Zorgpad dementie Limburg

Zorgpad Dementie Limburg

Onder impuls van ECD Contact hebben vanaf 2013 vele zorg- en hulpverleners binnen de regio Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek in diverse werkgroepen samengewerkt om een zorgpad dementie op te maken. In een latere fase werd het resultaat van deze samenwerking vertaald naar een zorgpad dementie Limburg, dat breed toepasbaar is en als basis kan dienen bij de uitwerking van regionale zorgpaden dementie.

 

 

 

Wat is (het doel van) een zorgpad dementie?

Als praktische leidraad om tot afgestemde zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers te komen, biedt het zorgpad dementie geëngageerde zorg- en hulpverleners van diverse lijnen ondersteuning om meer samen te werken.

Het zorgpad dementie Limburg bestaat uit 5 fasen:

 1.  Detectie en signalering
 2.  Ziekte- en zorgdiagnose
 3.  Vroegtijdige zorgplanning
 4.  Hulpverlening
 5.  Palliatieve zorg en nazorg

Op overzichtelijke wijze kan elke discipline bij iedere fase van het dementieproces inspirerende hulpmiddelen, afspraken en verwachte taakfiches terugvinden met betrekking tot de organisatie van het zorgproces. Bedoeling is dat de ontwikkelde formulieren, folders, adviezen en tips breed gehanteerd en verspreid worden. Door telkens op de bovenstaande linken te klikken kan je per fase het stroomdiagram vinden met bijbehorende werkinstrumenten. Via deze link kan je het stroomdiagram raadplegen van het volledige zorgpad.

 

Bekijk het volledige Zorgpad dementie Limburg via deze digitale gids.

Het filmpje “Aan de slag met het Zorgpad dementie Limburg’ helpt je ook op weg.  

 

Hieronder kan een gedeeltelijk overzicht gevonden worden van de ontwikkelde hulpmiddelen in het zorgpad dementie Limburg. Download deze documenten en verspreidt ze / geef ze gericht mee!

Lancering van het Zorgpad dementie Limburg en vervolgstappen

Op 27 september 2019 werd het zorgpad dementie Limburg officieel gelanceerd.

Lees hier de presentaties:

Om bekendheid en implementatie te bevorderen worden vanaf de lancering regelmatig nieuwe impulsen gegeven (o.a. via deze pagina en de nieuwsbrieven van ECD Contact).

Een zorgpad blijft ‘work in progress’. Het zal bijgevolg regelmatig aangepast en aangevuld worden, dit voornamelijk naar aanleiding van feedback, vragen en veranderingen in de praktijk.

 

Impulsen en updates (vermeld in de nieuwsbrieven van ECD Contact)

 

 • (December 2019) Vormingstraject 2020

In het kader van het recent gelanceerde Zorgpad dementie Limburg organiseert Expertisecentrum dementie Contact 3 vormingsnamiddagen (van 13u tot 16u) over thema’s in het zorgproces van mensen met dementie.

    • ZIEKTE- EN ZORGDIAGNOSE – 29/05/2020
    • VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING – 23/10/2020
    • ONDERSTEUNING VAN MANTELZORGERS – 11/12/2020

Geannuleerd wegens corona.

Deze brochure biedt een overzicht van vaak voorkomende zaken die ondersteuning kunnen bieden na het krijgen van de diagnose dementie. Lees er meer over in de nieuwsbrief van maart 2020.

Een jaar na de lancering van het Zorgpad dementie Limburg is het tijd om tussentijds te evalueren en opnieuw aan de slag met gaan met de feedback.

De evaluatie is inmiddels afgerond. We nemen élke respons mee op in de optimalisatie van het Zorgpad dementie Limburg.

 

Oproep!

 •  Hanteer het zorgpad dementie Limburg als praktische leidraad om tot afgestemde zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers te komen. Maak gebruik van de ontwikkelde hulpmiddelen.
 • Vind ondersteuning in het zorgpad dementie Limburg om meer en efficiënter te kunnen samenwerken.
 •  Verspreid de hulpmiddelen, ook aan mantelzorgers en personen met dementie.
 •  Heb je een vraag of opmerking? Mis je een thema of discipline? Laat het ons weten via ecd.contact@hogevijf.be.

Bij vragen of interesse kan u contact opnemen met de medewerkers van ECD Contact via ecd.contact@hogevijf.be of 011/88 83 84.