Nieuwsbrief 08/01/2016

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

2015 is niet meer. Leve 2016!

Ons op de borst slaan voor de acties, genomen in 2015, is niet zo onze stijl. Veeleer kijken we uit naar het actieplan 2016 waarin we verder willen werken aan een verhoging van deskundigheid in dementiezorg. Als we dan toch nog even over de schouder mogen terugkijken? In 2015 werden enkele nog ontbrekende schakels van het transitieplan dementie gerealiseerd. De opleidingen dementiekundige zorgverlener in de diensten voor gezinszorg en de ziekenfondsen lopen volop en de opgeleverde materialen zijn ter beschikking. Er werden intussen meer dan 700 attesten afgeleverd. Dat we zorgen voor een kentering op dit vlak blijkt uit de interesse van enkele Vlaamse parlementsleden die de minister hierover om uitleg vroegen. Natuurlijk was er ook de ministeriële conferentie bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève op 16 en 17 maart waar we aanwezig waren en mee kleur gaven aan een dementievriendelijk beleid. Onvergetelijk was de expeditie met jonge mensen met dementie en hun partner in Nepal.

In 2016 willen we op dit elan verder gaan. Er ligt veel werk op de plank: we willen mee vorm geven aan de update van het dementieplan, we denken mee na in de werkgroepen die de eerstelijnsconferentie voorbereiden, de opleiding tot referentiepersoon wordt verder uitgerold, er komt een vormingspakket voor zorgvrijwilligers, en nog veel meer. We werken verder samen met de Alzheimer Liga Vlaanderen en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen rond levenseinde en comfortzorg bij dementie naar aanleiding van de lancering van een richtlijn. We gaan ook jullie tevredenheid meten in relatie tot onze werking. We willen blijvend kwaliteitsvolle materialen en acties aanbieden, samen met onze regionale expertisecentra en gedragen door de woonzorgactoren. We toasten dan ook graag op een dementievriendelijk 2016 en hopen jou, als lezer van deze nieuwsbrief, blijvend te kunnen boeien.

Erfgoed- en zorgsector slaan de handen in elkaar

Omgaan met personen met dementie is vanouds een zaak van de zorgsector. Maar recent is het inzicht gegroeid dat cultureel-erfgoedinstellingen (musea, archieven, erfgoedbibliotheken, vrijwilligersorganisaties, …) een enorm potentieel hebben dat bij het reminiscentiewerk kan worden ingezet. Het nieuwe boek ‘Erfgoed en dementie’ wil dan ook beide sectoren dichter bij elkaar brengen. Het geeft achtereenvolgens een inleiding tot dementie, mantelzorg en het belang van het verleden. Het staat ook stil bij voorbeelden van reminiscentieprojecten en -tools, en geeft de lezer een overzicht van de belangrijkste actoren en informatiebronnen rond dementie, mantelzorg en reminiscentie in Vlaanderen. Bovendien worden veel van deze voorbeelden prikkelend voorgesteld in augmented reality.

Het boek verschijnt ook in aanloop naar de Erfgoeddag van 2017. Die heeft als thema ‘Zorg’. Een geïntegreerd erfgoedbeleid staat vandaag hoog op de agenda. Dit thema is een uitnodiging aan beide sectoren om samen te werken (www.erfgoeddag.be). Het boek ‘Erfgoed en dementie’ is een uitgave van Politeia in samenwerking met FARO, Howest/Kennispunt Mantelzorg en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en kan besteld worden bij Politeia.

Op de website www.dementie.be kan je een volledige terugblik lezen op de boekvoorstelling.

Bovendien wordt op 4 februari rond het thema de studiedag ‘De schat van je leven’ georganiseerd. Interesse? Het volledige programma en inschrijven kan via deze link.

Samendrie – uniek buddyproject voor mensen met jongdementie

‘Samendrie’ is een project voor jonge personen met dementie in de provincie Antwerpen. Er werd voor de titel Samendrie gekozen omdat het een engagement is tussen de persoon met jongdementie, de mantelzorger(s) en de getrainde vrijwilliger. We spreken van jonge personen met dementie wanneer de aandoening zich voordoet voor de leeftijd van 65 jaar. Daardoor ontstaan levensomstandigheden die heel wat aanpassing vragen. Dit initiatief wil de persoon met jongdementie en daarmee ook hun mantelzorger, vaak de partner, extra ondersteuning geven door samen heel gewone en aangename activiteiten te doen, dit samen met een getrainde vrijwilliger.

De vrijwilliger gaat met een persoon met dementie een vrijwillige relatie aan. Er wordt aansluiting gezocht bij interesses en mogelijkheden van beide personen. Bijvoorbeeld: ze gaan graag samen naar het voetbal, een museum, film, theater of ze willen samen sporten, wandelen, in de tuin werken, de krant lezen, winkelen, … Samendrie richt zich op een zo normaal mogelijk deelnemen aan de samenleving. Zo kan een positief samenspel ontstaan. Hierdoor werkt Samendrie mee aan een dementievriendelijke samenleving.

 

Wens je meer informatie of wil je graag als persoon met jongdementie, mantelzorger of vrijwilliger deelnemen aan dit project?

Bekijk de introductievideo of neem vrijblijvend contact op met coördinator Eric Du Meunier (Thuiszorgcentrum Antwerpen vzw): eric.dumeunier@cm.be, 03 230 52 30, 0474 312 483

Nood aan lotgenotencontact voor personen met jongdementie en hun naasten

Naar schatting 3.000 tot 12.000 Belgen hebben jongdementie. Allemaal zijn ze jonger dan 65 jaar, twee derde is ouder dan 55. Zaterdag 28 november 2015 kwamen een recordaantal personen met jongdementie en hun naasten samen in Vayamundo, Oostende. Daar vond de 4e ‘Ontmoetingsdag Jongdementie’ van de Alzheimer Liga Vlaanderen plaats. Alle deelnemers waren onder de indruk van de getuigenis van Patrick De Jaeghere, een 56-jarige man met jongdementie. Hij bracht zelf zijn ervaring van onmacht, verlies van controle, frustratie en aftakeling. Initiatieven als ‘Te Gek’ en ‘Het Ventiel’ gaven hem en vele lotgenoten weer hoop, levensvreugde en een nieuw doel. Een heel betrokken Rick de Leeuw vertelt: “Het is een verhaal van vriendschap. We moeten het niet te ver gaan zoeken en ons vooral zelf organiseren rond de aandoening.”

Ook Professor dr. Verfaillie, wereldbefaamd om haar stamcelonderzoek, gaf nieuwe inzichten om frontotemporale dementie te voorkomen en/of te kunnen behandelen. Frontotemporale dementie is een vorm van jongdementie die personen meestal tussen de leeftijd van 45 en 65 jaar treft. Laura Weyns, educatieve stafmedewerker van de Liga, blikt tevreden terug: “We werden fantastisch ontvangen in de stad Oostende die al haar troeven deelde met de deelnemers. De visserskaaiwandeling, relaxatiebeleving SeaSens, kook- en schilderworkshops, … Ze boden de personen met jongdementie en hun mantelzorgers kansen om lotgenoten te ontmoeten in een mooie omgeving.” Burgemeester Johan Vande Lanotte gaf in zijn slotwoord waardering voor alle personen die de aandoening moeten trotseren en voor de mantelzorgers die met al hun liefde zorgen voor hun naaste met jongdementie.”

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw organiseert over heel Vlaanderen Familiegroepen Dementie, waaronder ook 7 Familiegroepen Jongdementie in samenwerking met lokale partners: in Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Overpelt en Turnhout. Voor een overzicht van de programma’s en locaties: www.alzheimerliga.be.

Gedichtenrubriek ‘Spiegelbeeld’

Elles Garretsen-van de Kamp komt uit Doetinchem (Nederland) en werkt al twintig jaar als verzorgster. Haar gedrevenheid om gedichten te schrijven over de zorgpraktijk komt voort uit haar werk met mensen met dementie. Als verzorgster binnen de Azora-Stichting in Ulft werkt ze met veel passie en plezier met deze mensen. Dementie blijft haar als aandoening fascineren: de verschillende fases maken dat het voor iedereen anders is en je elke dag kan bijleren. De mens achter de aandoening blijven zien, is daarbij voor haar het allerbelangrijkste. Een drijfveer die Elles ook in haar gedichten en tekstjes laat doorschemeren.

Knuffel van liefde

ontziet de pijn in het leven

Mijn lijf omhelst het jouwe

pijn weggedreven.

 

© Elles Garretsen-van de Kamp

UITGELICHT:
studiedagen en opleidingen van de expertisecentra dementie

Graag maken we melding van aan te bevelen studiedagen die we binnenkort organiseren of die samen met ons regionaal netwerk worden ingericht.

Werken met basale stimulatie, 23/02/2016, Leuven

> Lees meer

Omgaan met personen met dementie in het ziekenhuis, 01/03/2016, Hasselt

> Lees meer

Persoonsgerichte zorg, 04/03/2016 en 25/03/2016, Leuven

> Lees meer

Opleiding tot coach ‘Dementie en nu’, psycho-educatiepakket, 17/03/2016, Gent

> Lees meer

Betekenisvolle activiteiten voor thuiswonende personen met dementie, 23/03/2016, Brussel

> Lees meer

Extra: voor referentiepersonen dementie wordt op 21 april een extra activiteit ingepland, ‘Comfortzorg’, door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking met het voltallige kinesitherapeutische team van woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven en binnen de muren van het woonzorgcentrum. Je kan hier inschrijven.

Erratum
De navorming voor de referentiepersonen dementie in Brugge (Foton) staat foutief vermeld in de vormingsbrochure. De juiste data zijn 26/02/2016, 22/04/2016, 30/09/2016 en 09/12/2016.

< boven > < venster sluiten >