Nieuwsbrief 27 april 2018

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.

 

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kleurt Zuid-Koreaans

Op donderdag 12 april verwelkomde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een 25-koppige delegatie uit Zuid-Korea die op studiebezoek was in Europa. Tijdens een goedgevuld programma vertelden directeur Jurn Verschraegen, wetenschappelijk medewerker Jan Steyaert en communicatiemedewerker Olivier Constant over actuele thema’s van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zoals psycho-educatie, preventie, destigmatisering van dementie en zorgtechnologie. Ann Baeyens, raadgever ouderenzorg van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, gaf daarnaast meer toelichting bij de visie van het huidige Dementieplan Vlaanderen.

Het werd een intensieve en interactieve voormiddag waaruit nog maar eens bleek dat heel wat uitdagingen in de zorg voor mensen met dementie afstand en cultuur overstijgen. Je kan het volledige verslag lezen op onze website.

Vergeet dementie, onthou mens!

De voorbereidingen voor de nieuwe doorstart van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ komen op kruissnelheid. Zo blikte Olivier Constant (communicatiemedewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en coördinator van de campagne) op vrijdag 13 april maar liefst vijf gloednieuwe videogetuigenissen in. Collega Jurn Verschraegen gaf als directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zijn duidelijke visie over hoe we mensen handvaten en toegankelijke informatie kunnen geven op weg naar aangepaste ondersteuning na een diagnose dementie.

Dian, Karlien en Geert (zie foto) vertelden tijdens een hartverwarmende babbel over hun drijfveren om elke dag opnieuw te bouwen aan zorg op maat voor mensen met jongdementie in dagcentrum De Toren. En tenslotte leerde Tim Carpentier als bezieler van het project ‘De Herinneringskoffer’ hoe je als animator in het woonzorgcentrum met kleine dingen een wereld van verschil kan maken voor mensen met dementie en hun naasten. Stuk voor stuk beklijvende getuigenissen van gedreven van mensen … dit najaar in primeur online te bekijken via www.onthoumens.be en onze sociale media.

Ook de opstart van een Vlaamse werkgroep van mensen met dementie wordt voorbereid, samen met de collega’s van de Alzheimer Liga Vlaanderen. Geïnteresseerd om als persoon met dementie of mantelzorger mee de schouders te zetten onder de opstart van een ‘Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie’? Laat het ons weten via olivier.constant@dementie.be!

Terugblik Inspiratiedag Referentiepersonen Dementie

Op 19 april vond in Brussel de tiende dag van de opleiding tot referentiepersoon dementie plaats. Alle cursisten zakten af naar de gebouwen van Kind & Gezin en konden er kennismaken met een aantal specifieke thema’s die in de opleiding weinig aan bod kwamen. Iedere cursist kon vier workshops volgen: ‘De Stem van ons Geheugen’ (Jenny Ernotte), Vorming geven over dementie (Nelle Frederix), Vermissingsprotocol (Patrick Crabbé) en Vroegtijdige zorgplanning (Jan Steyaert & Rigo Verhaert).  Tijdens de lunch kon men ‘s middags proeven van een inspiratiebeurs, waarop verschillende afgestudeerde referentiepersonen hun goede praktijken toonden. Het doel van deze inspiratiedag: iedere cursist overspoelen met nieuwe ideeën waar men als toekomstige referentiepersoon binnen de eigen werking zelf mee aan de slag kan gaan. Na deze tiende en voorlaatste dag rest er ons als expertisecentrum nog enkel de taak om de cursisten zeer veel energie toe te wensen om het examen tot een goed einde te brengen. Veel succes!

Boekbespreking ‘Nachtrust bij dementie, stappenplan voor een niet-medicamenteuze aanpak’

Bij toenemende zorgbehoefte willen mensen toch zo lang mogelijk thuis blijven wonen en verhuis naar residentiële zorg uitstellen. Dat is niet alleen een financiële overweging, maar gaat ook over kwaliteit van leven. Zeker bij dementie waar een nieuwe omgeving onrust kan veroorzaken, waar thuis de herkenbare situatie is met vertrouwde routines en een vertrouwde inrichting. Uit onderzoek weten we dat er bij dementie drie factoren de verhuis naar een woonzorgcentrum beïnvloeden: de aanwezigheid van mantelzorgers vormt een vertragende factor terwijl incontinentie en een verstoord slaap-waakpatroon de verhuis versnellen. Over hoe omgaan met een verstoord slaap-waakpatroon en hoe op een niet-medicamenteuze manier de nachtrust bevorderen, schreven vier onderzoekers van LUCAS (KU Leuven) een publicatie, met daarin een stappenplan. Jan Steyaert, wetenschappelijk medewerker van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, las het boek en schreef zijn bevindingen neer. Je kan de volledige recensie lezen op onze website.

