Nieuwsbrief 2 maart 2020

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

De ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ zet 2020 ambitieus in

Dat mensen met dementie en hun naasten in de stad of het dorp waar ze wonen overal op begrip kunnen rekenen zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn, maar dat is het helaas (nog) niet. Daarom bouwde de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ tijdens hun tiende bijeenkomst in Mechelen op 12 februari aan een nieuwe oproep tot actie voor lokale (sport)verenigingen met een duidelijke boodschap: ontvang mensen met dementie met open armen en blijf inzetten op hun talenten!

Meer weten over de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’? Bekijk dan zeker ook hun introductievideo en lees hun manifest ‘Hand in Hand’ dat met tien concrete actiepunten wil bouwen aan een inclusieve en respectvolle samenleving voor mensen met dementie en hun naasten.

Een tijdje geleden brachten Geert & Ikuko Van Laer namens de werkgroep ook hun persoonlijke verhaal voor het tijdschrift ‘Leef’. Je kan hun interview online lezen via deze link.

Gloednieuw Interreg2Zeeën-project MONUMENT wil veerkracht van mantelzorgers verhogen

Wij zijn blij te mogen aankondigen dat er een nieuw Interreg2Zeeën-project over dementie werd goedgekeurd! Het project startte op 1 februari 2020 en zal 2,5 jaar duren. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is projectpartner waardoor we onze huidige kennis en ons vormingsaanbod in internationale context verder kunnen voeden en ontwikkelen.

Het project heeft tot doel om de veerkracht van mantelzorgers te verhogen. Dit zal onder andere gebeuren door het vlot toegankelijk maken van technologische hulpmiddelen die de zelfstandigheid van personen met dementie ondersteunen. Eén van de inspirerende voorbeelden om een nieuw ondersteuningsaanbod te creëren zijn de Odensehuizen in Nederland. Om informatie en ondersteuning nog sneller bij de mensen zelf te krijgen, zal er een digitaal platform ontwikkeld worden om dementie-inclusiviteit te bevorderen. Nadruk ligt op genieten van dag tot dag en ondanks de aandoening toch een sociaal leven mogelijk maken.

De Stad Mechelen is projectleider en dat is niet zo verwonderlijk. Met Het Huis van de Mechelaar heeft de stad al ingezet op een inloophuis voor personen met dementie: ’t MoNUment. Het Europese project heeft de ambitie om een versnelling hoger te schakelen en de methodiek van het Odensehuis, net zoals in Nederland, in de regio door te ontwikkelen ten gunste van alle betrokkenen. Wie meer wil weten, kan binnenkort informatie vinden op onze website. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we je graag naar deze website. Contactpersoon bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen wordt Leentje De Wachter.

 

WHO start met kennisplatform dementie: ook jij kan bijdragen

Het ‘GDO Knowledge Exchange’-platform van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft als doel goede praktijken te delen ter ondersteuning van de implementatie van hun wereldwijde actieplan dementie dat loopt van 2017 tot 2025. Dat plan beoogt de houding van landen ten aanzien van de aandoening te verbeteren. De WHO heeft het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen gevraagd om de Vlaamse actoren hierop attent te maken. Er gebeurt veel goeds en uitwisseling van goede praktijken kan helpen om dementiezorg in andere landen te inspireren.

Bronnen kunnen van alles zijn: beleidsdocumenten, richtlijnen, praktijkvoorbeelden, trainingshulpmiddelen of samengestelde rapporten. Je kan zelf het platform mee helpen stofferen. Je onderwerp wordt in kaart gebracht tegen de zeven actiegebieden van het wereldwijde actieplan voor dementie en andere tags om geavanceerde filtering mogelijk te maken. Een uitgebreid proces van peer review zorgt ervoor dat ingezonden middelen voldoen aan ontwikkelde criteria voor kwaliteit en goede praktijken.

Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen hebben we reeds enkele van onze activiteiten in het systeem ingebracht. Wie verder in Vlaanderen dergelijke informatie en goede praktijken wil opladen, kan dat doen via deze link. Niet alleen warm aanbevolen aan hogescholen en universiteiten, maar aan iedereen die mee de Vlaamse expertise wil ontsluiten.

