Zorgpad dementie Limburg

Zorgpad Dementie Limburg

De lancering van het zorgpad dementie Limburg vindt plaats op 27/09/19 te Hasselt.

Bekijk hier het programma.

VOLZET.

 

 

 

Onder impuls van ECD Contact hebben vanaf 2013 vele zorg- en hulpverleners binnen de regio Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek in diverse werkgroepen samengewerkt om een zorgpad dementie op te maken. In een latere fase werd het resultaat van deze samenwerking vertaald naar een zorgpad dementie Limburg, dat breed toepasbaar is en als basis kan dienen bij de uitwerking van regionale zorgpaden dementie.

 

Wat is een zorgpad dementie?

Geëngageerde zorg- en hulpverleners van diverse lijnen gaan samenwerken om enerzijds de kwaliteit van leven en van zorg en/of dienstverlening te optimaliseren op maat van de persoon met dementie en de mantelzorger en om anderzijds de betrokken hulp- en zorgverleners hierbij te ondersteunen. Het zorgpad is een hulpmiddel om dit te helpen realiseren.

Het zorgpad dementie is een transmuraal zorgpad omdat de zorg- en hulpverleners vanuit diverse lijnen en sectoren een aanbod voorzien voor de persoon met dementie en de mantelzorger(s).

 

Op welke ondersteuning kan ik beroep doen als persoon met dementie en/of mantelzorger vanuit het zorgpad dementie?

Er werden meerdere fasen uitgewerkt: detectie en signalering (met onder meer het niet-pluis-gevoel), ziekte- en zorgdiagnose, vroegtijdige zorgplanning, hulpverlening, palliatieve zorg en nazorg.  Binnen deze fasen werden afspraken gemaakt tussen zorg- en hulpverleners om beter samen te werken en hulpmiddelen opgenomen om de persoon met dementie en de mantelzorger te ondersteunen tijdens het dementieproces.  Deze hulpmiddelen zijn formulieren, folders, adviezen en tips (hieronder is een aantal van deze uitgewerkte hulpmiddelen te vinden).

 1. Detectie en signalering (met het niet-pluis-gevoel)

Als je te maken hebt met een ongerust gevoel over jezelf of over een naaste dan kan je de onderstaande folder raadplegen en het onderstaande formulier invullen.

 • Folder ‘Nu of later vergeetachtigheid, blijf er niet mee zitten!’
  • Verschil tussen normale vergeetachtigheid en dementie
  • Belang van een tijdige diagnose
  • Waar kan ik terecht?
 • Formulier niet-pluis-gevoel
  • Als jij je zorgen maakt over jouw eigen gedrag of het gedrag van een familielid of kennis
  • Alle veranderingen i.v.m. geheugenstoornissen, complexe handelingen, persoonlijkheid en sociaal contact kan je in kaart brengen
  • Bij een positief antwoord op 2 of meer items ga dan naar jouw huisarts met het formulier voor een tijdige diagnose

2. Diagnose

Als de diagnose dementie gesteld is, kan je gebruik maken van het dementiekompas en de verwijsgids dementie Limburg om een zicht te krijgen op alle mogelijke vormen van ondersteuning tijdens het dementieproces.

 • Dementiekompas: (via specialist, huisarts of te verkrijgen bij ECD Contact)
  • Vaak gestelde vragen over dementie: bij wie of waar vind ik antwoorden?
  • Communicatietips voor een goed contact met personen met dementie.
 • Verwijsgids dementie Limburg
  • Uitgebreide versie van het dementiekompas
  • Informatie en contactgegevens van alle vormen van ondersteuning, zorg- en hulpverlening vanaf het niet-pluis-gevoel tot de fase van nazorg voor personen met dementie en mantelzorgers.

3. Extramurale hulpverlening

Tijdens de begeleiding en ondersteuning van personen met dementie heb je regelmatig te maken met vragen en veranderingen waarbij een andere aanpak vereist is.  Hieronder vind je een vragenlijst, formulier, tips, adviezen, een richtingaanwijzer voor de beleving van de persoon met dementie en een brochure die je kan ondersteunen als thuiszorg niet meer haalbaar is. Tijdens het dementieproces kan je beroep doen op de Dienst Maatschappelijk Werk van de mutualiteit voor begeleiding voor vragen over tegemoetkomingen en begeleiding.  Aan de hand van een vragenlijst kan je het eerste gesprek voorbereiden. Met het formulier ‘Ben ik een overbelaste mantelzorger?’ kan je jouw draagkracht/draaglast in kaart brengen. De maatschappelijk werker kan samen met jou op zoek gaan naar gepaste zorg en/of een overlegmoment organiseren met alle zorg- en hulpverleners om de hulp op elkaar af te stemmen en/of de overgang naar een nieuwe zorgsituatie te bespreken. Via een communicatieschriftje kan je onderling met elkaar communiceren om de persoon met dementie op dezelfde manier te benaderen.

 

Bij vragen of interesse kan u contact opnemen met de medewerkers van ECD Contact via ecd.contact@hogevijf.be of 011/88 83 84.