Nieuwsbrief 24 februari 2017

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

 

FAZODEM-project voorgesteld onder grote belangstelling

Op maandagavond 6 februari vond het mini-symposium ‘Farmaceutische zorg bij personen met dementie’ plaats in Antwerpen. “Medicatie tegen alzheimer is in ontwikkeling. Een pil tegen dementie komt er niet. Dementie wordt immers veroorzaakt door verschillende hersenziekten. Een medicijn tegen alzheimer zal wellicht worden toegediend voor het dementiestadium”, vertelde een hoopvolle professor Sebastiaan Engelborghs. Prof. huisartsgeneeskunde Jan De Lepeleire die vanuit de huisartsen het project volgde: “Case finding is zinvol, screening niet. Naast klinische diagnose is een zorgdiagnose van belang: een rol voor de huisarts én de specialist. Apothekers kunnen een rol spelen in een toeleiding naar een tijdige diagnostiek vanwege hun laagdrempelige toegankelijkheid.”

Eline Moors stelde het FAZODEM-project en de bijhorende map voor. “Dit initiatief is baanbrekend in Europa. 86% van de mensen gaat naar dezelfde apotheker. Meer dan 90% van de apothekers komt met personen met dementie in contact. De doelen van dit initiatief zijn dus broodnodig: tijdig herkennen van signalen van dementie in de apotheek, mantelzorgers info op maat aanreiken en het medicatiegebruik bij mensen met dementie optimaliseren.” Tenslotte schetste Fien Van Sint Jan de wijze van opvolging van het project door het Vlaams Apothekers Netwerk. Op die manier kan dit via steun van de Vlaamse overheid in de rest van Vlaanderen uitgerold worden. Hierdoor wordt de komende tijd geïnvesteerd in een kennissprong!

Je kan de integrale terugblik lezen op onze website.

 terugblik FAZODEM

 

bellens

Geslaagde studiemiddag ‘Oog voor Mantelzorg’

Op 7 februari vond in Antwerpen de studiemiddag ‘Oog voor Mantelzorg’ plaats. Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, opende de middag op basis van zijn eigen ervaringen als mantelzorger. Eva Vriend, auteur van het boek ‘De Helpende Hand’, vertelde haar persoonlijk verhaal vanuit Nederlandse context, terwijl Gil Peeters van Thuiszorg Kempen pleitte voor geïntegreerde en duurzame zorgtrajecten in plaats van versnippering. Kaat Uytterschaut getuigde over haar ervaringen als mantelzorger voor haar vader en de ondersteuning vanuit o.a. de gezinszorg.

De zorgbehoevende burger staat centraal in het Vlaams mantelzorgplan. Met ‘Oog voor Mantelzorg’ willen Vonk3 (Thomas More Hogeschool) en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, met steun van de provincie Antwerpen, aandacht hebben voor mantelzorgnetwerken en de relatie tussen mantelzorger, professional en zorgbehoevende. Jan Steyaert (wetenschappelijk medewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) gaf meer uitleg bij dit zogenaamde triadisch werken. Jeroen Knaeps (Vonk3) onthulde de inhoud van het vormingsmateriaal ‘Oog voor Mantelzorg’, een innovatief en creatief pakket om triadisch werken in de praktijk waar te maken. Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) sloot de geslaagde studiemiddag ‘Oog voor Mantelzorg’ af. Er was alvast veel enthousiasme om in de toekomst met het gloednieuwe vormingsmateriaal aan de slag te gaan!

Je kan het vormingspakket bestellen via onze website.

 

Kunstexpositie ‘Levenskunstenaars’ geeft mensen met jongdementie een stem

Op zaterdag 4 februari was geen enkele stoel nog vrij in de kerk in Sint-Baafs-Vijve. Honderden mensen waren er samengekomen voor de officiële opening van de tentoonstelling ‘Levenskunstenaars’. De expositie is een initiatief van het Ventiel, de buddywerking voor mensen met jongdementie uit de regio Kortrijk. “Het ventiel kennen de West-Vlamingen beter als ‘de soupape’. Dit onderdeeltje van de fiets geeft zuurstof aan mensen. En net dat zien we ook vandaag in de werken van deze zestien levenskunstenaars”, zo opende Vlaams kleinkunsticoon Willem Vermandere. Na een toelichting over de expositie, werden de kunstenaars zelf naar voor gevraagd voor een daverend applaus.  Nadien konden de toeschouwers genieten van een drankje of in het André Demedtshuis naast de kerk de werken bezichtigen.