 

 

Uitnodiging conferentie ‘Goed oud worden met dementie – een kwestie van zinzorg?’

Een kwaliteitsvol leven blijven leiden met dementie is een uitdaging, maar toch gaan er stemmen op in het sociale, medische, filosofische en theologische landschap die benadrukken dat het leven mogelijkheden biedt ondanks de achteruitgang van cognitieve vermogens. Kunnen we echt ‘goed oud worden met dementie’? Kan de periode van de aandoening gezien worden als een tijd waarin een zinvol leven mogelijk blijft?

Rondom mensen die getroffen zijn door dementie zoeken families, vrienden, professionals en vrijwilligers wat hun aanwezigheid, zorg en vriendschap kan betekenen in deze nieuwe situatie. Hoe kan spiritualiteit bijdragen aan het wederopbouwen van al deze relaties? Om over dit onderwerp na te denken, organiseert het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de KU Leuven op 22 en 23 april het congres ‘Goed oud worden met dementie – een kwestie van zinzorg?’. Op het programma staat, naast heel wat andere interessante sprekers, vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen Olivier Constant die meer zal vertellen over de visie achter de Vlaamse campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’. Meer informatie  raadplegen over de conferentie en inschrijven kan via deze website.

Recensie ‘Gewonnen jaren: heldere inzichten over hoe wij ouder worden’

We leven gemiddeld langer dan vorige generaties en langer in goede gezondheid. Maar ouder worden doen we toch, jaar na jaar. Dat heeft zo zijn gevolgen. Dorly Deeg was van 1991 tot 2015 coördinator van het langdurige LASA-onderzoek naar veroudering en publiceerde recent in een vlot leesbaar boek een samenvatting van de resultaten: ‘Gewonnen jaren’.

Sinds 1991 lopen er in Nederland een aantal langdurige onderzoeken naar ouder worden, zoals MAAS (Maastricht Aging Study) en ERGO. Het bekendste onderzoek is wellicht het LASA-onderzoek (Longitudinal Aging Study Amsterdam). In elk van deze onderzoeken worden dezelfde 55+ inwoners decennia na elkaar gevolgd en om de paar jaar bevraagd en medisch onderzocht, onder meer met een geheugentest. Dat levert natuurlijk een schat aan informatie op die terug te vinden is in honderden wetenschappelijke artikelen en proefschriften. Daar je weg in vinden vraagt helaas veel meer tijd dan de meesten van ons beschikbaar hebben. Daarom is dit boek meer dan welkom. Je kan de integrale recensie van het boek lezen op onze website.

 

 

Zomercursus ‘Ethiek in de dementiezorg’

Van 7 tot 10 juli organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de zesde editie van de zomercursus ‘Ethiek in de dementiezorg’. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek. Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en buitenland lezingen geven over verschillende ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie, zoals omgaan met kwetsbaarheid en waardigheid van patiënten, familieleden en hulpverleners, maatschappelijke denkbeelden over dementie, vroegtijdige zorgplanning, vroege diagnose van dementie, euthanasie, seksualiteit en intimiteit, gebruik van robots en ICT en ethisch overleg op team- en instellingsniveau. Er is veel tijd voor discussie voorzien. De voertaal is Engels.

De cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals artsen (geriaters, psychiaters, huisartsen, …), verpleegkundigen, gerontologen, psychologen, paramedici, pastores, maatschappelijk werkers, ethici en juristen, managers en bestuurders van zorginstellingen, … Voor meer informatie en aanmelding kan je de website bezoeken of kan je mailen naar Chris.Gastmans@kuleuven.be.

 

Vormingen in de kijker

Mis onderstaande opleidingen niet en schrijf vandaag nog in:

> 15/5/2020: Opleiding tot coach ‘Dementie en nu’, incl. psycho-educatiepakket

> 28/5/2020: Minisymposium ‘Ik, jij, samen MENS – Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’

Op zoek naar bijkomende inspiratie op weg naar kwalitatief hoogstaande dementiezorg? Bekijk dan zeker ook ons uitgebreide vormingsaanbod.

 

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >