Dementievriendelijke gemeenten

Een dementievriendelijke stad/gemeente zorgt ervoor dat mensen met dementie nog meetellen en maakt van het behouden van hun sociale identiteit een vanzelfsprekendheid.

Focus ligt op het bevorderen van sociale inclusie en het behoud van autonomie, kortom het bevorderen van de levenskwaliteit van de inwoners met dementie én hun mantelzorgers.

Het zijn de warmte, betrokkenheid en menselijkheid van iedereen binnen de gemeente die de realisatie van de dementievriendelijke acties kunnen waarmaken.

Waarom dementievriendelijke gemeenten?

  • Omdat we het over een mensenrecht hebben.
  • Omdat het gaat over de levenskwaliteit van veel mensen.
  • Omdat ‘dementievriendelijk’ ook ‘mensvriendelijk’ betekent.
  • Omdat iedereen recht heeft op samen-leven.
  • Omdat mensen met dementie burgers zijn zoals u en ik.
  • Omdat het ook in het belang is van u en uw gemeente.

Bron: Dementievriendelijke gemeenten. Een inspirerende gids (2011)

 

Zutendaal start als dementievriendelijke gemeente

Startmoment op 21 september 2019, 15u, met de filmvertoning van de Zutendaalse kortfilm ‘Le Temps Qui Reste’ en muzikaal intermezzo.

Iedereen van harte welkom!

Bekijk hier de affiche en uitnodiging.

 

Aan de slag

  1. Infoavond ‘Op weg naar een dementievriendelijk beleid in uw gemeente’

Op 3/4/2019 organiseerde ECD Contact i.s.m. ECD Tandem (regio Turnhout) en de Verenging van Vlaamse Steden en Gemeenten een informerende en inspirerende infoavond voor nieuwe lokale besturen en zorgverleners in de zorg voor personen met dementie uit de regio Turnhout en de provincie Limburg.

 

Bekijk hier de presentaties.

2. Call to action

(VVSG, ism ECD Vlaanderen, Alzheimer Liga Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad) a.d.h.v een interactief doe-boek “Samen voor een dementievriendelijk Vlaanderen”.

 

3. Netwerkmoment dementievriendelijke gemeenten

Save the date: op 22/11/2019 (voormiddag) nodigt ECD Contact alle Limburgse gemeenten, die een dementievriendelijk beleid uitwerken, uit voor een provinciaal netwerkmoment. Focus ligt op kennis en ervaringen delen.

 

Nuttige links

 

Overzicht en prognose (2018-2035) van het aantal personen met dementie in de Limburgse gemeenten