Dementievriendelijke gemeenten

Een dementievriendelijke stad/gemeente zorgt ervoor dat mensen met dementie nog meetellen en maakt van het behouden van hun sociale identiteit een vanzelfsprekendheid.

Focus ligt op het bevorderen van sociale inclusie en het behoud van autonomie, kortom het bevorderen van de levenskwaliteit van de inwoners met dementie én hun mantelzorgers.

Het zijn de warmte, betrokkenheid en menselijkheid van iedereen binnen de gemeente die de realisatie van de dementievriendelijke acties kunnen waarmaken.

Waarom dementievriendelijke gemeenten?

  • Omdat we het over een mensenrecht hebben.
  • Omdat het gaat over de levenskwaliteit van veel mensen.
  • Omdat ‘dementievriendelijk’ ook ‘mensvriendelijk’ betekent.
  • Omdat iedereen recht heeft op samen-leven.
  • Omdat mensen met dementie burgers zijn zoals u en ik.
  • Omdat het ook in het belang is van u en uw gemeente.

Bron: Dementievriendelijke gemeenten. Een inspirerende gids (2011)

 

Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie en hun manifest “Hand in hand”

Eind oktober 2018 werd er een Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie opgericht onder impuls van de Vlaamse bewustmakingscampagne “Vergeet dementie, onthou mens”. Deze werkgroep wil mensen met dementie en hun naasten een krachtige stem geven en de Vlaamse samenleving aanmoedigen om de autonomie van mensen met dementie en hun mantelzorgers te versterken.

In mei 2019 lanceerde deze groep het allereerste manifest voor Vlaanderen van mensen met dementie. Dit manifest wil een warme oproep zijn aan de hele samenleving om gehoor te geven aan mensen met dementie. Dementie is een langzaam proces waarbij de hersenen steeds moeizamer functioneren. Terwijl mensen met dementie niet meer alles weten, worden zij door de maatschappij vaak vergeten. Samen willen we het taboe doorbreken en werken aan een dementievriendelijke samenleving! Hoort en zeg het voort!

Lees hier het manifest “Hand in hand”.

 

Zutendaal gestart als dementievriendelijke gemeente

Zutendaal nam op 21 september 2019 de aftrap als dementievriendelijke gemeente met de Zutendaalse kortfilm ‘Le Temps Qui Reste’ en muzikaal intermezzo.

Op 11 oktober werd een infoavond over het thema jongdementie georganiseerd.

Dementievriendelijk Zutendaal nodigt iedereen van harte uit op 3 december voor het theaterstuk “Vergeten en verzonken”.

Lees hier meer.

Kinrooi gestart als dementievriendelijke gemeente 

De kick-off van Kinrooi als dementievriendelijke gemeente vond plaats op 17/10 met de theatervoorstelling “Mijn hele leven is tijd”.

In het najaar van 2019 ontvangen geïnteresseerde Kinrooise handelaars het label “dementievriendelijke ondernemer”.

In kader van dementievriendelijk Kinrooi richten de preventieraad en de dienst zorg en ouderen zich op de lokale ondernemers. Na het volgen van vorming over dementie, verzorgd door ECD Contact, mogen lokale handelaars zich ‘dementievriendelijke ondernemer’ noemen en ontvangen ze het label dat ze in hun zaak kunnen ophangen.

 

Aan de slag als dementievriendelijke gemeente

  1. Infoavond ‘Op weg naar een dementievriendelijk beleid in uw gemeente’

Op 3/4/2019 organiseerde ECD Contact i.s.m. ECD Tandem (regio Turnhout) en de Verenging van Vlaamse Steden en Gemeenten een informerende en inspirerende infoavond voor nieuwe lokale besturen en zorgverleners in de zorg voor personen met dementie uit de regio Turnhout en de provincie Limburg.

 

Bekijk hier de presentaties.

2. Call to action

(VVSG, ism ECD Vlaanderen, Alzheimer Liga Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad) a.d.h.v een interactief doe-boek “Samen voor een dementievriendelijk Vlaanderen”.

 

3. Netwerkmoment dementievriendelijke gemeenten

op 31/1/2020, 9u30-12u, nodigt ECD Contact alle Limburgse gemeenten, die een dementievriendelijk beleid uitwerken, uit voor een provinciaal netwerkmoment. Focus ligt op kennis en ervaringen delen.

 

Nuttige links

 

Overzicht en prognose (2018-2035) van het aantal personen met dementie in de Limburgse gemeenten