Terugblik kick-off meeting e-healthproject Vlaanderen-Quebec

Niet alleen het Belgische koningshuis vertoefde in de loop van de maand maart in Canada, ook Olivier Constant (communicatiemedewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) vertrok op missie naar Montréal. Samen met de collega’s van Happy Aging uit Hasselt, de Vrije Universiteit Brussel en de Canadese Universiteit Laval organiseerden we een 2-daagse kick-off meeting van een gloednieuw bilateraal samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en Quebec: ‘Promoting informed and shared decisions about eHealth solutions for older adults and their informal caregivers’. Met dit project willen we mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals wetenschappelijk gevalideerde en laagdrempelige communicatietools aanreiken om via zorgtechnologische toepassingen de levenskwaliteit en dagelijkse zorg te verbeteren.

Hiertoe zullen o.a. focusgroepen ingericht worden bij de verschillende doelgroepen, een quickscan gebeuren van de beschikbare e-healthtoepassingen in verschillende levensdomeinen en een toolbox ontwikkeld worden die bruggen bouwt tussen de beschikbare technologie en de dagelijkse zorgpraktijk. Hierbij is het expliciet de bedoeling om bottom-up te werken in plaats van top-down door te vertrekken vanuit de zorgbehoeften en de persoonlijke voorkeuren van de doelgroepen in plaats vanuit een ontwikkeld product. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zal binnen dit innovatieve project onder andere de focusgroepen faciliteren, de projectadviesgroep versterken en de onderzoeksresultaten communiceren naar relevante doelgroepen zoals de referentiepersonen dementie om zo verder te bouwen aan optimale zorg voor mensen met dementie.

 

Vlaamse regering keurt visienota residentiële ouderenzorg goed

De Vlaamse Regering keurde op Goede Vrijdag 2018 de visienota residentiële ouderenzorg goed. Voor de Vlaamse overheid dient het woonzorgcentrum een échte thuis te zijn voor kwetsbare personen. Dit betekent een stevige uitdaging voor de samenleving en voor zorgaanbieders. Opvallend is ook de aandacht van de overheid, naast de prevalentiecijfers, voor kwetsbare personen zoals mensen met dementie. Verder valt op dat er aandacht is voor de inspraak van de gebruiker, iets waar diverse auteurs in het verleden ook al een lans voor gebroken hebben.

Belangrijk is de link naar kleinschaligheid en kleinschalig (genormaliseerd) wonen, ook een aandachtspunt willen we komen tot goede dementiezorg. De nota erkent de specifieke deskundigheid die hiervoor nodig is: “De zorg voor personen met dementie vereist verdieping van kennis en expertise, een aangepaste bestaffing, alsook een kritische kwaliteitstoets van de werkzaamheid van de diverse aangewende benaderingen, werkmethoden, technieken en interventies met als toetssteen of ze effectief een positief effect op de kwaliteit van het leven en de autonomie van de persoon met dementie hebben.” Tenslotte ziet de overheid de woonzorgcentra als een van de vele onontbeerlijke actoren binnen de eerstelijnszorg. Je kan de integrale visienota residentiële ouderenzorg hier nalezen.

 

Massale belangstelling voor FTD-symposium in Herentals

Beklijvende getuigenissen en een krachtig pleidooi voor zorg op maat voor mensen met frontotemporale dementie (FTD) vormden de twee basisingrediënten van het symposium frontotemporale dementie dat op vrijdag 30 maart plaatsvond in Herentals. Op het programma stonden o.a. Jurn Verschraegen die als directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen de realisaties na 10 jaar Vlaamse werkgroep jongdementie toelichtte, Prof. dr. Mathieu Vandenbulcke die sprak over de symptomen en differentiële diagnose van FTD en boeiende panelgesprekken. De dag werd in goede banen geleid door Martine Verbeke, wiens partner zelf FTD heeft. Ondanks de specifieke uitdagingen die FTD met zich meebrengt, gingen de aanwezigen naar huis met drie universele boodschappen die de sprekers aanreikten: durf met dementie naar buiten te komen en durf tijdig hulp te aanvaarden, wees je ervan bewust dat dementie veel meer is dan vergeten en blijf respect hebben voor de mens achter de aandoening!

 

Vormingen in de kijker

Mis onderstaande opleidingen niet en schrijf nu nog in:

> 17 mei 2018: ‘Ongewoon gewoon’ : Omgevingszorg voor personen met dementie thuis
> Vanaf 28 mei 2018: Onderdompeling tot ‘maaltijdcoach dementie’ (regionaal expertisecentrum dementie Paradox)

 

 

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >