Wat is ECD Contact?

800x363_contact-rgb-72dpi

Op 3 december 2001 ging in de provincie Limburg het Expertisecentrum Dementie van start onder de naam ‘Contact’. Expertisecentrum Dementie Contact (ECD Contact) werd opgericht onder de vlag van het OCMW van Hasselt.  Daarmee werd Contact het eerste openbaar Expertisecentrum Dementie in Vlaanderen.
Door een co-partnerschap met de v.z.w. Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg ontstond er een uniek samenwerkingsverband tussen een openbare en een privé-organisatie. In 2019, bij de officiële inkanteling van het OCMW in de stad, werd Groep Hasselt de moederorganisatie van ECD Contact. ECD Contact behoort alzo tot het departement HOGEVIJF.

De naam ‘Contact’

Dementie is een ziekteproces waarbij het gewone contact van de persoon in kwestie met zijn omgeving bemoeilijkt wordt. Echter, er is en blijft steeds contact mogelijk met de persoon met dementie waarbij het ook nodig is om de contactmogelijkheden die hij/zij nog heeft maximaal aan te spreken. Daarnaast mag men ook niet terugschrikken om andere contactmodaliteiten te benutten om een zo goed mogelijke voeling te krijgen met de leefwereld van de persoon met dementie. ‘Contact’ bevat ook het kleine, belangrijke woordje ‘tact’. Dit symboliseert dat wij willen ijveren voor een tactvolle en respectvolle omgang met de persoon met dementie en de mensen die hem of haar omringen.

Ons aanbod

Naast de diverse medische, verpleegkundige en paramedische aspecten, waaronder een duidelijke diagnosestelling en correcte behandeling, kent de verzorging van personen die lijden aan een bepaalde vorm van dementie diverse aandachtspunten. In onze samenleving is nog steeds een grote nood aan correcte informatie rond het ziektebeeld dementie. Aansluitend hierbij zijn veel mensen die geconfronteerd worden met dementie op zoek naar advies en begeleiding. Contact tracht samen met de hulpvrager te zoeken naar gepaste antwoorden op de noden die zich stellen.

In eerste instantie richten de Expertisecentra Dementie zich tot personen actief in de zorgsector. Daarnaast bestaan er vele andere samenwerkingen, zoals met het onderwijs, steden en gemeenten en beleidsmakers. Iedereen die vragen heeft met betrekking tot dementie wordt een antwoord geboden en gericht doorverwezen naar het bestaande aanbod van zorg- en dienstverlening.