Nieuwsbrief ECD Contact november 2017

Nieuws vanuit ECD Contact

Nieuwe publicatie: “Wat als thuis wonen niet meer mogelijk is? Brochure ter ondersteuning van de mantelzorger bij opname van een naaste met dementie in een woonzorgcentrum”

Een opname in een woonzorgcentrum is een ingrijpende gebeurtenis voor de persoon met dementie. Maar zeker ook voor de mantelzorger en de familie. Omschakelen van de vertrouwde naar een onbekende omgeving brengt veel onzekerheden met zich mee. Hoe wordt een opname best gepland? Welke overwegingen dienen gemaakt te worden? Hoe wordt de persoon met dementie erbij betrokken? Hoe zal hij/zij reageren? Wat verandert er voor de mantelzorger nu de zorg met anderen gedeeld wordt? Duidelijk is dat een goede voorbereiding van cruciaal belang is om weloverwogen keuzes te maken en de overstap naar een nieuwe leefomgeving vlot te laten verlopen.

Hoewel het maatwerk blijft, tracht deze brochure de mantelzorger en de persoon met dementie tips te geven om een opname in een woonzorgcentrum zoveel als mogelijk naar ieders wensen te laten verlopen. Aan de hand van checklists worden ook handvatten aangereikt om een opname bespreekbaar te maken. Kortom, deze brochure wil de mantelzorger helpen om, samen met de persoon met dementie en de familie, keuzes te maken en beslissingen te nemen.

Lees de brochure hier.

Deze brochure is een realisatie van Expertisecentrum Dementie Contact en Myriam Dhulst, seniorenconsulent ‘seniorenTHUISadvies’, in samenwerking met Christelijke Mutualiteit Limburg, Liberale Mutualiteit Limburg, De Voorzorg Limburg en Hulpkas Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

 

Limburgse dementiematrix gelanceerd

Tijdens de dementieLinken van de afgelopen jaren werd nagedacht over de pluspunten, knelpunten en opportuniteiten in de zorg voor personen met dementie in Limburg. Dit ten aanzien van zes verschillende doelgroepen en sectoren. De inventaris werd, samen met een 16-tal Limburgse goede praktijken, gebundeld in de ‘Limburgse dementiematrix’.

Lees hier meer en download de Limburgse dementiematrix.

DementieLinken 2018

De data van de Limburgse Overlegplatforms Dementie, oftewel ‘DementieLinken’ voor 2018 liggen vast. Bekijk ze hier.

Wil je graag een uitnodiging voor de volgende dementieLink in jouw regio ontvangen? Laat het ons weten via ecd.contact@hogevijf.be!

Vormingen 2018 in de kijker

  • ‘De schat van je leven, een kennismaking met reminiscentie’ (workshopnamiddag) – 22/02/2018
  • ‘Ongewoon gewoon, omgevingszorg bij personen met dementie thuis’ (vorming en workshop) – 17/05/2018
  • ‘Reflectiedagen voor Limburgse referentiepersonen dementie’ (vorming en intervisie) –  15/03, 07/06, 27/09, 29/11/2018.

Info en inschrijven.

Nieuws vanuit Limburg

“# Een noot voor dementie” om hulde te brengen aan mantelzorgers van personen met dementie

Twee Limburgse verpleegkundigen startten op 20 oktober hun eigen Ice Bucket Challenge ter ondersteuning van dementie. Het ijskoude water is er echter niet bij en werd vervangen door het symbolisch kraken van een okkernoot. Lees hier meer.

 

 

Project Tubbe in WZC Sint-Jozef Neerpelt, in samenwerking met Koning Boudewijnstichting

Referentiepersoon Dementie Lieve Mannaerts vertelt:

Het Tubbemodel is een relatiegericht zorgverleningsmodel dat in het Tubberödshus in de Zweedse gemeente Tjörn werd uitgerold, geïnspireerd op praktijken in het Lottehemmet zorgcentrum in Denemarken. Het uitgangspunt van het Tubbemodel luidt: ‘Zolang een mens leeft, wil hij LEVEN!’ Uniek aan het Tubbe-model is het ‘relationele aspect’ waardoor een warme en menselijke omgeving voor bewoners en medewerkers ontstaat. Een aangename, huiselijke plek waar ouderen hun leven nog ten volle kunnen LEVEN én een aantrekkelijke, motiverende job voor medewerkers!

Dit model is een klantgericht model waarbij ouderen samen met medewerkers deelnemen aan thematische werkgroepen, betrokken worden in dagelijkse activiteiten en taken, zetelen in organen, … Bewoners mogen niet het gevoel hebben te leven op de werkplek van de medewerkers, maar geven samen met medewerkers mee vorm aan ‘hun’ (t)huis.

Ook in WZC Sint-Jozef trachten we aan de slag te gaan met ideeën uit dit model door bewoners te betrekken in onze sterrolwerking en meer inspraak te geven, d.m.v. bewonersraden, bewoners betrekken bij functioneringsgesprekken,…

Door deze manier van werken willen we de bewoners van WZC Sint-Jozef het gevoel geven dat ze bij ons zeker nog meetellen. Onze visie is dan ook ‘een huis met een ziel’.

Meer informatie over de toepassing van het Tubbe-model in WZC Sint-Jozef Neerpelt kan je verkrijgen via lieve.mannaerts@sintjozefneerpelt.be.

Meer informatie over het Tubbemodel via Zorgnet Icuro.

 

Triamant Academy: Interactieve lezing ‘Vergeet dementie, onthou mens’ (30/11/17)

Kathleen Aerts is naast zangeres en musicalactrice, ook schrijfster. In het boek ‘Voor altijd mijn mama’ (2015) vertelde ze voor het eerst over de jongdementie van haar moeder en met ‘Lilly en Max in de wereld van oma’ (2017) brengt ze nu het verhaal van twee kinderen en hun liefde voor hun vergeetachtige oma.

Tijdens deze interactieve lezing, gecombineerd met een streepje muziek, delen Kathleen Aerts en Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) hun inzichten rond dementie. Lees meer en schrijf in.

 

 

Nieuws vanuit Vlaanderen

Inspiratiegids voor elke referentiepersoon dementie

Wanneer je je opleiding tot referentiepersoon dementie voltooid hebt, start je met veel goeie moed en motivatie aan je opdracht binnen je eigen organisatie. Misschien weet je meteen wat je wil realiseren, misschien twijfel of aarzel je nog een beetje. Weet dat je niet alleen bent. De functie van referentiepersoon dementie mag nog zo duidelijk beschreven staan in de regelgeving, de opdracht vertalen naar je eigen organisatie met haar eigen visie en cultuur blijft een bijzondere uitdaging.

Deze inspiratiegids gevuld met informatie en good practices van referentiepersonen dementie met ervaring tracht je te ondersteunen in je werk als referentiepersoon dementie, in het ontdekken van je vaardigheden, in het ontplooien van je kennis en bij het uitwerken van je ideeën. Je krijgt o.a. tips mee over het bewerkstelligen van verandering, omgaan met weerstand, kritisch kunnen zijn en zorgen voor jezelf. Daarnaast worden concrete voorbeelden aangereikt, verbonden aan de tien taken van de functieomschrijving van een referentiepersoon dementie.

Deze inspiratiegids werd opgemaakt door Expertisecentrum Dementie Meander en Expertisecentrum Dementie Contact, met de inhoudelijke input van enerzijds het Overlegplatform Dementie Oost-Vlaanderen en anderzijds Nele Maesen (referentiepersoon dementie in CWZC H. Catharina te Zonhoven), met feedback van 30 Limburgse referentiepersonen dementie en van de VTO-werkgroep van de expertisecentra dementie.

Steun Sieg op weg naar de finale van het Eén-programma ‘Steracteur sterartiest’!

Op 2 november schoot het nieuwe seizoen van het populaire televisieprogramma ‘Steracteur sterartiest’ op Eén uit de startblokken. Daarin zingen 10 bekende Vlamingen voor het goede doel. Eén van de Steracteurs, Siegfried (Sieg) De Doncker (o.a. bekend van ‘De Helden’ op Ketnet), koos het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. En daarvoor heeft hij een goede reden: zijn oma heeft dementie. En voorlopig doet hij haar alle eer aan tijdens de liveshows. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zijn we enorm dankbaar dat hij het thema mee in de kijker zet en supporteren we elke week met hart en ziel.

Dat Sieg de pannen van het dak zingt konden we al meermaals zien, maar dat kan hij alleen blijven doen met jullie massale steun. Daarom hopen we dat ook jij elke donderdagavond afstemt op het programma ‘Steracteur sterartiest’ en Sieg mee naar de overwinning sms’t. Het ticket voor de volgende aflevering vierden we na de liveshow van 16 november alvast op gepaste wijze. Het team van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Sieg kraakten #eennootvoordementie om mensen met dementie en iedereen die voor hen zorgt een hart onder de riem te steken!

De actie #eennootvoordementie mee ondersteunen? Surf naar de Facebook-pagina of lees meer over de actie via onze website.

Music For Life 2017 is nu al onvergetelijk!

Lynn, Alexandra, Chloé en Lisa, vier gedreven studenten Grafische en Digitale Media aan de Artesis Plantijn Hogeschool, zetten in het kader van Music For Life een hartverwarmend initiatief op poten. Ze maakten het notaboekje ‘Unforgettable’ om mooie herinneringen, kleine en grote dromen en toekomstplannen aan toe te vertrouwen. Ze steunen er het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen mee in het kader van Music For Life. Voor 3 euro kan je hun prachtige actie steunen via de website.

In het kader van de actie Music For Life worden er nog meer initiatieven georganiseerd ten voordele van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, zoals het puzzelboekje van Denksport dat sinds enkele dagen in de winkels ligt.

Wil je zelf een actie opzetten? Surf snel naar de website van Music for Life, registreer je initiatief en laat het ons weten. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen dankt alvast iedereen voor de steun!

Studienamiddag ‘Een mantel om het vergeten? Over palliatieve zorg, dementie en levenseindebeslissingen’

Wanneer: 25 januari 2018 Locatie: CC Het Bolwerk – Vilvoorde Kostprijs: 65 euro Inschrijven kan via de website.

Organisatie: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen i.s.m. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen Meer info kan je hier vinden.

Nieuwe opleiding tot coach psycho-educatie ‘Dementie en nu’

16 maart 2018, Antwerpen.

Meer info en nschrijven kan via deze link.

< boven > < venster sluiten >