Zorgpad dementie Limburg

Zorgpad Dementie Limburg

Onder impuls van ECD Contact hebben vanaf 2013 vele zorg- en hulpverleners binnen de regio Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek in diverse werkgroepen samengewerkt om een zorgpad dementie op te maken.

In een latere fase werd het resultaat van deze samenwerking vertaald naar een Zorgpad Dementie Limburg, dat in 2019 gelanceerd werd en dat breed toepasbaar is en als basis kan dienen bij de uitwerking van regionale zorgpaden dementie.

Wat is (het doel van) een zorgpad dementie?

De levensverwachting stijgt, de vergrijzing stijgt en dus de vraag naar chronische zorg stijgt. Voor Vlaanderen spreken we vandaag over 141 000 mensen met dementie met een stijging naar 283 000 in 2070 (The Lancet, 2022).

De zorgvraag van de persoon met dementie is ruimer dan de medische zorg, en heeft betrekking op het totale functioneren van de persoon in zijn omgeving. Een dergelijke complexe zorgvraag vereist een adequate samenwerking tussen de betrokken zorgverstrekkers.

Het Zorgpad dementie Limburg heeft, als praktische leidraad, tot doel om via adequate samenwerking een afgestemde zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers te bevorderen. 

De eindgebruikers zijn professionele zorg- en hulpverleners in de Limburgse dementiezorg, zowel in de thuissituatie als in de (semi-)residentiële zorg. De ontwikkelde documenten, adviezen en tips zijn echter ook (soms mits kleine aanpassing) bruikbaar buiten de provincie Limburg.

Het Zorgpad Dementie Limburg bestaat uit 5 fasen:

  1.  Detectie en signalering
  2.  Ziekte- en zorgdiagnose
  3.  Vroegtijdige zorgplanning
  4.  Hulpverlening
  5.  Palliatieve zorg en nazorg

Op overzichtelijke wijze kan elke discipline bij iedere fase van het dementieproces inspirerende hulpmiddelen, afspraken en verwachte taakfiches terugvinden met betrekking tot de organisatie van het zorgproces. Bedoeling is dat de ontwikkelde formulieren, folders, adviezen en tips breed gehanteerd en verspreid worden. Door telkens op de bovenstaande linken te klikken kan je per fase het stroomdiagram vinden met bijbehorende werkinstrumenten. Via deze link kan je het stroomdiagram raadplegen van het volledige zorgpad.

 

Bekijk het volledige Zorgpad dementie Limburg via deze digitale gids.

Het filmpje “Aan de slag met het Zorgpad dementie Limburg’ helpt je ook op weg.  

 

Hieronder kan een gedeeltelijk overzicht gevonden worden van de ontwikkelde hulpmiddelen in het zorgpad dementie Limburg. Download deze documenten en verspreid ze / geef ze gericht mee!

27/09/2019, Lancering van het Zorgpad dementie Limburg 

Op 27 september 2019 werd het zorgpad dementie Limburg officieel gelanceerd.

Lees hier de presentaties:

Oproep!

  • Hanteer het Zorgpad Dementie Limburg als praktische leidraad om tot afgestemde zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers te komen. Maak gebruik van de ontwikkelde hulpmiddelen.
  • Vind ondersteuning in het Zorgpad Dementie Limburg om meer en efficiënter te kunnen samenwerken.
  •  Verspreid de hulpmiddelen, ook aan mantelzorgers en personen met dementie.
  •  Heb je een vraag of opmerking? Mis je een thema of discipline? Laat het ons weten via ecd.contact@hogevijf.be.

Een zorgpad blijft ‘work in progress’. Het zal bijgevolg regelmatig aangepast en aangevuld worden, dit voornamelijk naar aanleiding van feedback, vragen en veranderingen in de praktijk.