Nieuwsbrief 31 maart 2017

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

 

Studiedag ‘Zekerheid voor mensen met dementie’ zet veiligheidsbeleid van de toekomst op de kaart

Tijdens een druk bijgewoonde studiedag op 21 februari in Blankenberge werd de evolutie van vermissingen in Vlaanderen geschetst door Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen. Patrick Crabbé,  hoofdinspecteur op rust van de politiezone HEKLA, gaf op een overzichtelijke manier mee welke uitdagingen er zijn voor politie en zorgverstrekkers. Het belang van onderlinge samenwerking stond daarbij voorop. Om het geheel tastbaar te maken, deelden WZC De Pottelberg en de integrale thuiszorgdienst Familiezorg West-Vlaanderen hun ervaringen met het vermissingsprotocol.

Steve Margodt, opleidingsdirecteur van de West-Vlaamse politieschool, rondde het inhoudelijke gedeelte af met uitleg over de opleiding in de politieschool en hoe dementie daarin een plaats krijgt. De studiedag werd afgesloten met een toespraak van Federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Ter gelegenheid van deze studiedag werd een uitgebreide praktische brochure gelanceerd.

De integrale terugblik en alle info over de publicatie kan je lezen op onze website.

 

Update publicatie Hoge Gezondheidsraad

In een geactualiseerd wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen over de diagnose van dementie, gedragsmanagement en de opgeworpen ethische kwesties. Het rapport dateert reeds van 2016 maar is vanaf nu ook in het Nederlands beschikbaar. Bij de opmaak van het Vlaamse Dementieplan werd bij voorbaat rekening gehouden met de inzichten die erin geformuleerd staan.

Op 27 maart werd in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement hierrond een vraag om uitleg gesteld aan minister Vandeurzen. Hierbij kan je het verslag bekijken.

Vlaanderen vertegenwoordigd op Internationale Dementieconferentie in Plymouth

Van China tot Italië en van Japan tot België, op 16 maart was het Engelse Plymouth het toneel voor een inspirerende en heel diverse conferentie. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen was communicatiemedewerker Olivier Constant uitgenodigd om de Vlaamse visie op en inspanningen voor een genuanceerde beeldvorming over dementie toe te lichten. De meer dan 500 aanwezigen kregen heel wat thema’s gepresenteerd, waaronder de actuele stand van zaken van het biomedisch onderzoek, de weg naar tijdige diagnosestelling, dementievriendelijke pilootprojecten uit Italië, recent wetenschappelijk onderzoek over dementie bij zigeuners en geïsoleerde landbouwersgemeenschappen en een uitwisselingsproject over optimale dementiezorg tussen Engeland en China.

Naar Vlaanderen nemen we vooral drie dingen mee. Het geweldige ‘Archie Schools Project’, dat kleuters en kinderen uit de lagere school sensibiliseert over dementie en hen er samen met mensen met dementie over laat zingen en vertellen. De eindeloze motivatie van Japan om aan dementievriendelijke zorg te bouwen en de nood aan een respectvolle communicatie over en vooral met mensen met dementie. Onze presentatie vanuit de expertisecentra dementie lokte daarover alvast heel wat reacties uit!

Meer informatie over de conferentie en onze bijdrage vanuit Vlaanderen kan je opvragen via olivier.constant@dementie.be.

 

Nieuwe projectoproep EFID

Voor de derde keer lanceert EFID (European Foundations’ Initiative on Dementia) een projectoproep met als doel ‘mensen met dementie centraal stellen in het gemeenschapsleven’. De Europese stichtingen bestaande uit Atlantic Philanthropies, Fondation Médéric Alzheimer, Koning Boudewijnstichting, Robert Bosch Stiftung en Genio Trust slaan via EFID de handen in elkaar voor de lancering van de Europese prijzen ‘Personen met dementie centraal stellen in de eigen stad, dorp of buurt’. De oproep wordt op Europese schaal georganiseerd en maakt het mogelijk om 10 prijzen van maximaal 10.000 euro toe te kennen. Dit initiatief is bedoeld om projecten te belonen die de stem van mensen met dementie horen, hun kennis waarderen en hun autonomie en burgerschap respecteren.

Kandidaten moeten voor 28 mei 2017 een kort conceptvoorstel indienen, via een kandidaatsdossier dat gedownload kan worden op de EFID-website. Je kan hier ook alle bijkomende info downloaden. Naast een korte beschrijving van het projectvoorstel moet de kandidaat een overzicht geven van de gerealiseerde acties. Het conceptvoorstel kan in de eigen taal van de kandidaat aangeleverd worden.

 

Odensehuis op bezoek bij Foton

Op 18 maart streek bij regionaal expertisecentrum dementie Foton in Brugge een delegatie neer van het bestuur van het Odensehuis in Amsterdam. Doel van het bezoek was uitwisseling van expertise over goede dementiezorg en een dementievriendelijke aanpak. Het Odensehuis is een inloop-, informatie-, en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Het Odensehuis wordt door de Amsterdammers sterk gewaardeerd en kreeg inmiddels uitbreiding over heel Nederland.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen organiseerde de uitwisseling. Directeur Jurn Verschraegen en wetenschappelijk medewerker Jan Steyaert brachten de thema’s dementievriendelijke gemeente, preventie en psycho-educatie. Foton benadrukte het werkmodel van de thuisbegeleiding dementie en Gudrun Callewaert lichtte de buddywerking van Het Ventiel toe. Leider van de delegatie Freek Gillissen, verpleegkundig consulent bij de VUmc Amsterdam: “Bij Foton ontmoetten we geestesgenoten die ons hebben geïnspireerd en waar we mee aan de weg kunnen timmeren. Vooral de aanwezigheid van mantelzorgers en iemand met dementie tijdens de meeting was bijzonder. Van hen hebben professionals het meeste te leren.”

