Nieuwsbrief 29/04/2016

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

De stem van mensen met dementie als ultieme toetssteen

Vrijdag 15 april was er zowel in Vlaanderen als in Nederland heel wat aandacht voor het thema dementie. Naar aanleiding van de lancering van het boek ‘Ik heb dementie’, met 50 openhartige brieven van mensen met dementie, maakte Jurn Verschraegen (directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) in het Radio1-programma ‘Hautekiet’ de luisteraars wegwijs in de actuele thema’s op weg naar een dementievriendelijk Vlaanderen. Gudrun Callewaert (bezielster van het buddyproject ‘Het Ventiel’), Piet Benoit (persoon met jongdementie) en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen schetsten mee de belangrijkste uitdagingen in de zorg voor mensen met dementie. Op een open en realistische manier over dementie praten zonder taboes, mensen met dementie stimuleren in de talenten die ze nog hebben, inzetten op lotgenotencontact en het belangrijkste van alles: ervoor zorgen dat de persoon met dementie niet alleen staat. Want zoals Piet Benoit treffend verwoordde: “Samen zijn we sterk!”

In de namiddag stond in het Nederlandse Den Haag de officiële voorstelling van het boek ‘Ik heb dementie’ op het menu. Het volledige verslag en info om het boek te bestellen kan je op onze websitewww.dementie.be vinden.

Dementiebeleid in de buurlanden en bij ons

n_whoAls het in Parijs druppelt dan regent het bij ons, luidt een gezegde. De druppels vallen deze keer in Londen en in Amsterdam. In het Verenigd Koninkrijk werd nl. op 6 maart een nieuw dementieplan gelanceerd. In dit plan, dat werd voorgesteld door staatssecretaris van Volksgezondheid Jeremy Hunt, zijn de diverse aandachtsgebieden binnen het dementiebeleid grondig uitgewerkt: van preventie over diagnosestelling tot de dementievriendelijke gemeente en het ondersteunen van verder wetenschappelijk onderzoek.
Momenteel wordt in Vlaanderen een update van het dementieplan voorbereid. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is hier samen met diverse andere actoren nauw bij betrokken. We voorzien dat dit nog voor de grote vakantie zal kunnen landen.

Dergelijke beleidsplannen zullen ook onderwerp zijn van gesprek tijdens de conferentie ‘Living well with(out) Dementia’ die op 9 en 10 mei in Amsterdam gehouden wordt naar aanleiding van het Nederlandse EU-voorzitterschap. De conferentie bouwt ook verder op de basis die werd gelegd tijdens de WHO-conferentie in het teken van dementie die op 16 en 17 maart 2015 plaatsvond. We zijn hierop aanwezig en voorzien in een uitgebreide verslaggeving die mogelijk ook het Vlaamse dementieplan nog verder vorm kan geven. Tijdens het evenement brengen we geregelde updates via onze sociale media. Op Facebook, Twitter en LinkedIn kan je alles meevolgen zodat je volledig mee bent met de laatse internationale beleidsontwikkelingen.

Dementie: wat mogen we niet vergeten?

hoge_gezondheidsraadDe Hoge Gezondheidsraad heeft specifieke aanbevelingen uitgevaardigd over de diagnose van dementie, de gedragsaspecten en de bijbehorende ethische kwesties. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen gaven we dit advies mee vorm. De basis is hierbij het onderkennen van de maatschappelijke uitdagingen inzake dementie. Dementie brengt heel wat menselijke, ethische en maatschappelijke vragen met zich mee. De aandoening heeft niet alleen een impact op de persoon met dementie, maar ook op hun familie, professionals uit diverse domeinen en de maatschappij als geheel.
In 2012 schatte een rapport van de WHO dat het aantal mensen die dementie zullen hebben in 2050 zal verdrievoudigen. Datzelfde rapport betreurde ook dat slechts 20 tot 50% van de mensen met dementie een formele diagnose krijgt, en dan vaak nog te laat. Bovendien neemt het aantal leeftijdgebonden aandoeningen toe doordat onze levensverwachting stijgt. Er is ook geen geneesmiddel voor dementie, maar een optimale combinatie van zorgverlening en diensten kan de gevolgen verlichten voor de persoon met dementie zelf, hun omgeving en de samenleving. De krachtlijnen van het advies kan je terugvinden op onze website www.dementie.be of lees het volledige rapport.

Thuis blijven wonen met dementie – congres ‘Denkbeeld’

Langer thuis blijven wonen is het adagium in de langdurige zorg. Maar is langer thuis blijven wonen altijd in het belang van degene met dementie en van de mantelzorgers? Deze en tal van andere vragen worden beantwoord in een eigenzinnig middagprogramma met daarin de bekende rubrieken uit het tijdschrift Denkbeeld. Je krijgt ze ‘live’ en in interactie met de deelnemers aan het congres gepresenteerd.

Jan Steyaert (wetenschappelijk medewerker van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) wordt geïnterviewd in het kader van de rubriek ‘In gesprek’ naar aanleiding van zijn boek Langer thuis met dementie. Daarnaast zijn sprekers onder meer Theo Royers, Cees Hertogh en Fleur Thomése.

Het symposium vindt plaats op dinsdag 24 mei, van 12.30 uur tot 17 uur in De Haagse Hogeschool, Den Haag (NL). Inschrijven kan via de website.

Benefietactie ‘Mijn liedje voor jou’ draait op volle toeren!

Vanuit het project ‘De Stem van Ons Geheugen’ werd de actie ‘Mijn liedje voor jou’ opgestart om een nieuwe cd te ontwikkelen die zingen met mensen met dementie mogelijk maakt. Steeds meer Vlaamse koren vinden dan ook de weg naar de benefietactie die nog loopt tot juni 2016. Het is nog steeds niet te laat om jouw actie te registreren of om individueel de actie te steunen. Samen gaan we voor de nieuwe cd! Elke bijdrage voor deze actie is meer dan welkom. Wij geloven namelijk dat zingen met mensen met dementie een heilzame werking heeft, herinneringen ophaalt en meer contact mogelijk maakt met mensen met dementie.

Wil je ook meedoen? Surf snel naar de website en kijk zeker ook eens op de Facebook-pagina.

In gesprek met … sir Michael Marmot

Vorige maand kreeg sir Michael Marmot een eredoctoraat aan de Universiteit Gent. In 2013 kreeg hij er al een in Leuven en hij heeft er nog een aantal. Het is dan ook een geweldige staat van dienst die hij opbouwde de afgelopen decennia. Na studies in Australië en Californië werkte hij als professor epidemiologie aan University College of London.

Hij leidt er momenteel het Institute of Health Equity. Hij is ook voorzitter van de World Medical Association. Toch is deze onderzoeker in Vlaanderen grotendeels een nobele onbekende. Reden genoeg om naar zijn lezing te gaan en zijn recentste boek The Health Gap te lezen.

Het werk van sir Michael Marmot is ook relevant voor de toekomstige dementiezorg met betrekking tot o.a. de noodzaak van preventieve acties om een gezonde leefstijl te promoten. Op onze website kan je terecht voor een exclusieve inkijk in zijn leven en werk.

Gedichtenrubriek ‘Spiegelbeeld’

Elles Garretsen-van de Kamp komt uit Doetinchem (Nederland) en werkt al twintig jaar als verzorgster. Haar gedrevenheid om gedichten te schrijven over de zorgpraktijk komt voort uit haar werk met mensen met dementie. Als verzorgster binnen de Azora-Stichting in Ulft werkt ze met veel passie en plezier met deze mensen. Dementie blijft haar als aandoening fascineren: de diverse fases maken dat het voor iedereen verschillend is en je elke dag kan bijleren. De mens achter de aandoening blijven zien, is daarbij voor haar het allerbelangrijkste. Een drijfveer die Elles ook in haar gedichten en tekstjes laat doorschemeren.

Zullen we

Zullen we naar het café gaan,
daar,
waar alles begon.
Zullen we gaan dansen, en zingen
een biertje drinken en samen lachen?

Zullen we naar de dierentuin gaan,
daar,
waar we altijd zo van hielden,
en samen de dieren bestudeerden, waar we gezellig samen waren.

Zullen we naar het strand gaan,
daar,
waar we altijd lekker konden wandelen
en met onze haren in de wind stonden, samen lol hadden.

Zullen we gaan tuinieren
daar,
waar we ons verwonderden over de natuur
met onze handen in de aarde konden wroeten
en dan alles samen bespraken wat we hadden meegemaakt.

Zullen we,
elkaar gewoon even vasthouden,
en zeggen dat we elkaar lief hebben,
daar,
waar liefde voor is gemaakt.
Houden van.
Ik hou van je.
No matter what.

© Elles Garretsen-van de Kamp

UITGELICHT:
studiedagen en opleidingen van de expertisecentra dementie

Graag maken we melding van aan te bevelen studiedagen die we binnenkort organiseren of die samen met ons regionaal netwerk worden ingericht.

Dialoog (intervisie) psycho-educatiepakket voor coaches ‘Dementie en nu’: nog enkele plaatsen vrij, 02/06/2016, Leuven

> Lees meer

Betekenisvolle activiteiten voor thuiswonende personen met dementie, 03/06/2016, Brussel

> Lees meer

Trainers dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg in dialoog

Sinds de train de trainer voor het opleidingspakket ‘Zorg verlenen bij mensen met dementie thuis’ gegeven werd, deden heel wat trainers al ervaring op. Om hen blijvend te ondersteunen en de kwaliteit van de opleiding hoog te houden, nodigen we hen uit voor een ontmoeting met collega-trainers. Deze ontmoeting is een unieke kans om met gelijkgestemden tips en tricks uit te wisselen om nog beter met het pakket te kunnen werken.

> Lees meer

< boven > < venster sluiten >