Dat mensen met jongdementie tot veel in staat zijn, was duidelijk te zien in de vele schilderijen, beeldhouwwerken en juwelen die tentoongesteld werden. Bezoekers waren onder de indruk van de kwaliteit en intensiteit van de werken. “Onze mensen tonen dat je van het zware ook iets moois kan maken en dat we vreugde vinden in het leven. De kameraadschap en verbondenheid heeft geleid tot deze expositie”, getuigde Gudrun Callewaert, initiatiefneemster van het Ventiel. De werken zijn nog t.e.m. 26 februari te bezichtigen in het André Demedtshuis in Sint-Baafs-Vijve.

Meer info over buddyproject ‘Het Ventiel’ kan je vinden via hun website.

expositie levenskunstenaars

 

 

screenshot-dementie oproep focusgroep

Oproep voor deelnemers aan de focusgroep ‘Kennismonitor dementie’

Inzicht in de kennis van zorgprofessionals is onmisbaar voor het verbeteren van opleidingstrajecten in zorgorganisaties. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen wil daarom, in overleg met o.a. Zorgnet-Icuro en VVSG, de Kennismonitor Dementie van Ideon vertalen naar gebruik in Vlaanderen. Deze kennismonitor is een onlinevragenlijst die zorgorganisaties helpt een antwoord te krijgen op de vraag of hun verzorgenden en verpleegkundigen over de juiste kennis beschikken om tot optimale dementiezorg te komen. De resultaten helpen om opleidingsprogramma’s op maat aan te bieden en de effectiviteit ervan te meten.

Om de vertaling van dit instrument naar de Vlaamse context mogelijk te maken, organiseren we op maandag 3 april van 13.30 uur tot 16.30 uur een focusgroep. We zoeken 12 deelnemers met ervaring in het werken met mensen met dementie. Zowel basiswerkers, leidinggevenden, opleidingsverantwoordelijken als referentiepersonen dementie kunnen een belangrijke bijdrage leveren. We streven naar een mix van verschillende disciplines.
Plaats: Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Lokkaardstraat 8, 2018 Antwerpen (3de verdieping)
Inhoud: we gaan in gesprek over volgende kernvraag: “Welke kennisvragen moet een verzorgende/verpleegkundige correct kunnen beantwoorden om voldoende kennis over optimale zorg voor mensen met dementie aan te kunnen tonen?”
Aandachtsvelden die aan bod zullen komen:
• De mens met dementie: wat is dementie, de persoon met dementie, communicatie, …
• Zorg voor personen met dementie: omgaan met de persoon met dementie, persoonsgerichte zorg, onbegrepen gedrag, fixatie, …
• De omgeving van de persoon met dementie: wet- en regelgeving, familie- en mantelzorg, architectuur en inrichting, …

Interesse? Schrijf in voor deelname aan de focusgroep voor 17 maart.

Meer info: miranda.vermeiren@dementie.be. We kijken alvast uit naar jouw reactie!

 

Dementievriendelijke ziekenhuizen: terugblik studiebezoek Worcester

Dementievriendelijke ziekenhuizen. Het is een vertrouwd begrip in het Verenigd Koninkrijk, maar bijna niet gekend in de Vlaamse zorgsector. Toch is het ook voor ons een interessant concept. Personen met dementie verblijven op zowat alle diensten van het ziekenhuis en hun aantal is de afgelopen jaren toegenomen. Bovendien stelt men vast dat er vandaag de dag een grote mismatch is tussen hoe ziekenhuizen georganiseerd zijn, hoe personen met dementie benaderd worden en wat deze kwetsbare groep eigenlijk nodig heeft.

Op 22 en 23 november 2016 trok Herlinde Dely (projectmedewerker kwaliteitszorg) daarom naar Worcester in het Verenigd Koninkrijk om kennis te maken met enkele dementia friendly hospitals en met de expertise die de University of Worcester (Association for Dementia Studies) over dit thema verworven heeft. Je leest haar verslag op onze website.

foto worcester

 

 

 foto texture prikkelt LR DSC_0769-2

Texture Prikkelt. Rondleiding voor mensen met dementie

‘Texture Prikkelt’ is een rondleiding voor mensen met dementie en hun begeleiders/mantelzorgers. Texture verwelkomt hen voor een interactief bezoek met de nadruk op zintuiglijke ervaring. In een ontspannen en positieve sfeer nemen we in de Wonderkamer ruim de tijd om alles goed te bekijken, te proeven, te ruiken en te voelen. Welke reacties en herinneringen borrelen er naar boven? Humor is ook nooit veraf, want het vlasverhaal kent heel wat leuke anekdotes. Uniek in Vlaanderen!