 

 

 

In gesprek met onderzoekers … Judith Urlings en An Neven

Judith Urlings studeerde in 2012 af als neuropsychologe aan de universiteit van Maastricht en wou zich verder verdiepen in de klinische sector. In 2014 begon Judith aan een doctoraat aan de universiteit van Hasselt dat zicht richt op de rijvaardigheid bij senioren. An Neven studeerde mobiliteitswetenschappen aan de universiteit van Hasselt en deed tijdens haar thesis onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van personen met Multiple Sclerose. Aansluitend hierbij begon An een doctoraat rond het verplaatsingsgedrag van personen met een beperking, dat ze afrondde eind 2015.

Beide onderzoekers werken rond mobiliteit. De focus ligt hierbij op ‘wat kan er wel nog’. Door in te zetten op mobiliteit trachten An en Judith de zelfstandigheid van personen met dementie en personen met verschillende typen van beperkingen zo lang mogelijk te behouden. Je kan het volledige interview lezen op onze website.

 

Handleiding bij de bouwstenen in de zorg voor personen met dementie

Vanaf nu is de handleiding bij de tool ‘Bouwstenen in de zorg voor personen met dementie’ verkrijgbaar bij regionaal expertisecentrum dementie Meander. De handleiding geeft een overzicht van de verschillende zorgthema’s die in dit instrument aan bod komen. Daarnaast  krijg je een methodiek aangereikt om ermee aan de slag te gaan. De ‘Bouwstenen in de zorg voor personen met dementie’ zijn een ontwerp van regionaal expertisecentrum dementie Meander. Ze hebben als doel het gesprek tussen de professionele hulpverlener en de mantelzorger te faciliteren, te structureren en te ondersteunen.

Aan de hand van negen zorgthema’s wordt het gesprek opgebouwd. Hierdoor krijgt zowel de hulpverlener als de mantelzorger een duidelijk zicht op de draaglast en draagkracht binnen de zorgsituatie. Door gebruik te maken van deze blokjes en de methodiek die beschreven staat in de handleiding, krijgt de mantelzorger een visuele voorstelling van de thema’s waarin hij al sterk staat en de thema’s waarin hij nog meer ondersteuning of advies kan gebruiken. Om een gestructureerde opvolging van de gesprekken mogelijk te maken werd er ook een fiche in de handleiding opgenomen die bij elk gesprek kan aangevuld worden om zo een overzicht te krijgen van mogelijke individuele evoluties binnen de zorg voor de persoon met dementie.

Je kan de bouwstenen aankopen voor 19,95 euro (blokkendoos en handleiding).
Meer info vind je hier.

 

Terugblik première theaterstuk ‘Blind Geheugen’

Op vrijdag 10 februari ging het theaterstuk ‘Blind Geheugen’ van theatergezelschap De Seine in première in Lier. Het stuk gaat over een oudere acteur die na een voorstelling wordt ontslagen omdat hij zijn teksten niet meer kan onthouden. Hij ontkent dit en gaat daarover in gesprek met de technicus van zijn gezelschap. Hij lardeert zijn verhaal met vele herinneringen en anekdotes uit zijn verleden. Intussen worden de panelen en rekwisieten beetje bij beetje afgebroken en weggenomen. Er ontstaat een soort van monoloog vol gedachtesprongen, met sporadisch een agressieve uitval maar ook veel humor. De toeschouwer krijgt pas op het einde van het stuk te horen dat er bij de man de ziekte van Alzheimer is vastgesteld. Hij blijft echter achter zonder enige vorm van (h)erkenning en decor. Tot ook de man verdwijnt en je in het zwarte gat kijkt …

Herman Wauters, dementie-expert van regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN, ging kijken: “De vertolking van rasacteur Gerd De Ley is zo overtuigend dat je even het idee hebt dat hij zichzelf speelt. De humor maakt alles licht verteerbaar maar tegelijkertijd ook ongemakkelijk. Gaandeweg voel je als toeschouwer dat je lach iets dramatisch in zich draagt. De grappen zijn gemeend maar enkele lachwekkende situaties sporen je aan tot nadenken. De auteur, Eddy Van Ginckel, is er in geslaagd om het proces van ontkenning, verwarring en onbegrip voor eigen falen realistisch in beeld te brengen. De gedachtesprongen zijn gebaseerd op werkelijke feiten die zich voordeden bij de moeder van de schrijver. Als je de symptomen van de ziekte van Alzheimer niet voldoende kent, ga je zelf twijfelen en lijkt het één grote grap. ‘Blind Geheugen’ is daarom een stuk dat past in de huidige sensibilisering voor een tijdige diagnose bij geheugenklachten. Omdat het wellicht vele vragen oproept, is het aan te bevelen er een nabespreking bij te organiseren. Beslist een aanrader!”

 

Vormingen in de kijker

Mis onderstaande opleidingen niet en schrijf nu nog in:

> 20 april 2017: Het gebruik van je stem in de dagelijkse zorg
> 20 en 27 april, 2 en 9 mei 2017: Diepgaande vierdaagse rond dementie (regionaal expertisecentrum dementie Paradox)
> 5 mei 2017: Opleiding tot coach ‘Dementie en nu’ incl. psycho-educatiepakket

 cover-nieuwe-vormingsbrochure-300x272

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >