Nieuwsbrief ECD Contact september 2015

Op 21 september vindt de Wereld Alzheimerdag plaats. Expertisecentrum Dementie Contact en vele Limburgse zorgorganisaties organiseren op en rond 21/9 heel wat vormingen en activiteiten omtrent dementie. Lees er meer over in deze nieuwsbrief!

Nieuws vanuit Expertisecentrum Dementie Contact

Expertendag 2015: ‘Moeilijk hanteerbaar of eigen-aard-ig’ gedrag van personen met dementie?

Op donderdag 19 november 2015 organiseert het Limburgs Netwerk Dementie haar derde expertendag voor Limburgse zorg- en hulpverleners in de zorg voor personen met dementie.

Deze expertendag legt de focus op (zogenaamd) moeilijk hanteerbaar gedrag van personen met dementie.

In een eerste (plenair) gedeelte gaan we dieper in  op moeilijk hanteerbaar gedrag. Wanneer spreken we van moeilijk hanteerbaar gedrag en hoe kunnen we hier met een andere bril naar kijken? Dit doen we aan de hand van een interactieve sessie. Nadien krijg je in de verschillende workshops concrete handvaten aangereikt om met een aantal vaak voorkomende situaties om te gaan. Een interactieve kennismarkt geeft een overzicht van Limburgse good practices en recent praktijkgericht onderzoek. Tenslotte krijg je een richtlijn en tips om om te gaan met ‘moeilijk hanteerbaar gedrag’ aangereikt.

Het programma en meer prakische informatie vind je in deze flyer.

Inschrijven kan via www.ucll.be/navorming waar je doorklikt naar ‘Gezondheid en Welzijn’ > UC Leuven-Limburg (voorheen KHLim).

LND

Heb je als organisatie interesse om jouw goede praktijkvoorbeeld(en) in de zorg voor je patiënten/cliënten/bewoners met dementie tijdens de kennismarkt te delen met de aanwezigen van de expertendag? Wij horen het graag, uiterlijk 24 september, via ecd.contact@ocmwhasselt.be!

De verwijsgids dementie Limburg, gekoppeld aan het dementiekompas

Via ondermeer deze nieuwsbrief ken je inmiddels ongetwijfeld ons ‘dementiekompas’. Het dementiekompas is als het ware een ‘waaier’ die aan de voorzijde via vraag en antwoord zicht biedt op het ruime aanbod van diensten en voorzieningen in de zorg voor personen met dementie in Limburg. Op de keerzijde worden zeer praktische en eenvoudige tips voor communicatie en omgang met personen met dementie weergegeven.

Wij zijn blij te kunnen meedelen dat er sinds november 2014 reeds enkele duizenden exemplaren verspreid werden aan zorg-en hulpverleners, vrijwilligers en mantelzorgers in de zorg voor personen met dementie!

dk_en_vdl

Afgelopen juni lanceerden we ook de verwijsgids dementie Limburg. In deze gids kan je extra informatie en alle contactgegevens van het Limburgse aanbod, gekoppeld aan de rubrieken van het dementiekompas, terugvinden.

De vraagprijs van het dementiekompas bedraagt € 3,00 voor professionelen. Mantelzorgers en vrijwilligers betalen € 1,00 voor een exemplaar. Het dementiekompas is verkrijgbaar bij ECD Contact (ecd.contact@ocmwhasselt.be, 011/30.88.51) (af te halen zonder meerkost, per post op te sturen met bijkomende verzendingskost).

De verwijsgids dementie Limburg is enkel digitaal beschikbaar. De gids is gratis te downloaden via www.ecdcontact.be.

Als Limburgs Expertisecentrum Dementie zijn wij ervan overtuigd dat het dementiekompas en de verwijsgids dementie Limburg 2 hulpmiddelen zijn die een grote meerwaarde kunnen betekenen voor jou als hulp- of zorgverlener of mantelzorger in de zorg voor de Limburgse personen met dementie! Wij hopen dan ook dat je er gretig gebruik van zal maken en het bestaan ervan zal doorgeven aan collega’s en mantelzorgers!

Mogen wij je vragen om enkele minuutjes tijd te nemen om de contactgegevens van uw organisatie in de verwijsgids dementie Limburg te controleren? Zijn de gegevens niet helemaal correct, onvolledig en/of heeft je organisatie een aanbod dat nog niet opgenomen is in de gids, laat het ons weten via ecd.contact@ocmwhasselt.be!

Opleiding ‘Wegwijs in dementie op jonge leeftijd’: inschrijven mogelijk tot 21 september!

Dementie wordt vaak geassocieerd met ouderen. Nochtans krijgen heel wat mensen, jonger dan 65, te maken met dementie. Men spreekt dan van ‘dementie op jonge leeftijd’ of ‘jongdementie’. De noden en behoeften van deze jonge mensen zijn anders dan die van ouderen met dementie.

In een 6-daagse opleiding, georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Contact en Expertisecel Ouderenzorg, University College Leuven-Limburg (voormalige KHLim), brengen experten informatie over dementie op jonge leeftijd. Thema’s als medische aspecten; het (Limburgse en Vlaamse) zorgaanbod; omgaan met jongdementie; hulpmiddelen en zinvolle activiteiten; ethische kwesties en juridische aspecten komen aan bod. Mantelzorgers getuigen en herkenbare voorbeelden worden aangereikt. De opleiding wordt afgesloten met de filmvoorstelling “Still Alice”. Tijdens een netwerkreceptie wordt de mogelijkheid geboden het boek ‘Dementie op jonge leeftijd’ aan te kopen.

De opleiding staat open voor alle geïnteresseerden in deze problematiek: mantelzorgers, mensen met jongdementie, hulpverleners, docenten, studenten, …

De opleiding loopt over 6 avonden: 24/9, 8/10, 22/10, 12/11, 26/11 en 10/12/15, telkens van 19u30 tot 21u30, in Diepenbeek.

Meer praktische informatie over ondermeer het programma en de inschrijving vindt u via deze link.

DementieLinken najaar 2015

ECD Contact organiseert, samen met de partners van het Limburgs Netwerk Dementie en Listel vzw, reeds sinds 2013 ‘dementieLinken’ (zogenaamde ‘overlegplatforms’). Op 4 locaties in Limburg wordt tweemaal per jaar een dementieLink georganiseerd. Zorg- en hulpverleners en mantelzorgers van personen met dementie uit de regio komen samen om kennis en expertise te delen en te netwerken.

Nieuwe informatie vanuit ECD Contact en de partners, University Colleges Leuven-Limburg (‘Dementielab’), vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg (‘Kennisatelier Archipel’) en Listel vzw, wordt steeds geagendeerd. Daarnaast delen aanwezigen informatie over eigen projecten / activiteiten omtrent dementie. Het nieuwe vormingsaanbod wordt steeds meegedeeld, casussen worden besproken (op vraag), etc.

Momenteel werken we ook samen aan de ‘Limburgse dementiematrix’: we inventariseren per regio sterke punten, zwakke punten, valkuilen en opportuniteiten ten aanzien van meerdere groepen/organisaties (senioren en mantelzorgers van personen met dementie, ziekenhuizen en geheugenklinieken, transmurale zorg, thuizorg, woonzorgcentra, beroepsorganisaties en de overheid). We bespreken, informeren elkaar en koppelen acties aan vastgestelde punten/hiaten.

Heb je interesse om deel te nemen aan een dementieLink in je regio? Laat het ons dan weten via ecd.contact@ocmwhasselt.be en we zenden je een uitnodiging (met agenda en locatie) toe!

Nam je reeds deel aan de dementieLink in je regio en ervaar je dit als een meerwaarde? ‘spread the word’ en motiveer je collega’s zich ook in te schrijven!

De dementieLinken gaan dit najaar door in oktober:

– DementieLink West: 13/10/15, 13u30-16u

– DementieLink Zuid: 22/10/15, 13u30-16u

– DementieLink Noord: 27/10/2015, 13.30u-16u

– DementieLink Oost: 29/10/15, 9u30-12u

kaart linken

prov_bib_limburgDementie uit de taboesfeer 

ECD Contact organiseert, in samenwerking met de provinciale bibliotheek Limburg, een sensibiliseringsactie voor het grote publiek.

De docureeks ‘Geprikkeld door dementie’ wordt vertoond en besproken.  Na elke aflevering volgt een nabespreking en worden antwoorden gegeven op vragen als: wat is dementie?, welke vormen van dementie bestaan er?, is dementie erfelijk?, wat gebeurt er in de hersenen als dementie optreedt?, hoe kan je omgaan met personen met dementie?, welke impact kan dementie op de mantelzorger hebben?, … De bibliotheek stelt daarnaast zijn uitgebreide collectie aan boeken over dementie voor.

14 november 2015, 14u-16u

Provinciale bibliotheek, Martelarenlaan 17, 3500 Hasselt

Reserveren voor deze gratis activiteit is verplicht via pbllezingen@limburg.be of tel. 011 29 59 50 of aan het onthaal van de bib

Activiteiten / vorming in Limburg

Vormingsaanbod voor mantelzorgers van personen met dementie vanuit de Christelijke Mutualiteit Limburg, in samenwerking met Limburgse zorgorganisaties

CM_Thuiszorgpunt_button_cmyk

Omgaan met dementie (5 sessies)
– Nieuwerkerken (OCMW Nieuwerkerken): vanaf 23/9/15, 13u30
– Houthalen-Helchteren (Kasteel Engelhof): vanaf 24/9/15, 13u30
– Maasmechelen (CM kantoor): vanaf 1/10/15, 19u30
– Overpelt (Mariaziekenhuis, Noord-Limburg): vanaf 15/10/15, 19u30
– Heusden-Zolder (DC De Zandloper): vanaf 28/10/15, 13u30
– Montenaken (WZC Ocura): vanaf 10/11/15, 19u30
– Paal-Beringen (OC De Buiting): vanaf 18/11, 19u30

Omgaan met dementie (1 sessie)
– DC De Zandloper, Heusden-Zolder: 14/10/15, 13u30

Wat is dementie en hoe hiermee omgaan? (1 sessie)
– WZC Ocura te Montenaken: 6/10/15, 19u30

Psycho-educatie ‘Dementie en nu?’ (10 sessies)
– CM Hoofdkantoor te Hasselt: 12/10/15 tot 21/12/15, 19u30.

Meer info en inschrijven: www.cm.be/agenda (‘dementie’ in zoekfunctie)

Toneel ‘Leven in 3 dagdelen’

OKRA Limburg, Thuiszorgcentrum en Ziekenzorg CM Limburg organiseren de vertoning van het toneelstuk ‘Leven in 3 dagdelen’. Door deze voorstelling wordt het taboe doorbroken en is dementie bespreekbaar geworden. Het stuk is erg herkenbaar en heeft inmiddels al velen tot tranen geroerd. Dit toneel laat zien wat het inhoudt om getroffen te worden door dementie, voor jezelf en je omgeving.

– Dinsdag 15 september 2015: CC De Bogaard Sint-Truiden van 19.00 uur tot 22.00 uur
Meer informatie en inschrijven via deze link.

– Donderdag 17 september 2015: Parochiecentrum Peer van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Meer informatie en inschrijven via deze link.

– Maandag 21 september 2015: OC Berenhof Lanaken vanaf 14.00 uur.
Meer informatie en inschrijven via deze link.

Kostprijs: 5 euro

VOORAF INSCHRIJVEN IS VERPLICHT!

Kijken door de ogen van een persoon met dementie: Lezing en workshop

5 en 6 oktober 2015, University Colleges Leuven-Limburg

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met dementie, direct of indirect. Voor mensen met ‘gezonde’ hersenen is het moeilijk een brug te slaan naar mensen met ‘beschadigde’ hersenen zoals bij dementie.

In de lezing krijgt u inzicht in het effect van ‘beschadigde’ hersenen en hoe een gunstige leefomgeving kan helpen daar mee om te gaan.

Tijdens de workshops leert Jos Cuijten ons praktische tips en technieken om onze ‘gezonde’ hersenen af te stemmen op   mensen met ‘beschadigde’ hersenen.

“In veel gevallen kunnen zij ons niet goed meer begrijpen, maar wij kunnen wel leren hen te begrijpen” (Jos Cuyten)

 

Limburgs aanbod psycho-educatie ‘Dementie en nu?’, najaar 2015

PEpakket

“Dementie en nu”, zo heet het nieuwe psycho-educatiepakket dat het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw samen met de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw opmaakte.  Mantelzorgers van personen met dementie kunnen dit psycho-educatiepakket bestaande uit 10 sessies, gegeven door een ‘dementie en nu-coach’, volgen. De volgende thema’s worden in een lotgenotengroep besproken: invoelen in de beleving van mensen met dementie, omgaan met zorg, omgaan met gedrag, omgaan met financiën, omgaan met veiligheid, communiceren met de persoon met dementie / omgeving, gevoelens en gedachten van de mantelzorger, zorgbelasting, coping en zingeving.

Het Sint-Franciscusziekenhuis, te Heusden-Zolder organiseert reeds haar tweede reeks ‘Dementie en nu’ voor mantelzorgers van personen met dementie.
Wanneer? van 11 september tot 13 november, iedere vrijdag van 12u30 tot 15u30.
Waar? Sint-Franciscusziekenhuis, Pastoor Paquaylaan 129, 3550 Heusden-Zolder.
Kostprijs: € 185 voor deelname aan 10 sessies van 3u + boek ‘Dementie en nu’.
Info en inschrijving via Astrid Herman (neuropsychologe en Dementie-en-nu-coach): astrid.herman@sfz.be

De Christelijke Mutualiteit Limburg organiseert eveneens 10 sessies:
Wanneer? van 12 oktober tot 21 december 2015, van 19u30 tot 22u.
Waar? CM Limburg Hoofdkantoor, Prins-Bisschopsingel 75, 3500 Hasselt.
Kostprijs: € 80 (leden CM en niet-leden) voor deelname aan 10 sessies van 2u30 + boek ‘Dementie en nu’.

Meer informatie over het psycho-educatiepakket zelf kan u nalezen op www.dementie.be en www.dementieennu.info

Een dementie-en-nu-coach en enkele mantelzorgers die de psycho-educatie volgden, getuigen in dit filmpje.

 

Graag doen wij een oproep aan alle hulpverleners in de zorg voor personen met dementie in Limburg om dit aanbod bekend te maken aan de betrokken mantelzorgers!

Intergenerationeel zingen met personen met dementie

In 2012 lanceerde het Geheugenkoor Ocura Montenaken haar eerste dubbel CD “Zingend communiceren voor personen met dementie” met liedjesteksten. In 2013 volgden workshops over de opstart van een geheugenkoor en het bijhorenddraaiboek.

Eind 2014 bracht geheugenkoor Ocura haar tweede CD uit. Het resultaat van een mooie samenwerking tussen het Geheugenkoor Ocura en het kinder- en jeugdkoor de Stepszangertjes.

001geheugenkoor_ocura_cd_2

Lees hier meer informatie over dit project.

Organisaties/initiatiefnemers die ook aan de slag wensen te gaan met zingen van personen met dementie, hun mantelzorgers en kinderen (uit de omgeving) kunnen de CD en liedjesteksten verkrijgen via het WZC Ocura te Montenaken. De kostprijs van de CD bedraagt € 15 (verzendingskosten: €5).

De eerste en tweede CD kan ook uitgeleend worden bij ECD Contact.

Voor méér inlichtingen kan je contact opnemen via onderstaande coördinaten.

Ilse Liesmons, Campusdirecteur. Hellebronstraat 8 3890 Montenaken Ilse.liesmons@ocura.be, www.ocura.be 011/69.33.50 Jenny Ernotte, Referentieverpleegkundige dementie, Jenny.Ernotte@ocura.be

‘Baden zonder strijd bij personen met dementie’ en ‘Beweeg, beleef en ontmoet, een geïntegreerd paramedisch beleid’, onderzoekspapers vanuit Kennisatelier vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg

Kennisatelier Archipel, dat deel uitmaakt van de vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg en partner is in het Limburgs Netwerk Dementie, staat voor zorgontwikkeling en zorgverbreding in de omgang met personen met dementie en dat expliciet binnen woonzorgcentra. Concreet betekent dit dat het Kennisatelier een kennisvertaling wil doorvoeren van voorhanden psychogeriatrische inzichten en dat in eerste instantie gericht naar personeelsleden die op de werkvloer staan in woonzorgcentra. Na uitgevoerd onderzoek in enkele deelnemende Limburgse woonzorgcentra schrijft het Kennisatelier haar bevindingen neer in een workingpaper.

