Nieuwsbrief ECD Contact juni 2016

Nieuws vanuit ECD Contact

Save the dates!

1. Regionale studiedag ‘Als eten moeilijker wordt bij personen met dementie…’: 27 oktober 2016. Lees meer.

eten

2. Op 17 november organiseert het Limburgs Netwerk Dementie haar 4e Expertendag.

3. Blokkeer 2 december namiddag in je agenda want samen met Listel vzw ontvangen we dhr. Alain Remue over vermissing van personen met dementie in de thuiszorg.

Meer informatie over de programma’s en de inschrijvingen volgt in onze volgende nieuwsbrief!
badge_RPDReflectiedagen voor Limburgse Referentiepersonen dementie

In het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 organiseert ECD Contact opnieuw 4 ‘terugkomdagen’ voor Limburgse referentiepersonen dementie. Bekijk het programma.

Schrijf je snel in, want er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar!

 

Werelddag dementie: ‘Dementie beleef je niet alleen’

Naar jaarlijkse goede gewoonte organiseert de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw opnieuw haar “Werelddag Dementie”. Dit jaar in samenwerking met ECD Contact, UCLL en Menos. Het thema is: ‘Dementie beleef je niet alleen’. De Werelddag Dementie door in Genk, campus LiZa, op zaterdag 24 september 2016.

Alle informatie over de Werelddag Dementie vind je op http://www.alzheimerliga.be of in deze flyer.
Trainers dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg in dialoog

Sinds de train de trainer voor het opleidingspakket ‘Zorg verlenen bij mensen met dementie thuis’ gegeven werd, deden heel wat trainers al ervaring op. Om hen blijvend te ondersteunen en de kwaliteit van de opleiding hoog te houden, nodigen we hen uit voor een ontmoeting  met collega-trainers. Deze ontmoeting is een unieke kans om met gelijkgestemden tips en tricks uit te wisselen om nog beter met het pakket te kunnen werken.

De Limburgse trainers nemen bij voorkeur deel in Limburg (Hasselt): 10/11/16, 9u30-12u30.  Meer info en inschrijven: klik hier.

De ontmoetingsmomenten in de andere provincies vind je hier.
“Anders communiceren met personen met dementie, doe-voel-ervaarnamiddag”

Op 26 mei namen 27 enthousiaste hulpverleners deel aan deze vorming waarin zorgclown Trudie Appermans en auteur Kasper Bormans ons meer leerden over ‘innovatieve dementievriendelijke communicatie’.

trudie pop   kasper slide

Omwille van het grote succes organiseren we deze vorming opnieuw op 20/10/2016. Maar ook deze vorming is reeds volzet met de geïnteresseerden op de reservelijst van 26 mei.

Wij zijn ons bewust dat dit vormingsconcept erg aanspreekt en bekijken de mogelijkheid om dit aanbod opnieuw te herhalen in 2017!

Nieuws vanuit Limburg

Jean Aerts fietst heel het land rond tegen jongdementie

jean fiets goed

Op zondag 12 juni vertrekt Zonhovenaar Jean Aerts voor een fietstocht van liefst 895 kilometer rond heel België. Hij gaat aankloppen in alle provinciesteden, om daar aandacht te vragen voor jongdementie. Lees meer.

Wie Jean wil steunen bij vertrek (12/6) en/of aankomst (23/6) in Hasselt kan hier het programma terugvinden.

Wie financieel wil steunen kan een bijdrage leveren:

– aan de Alzheimerliga Vlaanderen:  BE87 3101 0355 8094, vermelding ‘Ronde van België’

– aan Mady Browaeys Fonds: BE45 7340 1941 7789, vermelding ‘440/0013/41770’.

Jeanke, vanwege het ECD Contact-team alvast heel veel succes gewenst een alweer een hartelijke dank voor uw mooie initiatief!

 

“Een knoop in mijn zakdoek”

In onze vorige nieuwsbrief lazen jullie over Inge Dreesen en Marleen Custers die als referentiepersonen dementie jonge kinderen wegwijs maken in de wereld van dementie. Dit doen ze op een unieke en ludieke manier met hun eigen project ‘Een knoop in mijn zakdoek. Het OCMW in Hamont-Achel ondersteunt het initiatief graag, omdat het een nieuwe stap is in de richting van een dementievriendelijke gemeente.

TVLimburg filmden Inge, Marleen en de kinderen in actie. Klik op de afbeelding om de reportage te zien.

een knoop in mijn zakdoek

 

Wandeling tegen dementie

Fabienne en Frank, twee mantelzorgers van een persoon met dementie, gaan de strijd aan tegen dementie. Ze organiseren een hapjes- en tapjeswandeling ten voordele van het Alzheimer Research Centre van de KU Leuven.

Zij hopen u te mogen verwelkomen op zondag 14 augustus om samen een mooie wandeling (2.5 uur) langs de zuidflank van Hasselt te maken.

Een vrije gift voor dit goede doel is uiteraard zeer welkom!

Meer info is te vinden op de website www.wandelingtegendementie.be of in deze flyer.

Voor diegenen die actief zijn op Facebook, like en deel dit initiatief vooral met al jullie vrienden.   Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.

https://www.facebook.com/Wandelingtegendementie/

Bedankt Fabienne en Frank!

 

Triamant nodigt uit: “Va is koning”

va is koning

Triamant organiseert op 30 juni de beklijvende voorstelling “Va is koning”

Place to be: Halingenstraat 76, 3806 Velm
Donderdag 30 juni 2016 om19u30, gratis.
Lees hier meer over ‘Va is koning’.

 

Tweedaagse ‘Plezierig leren communiceren’ door zorgclown Trudie Appermans

Op 29 en 30 juli organiseert vzw L.a.c.h. de tweedaagse ‘Plezierig communiceren’. Deze tweedaagse is een voorwaarde om de tweedaagse ‘plezierig communiceren met mensen met dementie’ te kunnen volgen.

Lees meer.

 

Dementievriendelijk Lummen organiseert een lezing van Kasper Bormans voor het grote publiek

Schrijver Kasper Bormans (‘Wat Alz?’) geeft creatieve tips om te communiceren met personen met dementie

Place to be: GCOC Oosterhof, Dr Vanderhoeydonckstraat 56 te Lummen
Donderdag 15 september 2016 om 20 uur
Inschrijven vòòr 8 september 2016: Manuela Vandenboer 013/521354 of via dementievriendelijk@ocmw-lummen.be

 

Vorming over vroegtijdige zorgplanning bij mensen met een mentale beperking of dementie

npzlHet Netwerk Palliatieve Zorg Limburg organiseert een driedaagse vorming over vroegtijdige zorgplanning bij (ondermeer) mensen met dementie.

Bekijk het aanbod via deze link of klik de flyer open.

 

PXL organiseert Bachelor-NA-Bachelor in de Interdisciplinaire Ouderenzorg

Uniek in Vlaanderen!

Door de vergrijzing van de bevolking ontstaat er een steeds groter wordende en heterogene groep van ouderen met diverse mogelijkheden en behoeften. Deze snelle demografische evolutie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

Het departement PXL-Healthcare wil graag inspelen op deze actuele en maatschappelijke tendensen door een bachelor-na-bacheloropleiding in de interdisciplinaire ouderenzorg aan te bieden. In deze vervolgopleiding staat innovatie rond veroudering en ouderenzorg centraal. Er bestaat echter geen enkele vervolgopleiding in Vlaanderen die het verouderingsproces benadert vanuit een interdisciplinaire invalshoek waarbij zowel gerontologische als geriatrische inzichten centraal staan. Deze vervolgopleiding bereidt je voor op een expertfunctie in het werken met ouderen vanuit een empowerende visie gericht op maximale participatie en autonomie van de oudere cliënt.

Lees hier meer.

 

Interessante artikels in ‘JessaLinea’

In JessaLinea, het medisch informatieblad van het Jessa Ziekenhuis, verschenen 2 interessante artikels (nr. 21, maart 2016):

– “Smartwatch-app voor geriatrie”: lees hier

– “Samen veilig mobiel: evaluatiecentrum rijveiligheid”: lees hier

Nieuws vanuit Vlaanderen

BelRAI, definitieve goedkeuring van een uniforme evaluatieschaal voor de meting van de zorgbehoefte

Binnen welzijn en gezondheid wordt met een veelheid aan evaluatieschalen gewerkt: de Katz–schaal, de BEL-profielschaal, de medisch-sociale schaal, het zorgzwaarte-instrument (ZZI), International Classification of Functioning,… Al deze schalen meten, grosso modo, dezelfde dingen. Het gevolg van de diversiteit aan inschalingen is dat gebruikers telkens opnieuw moeten ingeschaald worden als ze op een andere sector beroep doen. De diversiteit aan schalen impliceert ook dat de gegevens van eerdere indicatiestellingen niet kunnen hergebruikt worden. Daarom is een reductie van het aantal schalen aangewezen.

De Vlaamse Regering besliste daarom op 13 mei 2016, na advies van de Raad van State, definitief tot de invoering van de BelRAI screener. RAI staat voor Resident Assessment Instrument. Het is een instrument dat gestandaardiseerde informatie over de zorgbehoefte van de patiënt/gebruiker ter beschikking stelt van de zorgverlener, de voorziening en de overheid. Het RAI is internationaal gevalideerd en wordt gebruikt in meer dan 20 landen. Om het RAI-instrument te introduceren in de (woon)zorg in België bleek het nodig het aan te passen aan de Belgische situatie en het Belgische taalgebruik. Dat is de BelRAI. Nu moeten we de uitvoeringsbesluiten afwachten vooraleer we de BelRAI in het werkveld  kunnen gebruiken.

Meer informatie.

 

Deelnemen aan onderzoek ‘Nachtelijke onrust bij dementie’

Bent u mantelzorger en heeft u ervaring met nachtelijke onrust van een persoon met dementie? LUCAS (Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KULeuven) ontwikkelt een interactieve website voor mantelzorgers. Op een gepersonaliseerde website leest u meer over hoe u door het gebruik van de ruimtelijke en zintuigelijke omgeving, met nachtelijke onrust kan omgaan. U kan uw eigen ervaringen delen met de onderzoekers en input geven over verbeteringen aan de website. U kan enkele weken gratis over de website beschikken.

Meer informatie op de website van LUCAS.

 

Agentschap Zorg & Gezondheid bericht over het Contactpunt Dementie

Het ‘Contactpunt Dementie’ is een samenwerkingsinitiatief van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Professionele hulp- en zorgverleners zoals u, huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, verzorgers, … kunnen er op een laagdrempelige manier signaleren wanneer een persoon met dementie of zijn mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. Het contactpunt is één van de actiepunten uit het ‘Transitieplan – Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu’.

Lees meer.

< boven > < venster sluiten >