Mei 2019

Wingerdstraat 14 300 Leuven

Zorgregio Leuven | Wingerdstraat 14 | 3000 Leuven | t 016 50 29 06

Zorgregio Halle-Vilvoorde | Molenhofstraat 31 | 1670 Heikruis | t 02 398 00 18

E-mail: memo@dementie.be
Website: www.dementie.be/memo

logo_zorgcirkels
E-mail: zorgcirkelsjongdementie@zcjd.be
Website: www.zorgcirkelsjongdementie.be
t 016 29 50 59

logo jongdementie website2
www.jongdementie.info

187x62_logo_vlaanderen_2
www.dementie.be
t 070 224 777

logo2

www.dementie.be/bidoc

Nieuws uit de regio

 

 

VORMING: Thuis in dementie

NIEUW: In 2019 organiseert Memo enkele vormingsmomenten op verschillende locaties specifiek gericht naar basiszorgverleners in de thuiszorg.

Hoe voelt het om niet uit je woorden te geraken? Wat als je alles snel vergeet? Via een ervaringsgericht parcours willen we jullie laten beleven hoe een dag er kan uitzien in het leven van een persoon met dementie.
Nadien worden jullie ervaringen besproken en kijken we hoe jullie dit kunnen meenemen naar de praktijk.
Deze vorming is uitsluitend bedoeld voor basiszorgverleners in de thuiszorg.

Wanneer?

Inschrijven?
Prijs is 30 euro per vormingsmoment, inclusief dranken en vormingsattest. Je kan je inschrijven door te klikken op de gewenste datum (tot 14 dagen voor aanvang).

Documentatiecentrum

Iemand die ik kende

Mijn leven met vroege Alzheimer – Wendy Mitchell

Iemand die ik kende is het dappere, inspirerende en verhelderende verhaal van Wendy Mitchell. Zij is een jonge vrouw die op 58-jarige leeftijd de diagnose van Alzheimer krijgt. Ze wordt op deze manier geconfronteerd met de meest diepzinnige vragen over het leven en haar identiteit en moet noodgedwongen afscheid nemen van de vrouw die ze was. Haar veeleisende baan bij de National Health Service, haar vermogen om te rijden, koken en hard te lopen en haar onafhankelijkheid verdwijnen langzaam maar zeker.
Mitchells verhaal is ontroerend, filosofisch, oprecht en uiteindelijk ook hoopvol.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

 

Mag ik gaan

Leven en sterven met dementie – Herman van Hoogdalem en Constance de Vries

Constance de Vries, arts van de Levenseindekliniek, maakte samen met kunstenaar Herman van Hoogdalem het boek Mag ik gaan, met verhalen over mensen met dementie en een euthanasiewens. Aan de hand van gesprekken en schilderingen hebben zij zeven indringende portretten neergezet, waarin de dilemma’s duidelijk worden waar patiënten mee worstelen: ‘Wanneer is het moment dat ik niet meer verder wil, hoe zorg ik dat ik niet te laat ben, mag ik dit mijn partner wel aandoen?’ Ook hun naasten vertellen over de impact die de ziekte van hun geliefde op hun leven heeft of heeft gehad.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

 

Ik, jij, samen mens

Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie – Herlinde Dely, Jurn Verschraegen en Jan Steyaert

Ik, jij, samen mens is  een inspiratiewerk voor alle zorgvoorzieningen die met mensen met dementie en hun mantelzorgers in contact komen, van thuisvoorzieningen tot woonzorgcentra en ziekenhuizen. Binnen de zorgvoorzieningen richt het referentiekader zich in de eerste plaats tot directieleden, stafmedewerkers, direct leidinggevenden, kwaliteitscoördinatoren en referentiepersonen dementie. Door aan elk hoofdstuk doelstellingen en een reflectie-instrument toe te voegen, wil dit referentiekader voorzieningen uitdagen om met medewerkers na te denken over goede zorg.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

 

De vergeten dementie

Een begrijpelijk zicht op Lewy body dementie – Kurt Segers

Dit boek wil begrijpelijke, maar medisch en wetenschappelijk verantwoorde informatie bieden over Lewy body dementie (LBD) aan iedereen die daarnaar op zoek is. Dat zijn in de eerste plaats de patiënten en hun mantelzorgers zelf, maar ook verpleegkundigen, studenten geneeskunde, huisartsen en alle anderen die beroepshalve op een of ander manier met LBD te maken krijgen.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

Jongdementie​

Praatcafé Jongdementie: zomereditie op 25 juni in Rotselaar

Dinsdag 25 juni 2019 om 17u30: Zomereditie in Rotselaar. Gegidste wandeling: Montfortdomein from the inside out, wandeling met vertellingen over de buurt. Aansluitend etentje in de Kloosterhoeve.  

Onze zomereditie is een familie-activiteit voor groot en klein, jong en iets minder jong.
Klik hier om het volledige programma te bekijken.

 

Uitbouw Zorgcirkels Jongdementie regio Halle-Vilvoorde

Op 14 maart 2019 ging de startvergadering jongdementie Halle-Vilvoorde door. Een 40-tal professionele hulpverleners en familieleden kregen informatie over de thematiek jongdementie en leerden het concept Zorgcirkels jongdementie kennen. Klik hier voor het verslag.

Op het einde van de startvergadering kregen alle aanwezigen een document waarop zij hun engagement kunnen aanduiden en verduidelijken. Verschillende organisaties hebben dit reeds gedaan. Daar zijn we uiteraard enorm blij mee! Bekijk hier een exemplaar van dit document. Dit mag nog steeds bezorgd worden aan jasmijn.driegelinck@dementie.be

Graag nodigen we alle geïnteresseerden opnieuw uit voor een tweede bijeenkomst van Zorgcirkels jongdementie Halle – Vilvoorde. Doelstelling is een netwerk uit te rollen waarbij iedereen die zich betrokken voelt bij de ondersteuning van personen met jongdementie zich kan aansluiten en om samen concrete voorstellen van acties uit te werken.

Datum: donderdag 23 mei 2019 van 19u tot 21u

Locatie: Thuiszorgwinkel CM, Wilgenlaan 1, 1861 Meise

Graag bevestiging van inschrijving via jasmijn.driegelinck@dementie.be of 02/3980018.

 

Nieuws uit Vlaanderen

 

Lancering oproep tot actie: ‘Samen naar een dementievriendelijk Vlaanderen’

Het pleidooi voor een dementievriendelijke samenleving is niet nieuw, maar meer dan ooit actueel. In 2035 zullen er meer dan 188.000 personen met (jong)dementie zijn. Tel daar de betrokken mantelzorgers en/of familieleden bij en je krijgt pas echt een idee van hoeveel mensen er met dementie te maken hebben. Met de oproep tot actie: ‘Samen naar een dementievriendelijk Vlaanderen’ roepen VVSG, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw en de Vlaamse Ouderenraad op tot actie. Niet zonder meer, maar geïnspireerd door de mensen achter de cijfers.

Het resultaat? Een dynamisch doe-boek geïnspireerd en vormgegeven door de input van mensen die dagelijks met (jong)dementie in aanraking komen. Op die manier wordt het heel concreet wat dementievriendelijk werken kan betekenen. De tips, methodieken en goede praktijken die je in de oproep tot actie terugvindt, gaan terug op wat zij belangrijk en betekenisvol vinden. Het opzet is tweevoudig: lokale besturen ondersteunen om dementievriendelijke ambities slagkracht te geven en belanghebbenden iets in handen geven om hun lokaal bestuur (op haar verantwoordelijkheid) aan te spreken. De oproep tot actie is niet voor niets een ‘doe-boek’. Het is de bedoeling dat gebruikers er ook effectief mee aan de slag kunnen gaan. Daarom is gekozen voor een interactieve versie. De oproep tot actie zit dus boordevol pop-ups, filmpjes, goede praktijken, methodieken en tips. Benieuwd? Het eindresultaat kan je hier downloaden.

 

 

 

< boven > < venster sluiten >