Lees hier de laatst verschenen workingpapers:

Baden zonder strijd bij personen met dementie, Annelies Noben, mei 2015. Klik hier.

Beweeg, beleef en ontmoet, een geïntegreerd paramedisch beleid, Johan Abrahams, juni 2015. Klik hier.

 

Familiegroep dementie te Maaseik

Alzheimer Liga Vlaanderen, DAGG Maaseik en OCMW Maaseik organiseren de familiegroep dementie voor mantelzorgers voor personen met dementie.

Bekijk de flyer met de nieuwe kalender 2015-2016.

In Limburg bestaan ook de familiegroepen te Bree en Beringen. Meer informatie vind je via de website van de Alzheimer Liga Vlaanderen.

Leidraad 

Met het project Leidraad neemt Els Vangrieken uit Diest, samen met haar hond Stany, een Cavalier King Charles Spaniel, het heft in handen om voor personen met dementie de meerwaarde van een hond te mogen ervaren. De sessies zijn gericht op beweging, affectie en sociale interactie. De oefeningen met Stany worden aangepast aan de persoonlijke interesses en het stadium van dementie waarin de betrokkene zich bevindt.

Els en Stany, oftewel ‘Leidraad’, komen zowel bij personen met dementie in de thuissituatie als in woonzorgcentra, ook in Limburg.

Lees hier meer.

Nieuws vanuit Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Vormingsbrochure 2015-2016

vormingsbrochure 2015-2016

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale Expertisecentra Dementie stellen trots het nieuwe vormingsaanbod 2015-2016 voor.

Een mix van thema’s met betrekking tot dementie wordt aangeboden: persoonsgerichte zorg, architectuur, Dementia Care Mapping, omgaan met personen met dementie in het ziekenhuis, dementie bij personen met een verstandelijke beperking, dementievriendelijke woonomgeving, jongdementie, basale stimulatie, lerend vermogen van mensen met dementie, voeding, validation, familie, en zo veel meer.

De vormingen uit dit vormingsaanbod die in Limburg doorgaan:

– Basale stimulatie: mogelijkheid tot ontmoeting (workshop)
1 december 2015, 9u30-16u30
Docent: Dirk De Schryver

– Omgaan met personen met dementie in het ziekenhuis (studiedag)
1 maart 2016, 9u30-16u30
Docenten: Astrid Herman en Anneleen Janssens

– Onderdompeling in de wereld van dementie (studiedag)
14 april 2016, 9u30-16u30
Docent: Katrien Moors

Locatie: ECD Contact, Albrecht Rodenbachstraat 29, 3500 Hasselt: Welzijnscampus, ingang B

Via deze link kan u volledige de brochure bekijken.

Inschrijven kan via http://infocentrum.dementie.be

De Alzheimer Code

de_alzheimer_Code

In september – oktober 2015 loopt in Vlaanderen en Brussel het kunstenaarsproject De Alzheimer Code. Het is een sociaal-artistiek initiatief: artistiek van opzet en idee, sociaal van inhoud.

De Alzheimer Code biedt een uitgebreid programma aan: tentoonstellingen in het M HKA (Antwerpen), het Museum Dr. Guislain (Gent), M – Museum Leuven en Muntpunt (Brussel), films en documentaires op Canvas, workshops en interactieve voorstellingen voor kinderen en jongeren, momenten van reflectie…

Meer info vind je hier.

Nieuwe website: www.dementie.vlaanderen

 

In de aanloop naar de Wereld Alzheimerdag van 21 september maakten de drie koepelorganisaties die in Vlaanderen rond dementie actief zijn duidelijk dat ze op de diverse gebieden (fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning van familieleden en Familiegroepen (Jong)Dementie en ondersteuning van mantelzorg en professionele hulpverleners) complementair aan elkaar werken. Daarom ook realiseerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen de website www.dementie.vlaanderen. Op die manier kunnen de drie organisaties zich naar derden toe gezamenlijk tonen, wanneer de media bijvoorbeeld over dementie bericht.

Lees het voorstellingdocument dat elke organisatie in zijn publicaties opneemt.

< boven > < venster sluiten >