De rondleiding en de gidsenopleiding werden gerealiseerd door Texture i.s.m. partners uit de welzijns- en erfgoedsector. Met dank aan OCMW Kortrijk, Gidsenkring Kortrijk, regionaal expertisecentrum dementie Sophia, Het Ventiel en VIVES Kortrijk.

Meer info: www.texturekortrijk.be

 

 

9e Interregionale Werkconferentie zet mensen in beweging

Op donderdag 2 februari was Turnhout gaststad voor de Interregionale Werkconferentie Dementievriendelijke Gemeenten rond het thema ‘Dementie en Beweging’. De stad ontving bijna 200 geïnteresseerden. Niet alleen uit de Antwerpse Kempen en het Nederlandse Noord-Brabant (waar de Interregionale Samenwerking sinds 2012 werd gestart in acht pioniersgemeenten- en steden), maar ook uit de rest van Vlaanderen en Nederland. De conferentie wou motiveren, inspireren en innoveren met een bijzonder actueel thema: de nood aan meer beweging om de gezondheid en levenskwaliteit te bevorderen. Binnen de woonzorgcentra, maar ook binnen het dagelijkse leven thuis en daarbuiten. 70% van de mensen met dementie woont immers thuis!

Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) schetste de toekomstige Vlaamse beleidsambities rond dit thema in het kader van het nieuwe Dementieplan. Peter Segers, schepen van Gelijke Kansen en Preventie van de stad Turnhout, vertelde meer over de lokale plannen en realisaties op weg naar een dementievriendelijke stad die haar mensen ‘in beweging wil krijgen’. In een panelgesprek getuigden professionals en mantelzorgers over de meerwaarde van beweging voor mensen met dementie. Maar daar bleef het niet bij! Tijdens de werkconferentie werd ook ingezet op duurzaamheid van lokaal engagement. Hoe werf je de juiste mensen voor de juiste ideeën en hoe hou je de vlam van het engagement brandende? In vijf workshops kregen de aanwezigen vernieuwende ideeën, handige tools en inspirerende bewegingsprojecten uit Vlaanderen en Nederland gepresenteerd. Als kers op de taart trakteerde contactkoor ‘De Vrolijke Zangers’ de aanwezigen op een muzikale apotheose.

Op deze blog kan je terecht voor een uitgebreide terugblik.

Interregionale conferentie dementie-65

 

logo zakdoek Zele

Dementievriendelijk Zele

In het najaar van 2016 startte Zele in samenwerking met regionaal expertisecentrum dementie Meander het project dementievriendelijke gemeente. Tijdens dit project is er een sensibiliseringscampagne op poten gezet, waarin doorheen de gemeente affiches over omgangstips en feiten i.v.m. dementie werden verspreid. Naast deze affichecampagne werden ook de handelaars van Zele bij het project betrokken. Zij werden aangeschreven om eens na te denken over hoe zij zouden omgaan met een klant die beginnende dementie vertoont.

Handelaars die zich engageerden om bij het thema stil te staan, kregen ter ere van hun inzet in januari 2017 de titel van ‘dementievriendelijke handelaar’. Daarnaast kregen deze handelaars ook een award bij hun nieuwe titel, die konden zij met enige trots in hun winkel etaleren. In totaal dragen nu 26 handelaars in Zele de titel van ‘dementievriendelijke handelaar’. Met deze campagnes tracht  regionaal expertisecentrum dementie Meander samen met de gemeente bewustwording te creëren rond het thema dementie. Door middel van affiches en door bepaalde doelgroepen gericht aan te spreken, wil men in Zele ook de persoon met dementie een waardige plaats blijven geven binnen de gemeenschap.

 

 

Vormingen in de kijker

Mis onderstaande opleidingen niet en schrijf nu nog in:

> 8 en 22 maart 2017: Dementie bij personen met een verstandelijke beperking
> 16 maart 2017: Als eten een zorg wordt
> 5 mei 2017: Opleiding tot coach ‘Dementie en nu’ incl. psycho-educatiepakket

 cover-nieuwe-vormingsbrochure-300x272

 

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >