start project ‘Farmaceutische Zorg voor personen met Dementie’ 

Op 9 november 2015 is het project Farmaceutische Zorg voor personen met Dementie (FAZODEM) van start gegaan. De apotheker is voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger een zeer toegankelijke zorgverstrekker. Hierdoor kunnen ze een vertrouwensrelatie opbouwen en zijn ze vaak een eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Het project FAZODEM zal o.a. een training rond communicatievaardigheden uitwerken die de zorgverlener in staat stelt om de persoon met dementie en zijn mantelzorger op een professionele manier te ondersteunen.

Erfgoed- en zorgsector slaan de handen in elkaar 

Omgaan met personen met dementie is vanouds een zaak van de zorgsector. Maar recent is het inzicht gegroeid dat cultureel-erfgoedinstellingen (musea, archieven, erfgoedbibliotheken, vrijwilligersorganisaties, …) een enorm potentieel hebben dat bij het reminiscentiewerk kan worden ingezet.

erfgoedHet nieuwe boek ‘Erfgoed en dementie’ wil dan ook beide sectoren dichter bij elkaar brengen. Het geeft achtereenvolgens een inleiding tot dementie, mantelzorg en het belang van het verleden. Het staat ook stil bij voorbeelden van reminiscentieprojecten en -tools, en geeft de lezer een overzicht van de belangrijkste actoren en informatiebronnen rond dementie, mantelzorg en reminiscentie in Vlaanderen. Bovendien worden veel van deze voorbeelden prikkelend voorgesteld in augmented reality.

Het boek verschijnt ook in aanloop naar de Erfgoeddag van 2017. Die heeft als thema ‘Zorg’. Een geïntegreerd erfgoedbeleid staat vandaag hoog op de agenda. Dit thema is een uitnodiging aan beide sectoren om samen te werken (www.erfgoeddag.be). Het boek ‘Erfgoed en dementie’ is een uitgave van Politeia in samenwerking met FARO, Howest/Kennispunt Mantelzorg en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en kan besteld worden bij Politeia.

Op de website www.dementie.be kan je een volledige terugblik lezen op de boekvoorstelling.

Bovendien wordt op 4 februari rond het thema de studiedag ‘De schat van je leven’ georganiseerd. Interesse? Het volledige programma en inschrijven kan via deze link.

 

Maak je graag je initiatieven bekend via de kalender van www.dementie.be?

Geef ze eenvoudig in via deze link.

Nieuws vanuit Vlaanderen 

Raming dementie in België

In België bestaat er geen centrale databank met informatie over het aantal mensen met dementie. Afhankelijk van de gebruikte methoden komt men tot zeer uiteenlopende resultaten. De Stichting Alzheimeronderzoek geeft LUCAS (Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KULeuven) de opdracht om orde op zaken te brengen door op basis van internationale epidemiologische gegevens de beste inschatting te maken voor ons land.

< boven > < venster sluiten >