DementieLinken

DementieLinken

Expertisecentrum Dementie Contact organiseert, samen met de partners van het Limburgs Netwerk Dementie, reeds sinds 2013 ‘dementieLinken’ (zogenaamde ‘overlegplatforms dementie’). Op 4 locaties in Limburg wordt tweemaal per jaar een dementieLink georganiseerd. Zorg- en hulpverleners van personen met dementie uit de regio komen samen om kennis en expertise te delen en te netwerken. Doel is NIET om het zoveelste overleg te creëren, maar om de kwaliteit op de werkvloer te verhogen door bestaande expertise samen te brengen en gaandeweg de Limburgse matrix in te vullen met de belangrijkste hiaten en overlappingen in de zorg voor personen met dementie. De dementieLink is bijgevolg een regionaal LEREND NETWERK, de link of schakel tussen de verschillende actoren in de zorg voor personen met dementie in de provincie Limburg.

Inhoudelijk: Nieuwe informatie vanuit ECD Contact en de partners (University Colleges Leuven-Limburg, vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg, Hogeschool PXL, UHasselt, LUCA School of Arts, In4Care) wordt steeds geagendeerd. Daarnaast delen aanwezigen informatie over eigen projecten / activiteiten omtrent dementie. Het nieuwe vormingsaanbod wordt steeds meegedeeld, casussen worden besproken (op vraag), etc.

Heb je interesse om deel te nemen aan een dementieLink in je regio? Laat het ons dan weten via ecd.contact@hogevijf.be en we zenden je een uitnodiging (met agenda en locatie) toe!
Nam je reeds deel aan de dementieLink in je regio en ervaar je dit als een meerwaarde? ‘spread the word’ en motiveer je collega’s om zich ook in te schrijven!

kaart linken

DementieLinken in 2023:

 • Voorjaar (fysieke bijeenkomsten):
  • DementieLink Zuid: 18/4/23, 13u30-16u. WZC Ocura, Montenaken.
  • DementieLink Oost: 27/4/23, 13u30-16u. Dienstencentrum De Hazelaar, Rustlaan 13, Genk
  • DementieLink West: 27/4, 13u30-16u. Locatie: WZC Corsala, Beringen.
  • DementieLink Noord: 04/05/23, 13u30-16u. Locatie: WZC Immaculata, Pelt.
 • Najaar (digitaal):
  • provinciale DementieLink die digitaal doorgaat op 24/10/23, 13u30-15u30

 

Diegenen die reeds eerder aanwezig waren op een dementieLink ontvangen enkele weken voordien een uitnodiging per mail.

Nam je nog niet deel aan een dementieLink, maar heb je interesse? Stuur een mailtje naar ecd.contact@hogevijf.be!