Nieuwsbrief ECD Sophia Juni 2016

Expertisecentrum dementie

Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

Beste lezer,

Graag stellen we je onze tweede nieuwsbrief van dit jaar voor. Ook deze keer zit hij boordevol kennisupdates en interessante weetjes. In onze rubriek ‘Interview met een expert’, stellen we met veel plezier Mevr. Kathleen Vandenbroucke voor. Zij is sinds 23 februari 2016 werkzaam binnen het regionaal expertisecentrum dementie Sophia.

Alvast veel leesplezier!

Het Sophia team

Charlotte Cool, Ilse Masselis & Kathleen Vandenbroucke

INHOUD

Aanbod ECD Sophia

Regionale activiteiten

Nieuws vanuit Vlaanderen

Vormingsaanbod in de regio

Vakliteratuur

Interview met een expert

Aanbod ECD Sophia

 Wenst u:

– de werking van het ECD Sophia aan uw organisatie voor te stellen?

– uw medewerkers een vorming aan te bieden?

– ondersteuning bij het opstarten van een project?

– folders van onze werking bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Meten is weten

1In onze vorige nieuwsbrief nodigden we jullie uit om onze tevredenheidsenquête in te vullen. Wij mochten heel wat feedback ontvangen, waarvoor dank! Alle feedback wordt meegenomen en uiteraard blijven we ons best doen om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden.

 

Opleiding Dementiekundige zorgverlener in de thuiszorg voor verzorgend personeel en bachelors

In de zorg voor mensen met dementie zien we steeds meer de voorkeur uitgaan naar ‘zo lang mogelijk thuis blijven wonen’, al dan niet met ondersteuning. Een goede dementiezorg vereist specifieke kennis, attitudes en vaardigheden. Met deze opleiding wensen we hulpverleners de nodige houvast te bieden in hun streven naar een goede dementiezorg.

Deze cursus, die werd ontwikkeld in het kader van het transitieplan Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu, richt zich tot medewerkers van de diensten gezinszorg.

De cursus is bedoeld voor zowel verzorgend personeel als bachelors werkzaam in een thuiszorgorganisatie. Voor verzorgende loopt de cursus over 3 dagen van 7u, voor bachelors over 4 dagen van 6u. In de extra dag voor bachelors wordt ingegaan op een aantal thema’s die ondersteunend zijn bij hun coachende opdracht.

Lees meer

 

Trainers dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg in dialoog

Sinds de train de trainer voor het opleidingspakket ‘Zorg verlenen bij mensen met dementie thuis’ gegeven werd, deden heel wat trainers al ervaring op. Om hen blijvend te ondersteunen en de kwaliteit van de opleiding hoog te houden, nodigen alle regionale ECD’s hen uit voor een ontmoeting met collega-trainers. Deze ontmoeting is een unieke kans om met gelijkgestemden tips en tricks uit te wisselen om nog beter met het pakket te kunnen werken.

Voor meer informatie en inschrijven: klik hier.

 

Intervisie: Dementie bij personen met een verstandelijke beperking

1De levensverwachting van personen met een verstandelijke beperking is de voorbije eeuw spectaculair gestegen. Daar staat echter een sterke stijging van het voorkomen van dementie tegenover. Meer en meer krijgen expertisecentra dementie vragen rond hoe je daar als hulpverlener en zorgorganisaties kunt mee omgaan.

De regionale expertisecentra dementie Sophia en Foton proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan deze vragen via het aanbieden van vormingen zowel binnen de zorgvoorziening als in open aanbod. Daarnaast kan het expertisecentrum dementie geconsulteerd worden bij individuele casussen.

Dit huidige aanbod wensen we uit te breiden met het aanbieden van intervisie. Graag hadden we de behoefte aan intervisie geobjectiveerd om zo een passend aanbod te kunnen voorzien.

Werk je binnen een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking? Vul dan deze vragenlijst in tegen 30/06/2016. Dit duurt slechts enkele minuten. Wil je verder op de hoogte blijven? Vul dan zeker jouw contactgegevens in op de vragenlijst.

 

Move for dementia – Kortrijk staat in de startblokken!

2Save the date – van 19/11 tot 27/11/2016! Want in deze week valt er van alles te beleven. Wandelen, dansen, kortom bewegen is de boodschap!

Meer info volgt in onze volgende nieuwsbrief!

Regionale activiteiten

 Indien u zelf een project bekend wil maken, mail dan alle info door naar sophia@dementie.be.

U kunt de informatie ook steeds bekend maken via de kalender op onze regionale pagina www.dementie.be/sophia.

 

 

Infopunt Dementie Roeselare

Het nieuwe Infopunt Dementie situeert zich in het WZC Ter Berken te Roeselare. Het Infopunt is een samenwerking van Zorgbedrijf Roeselare, ARhus, Alzheimer Liga Vlaanderen en ECD Sophia. Vanuit het Infopunt Dementie wordt ondersteuning en begeleiding geboden voor de mantelzorger om zo de draagkracht te versterken en waar mogelijk de draaglast van de zorg te verminderen.

Meer info vind je hier.

 

Herinneringspakketten

3Erfgoedcel CO7 ontwikkelde, i.s.m. Stadsarchief Poperinge en Provincie West-Vlaanderen, herinneringspakketten die door mantelzorgers en medewerkers in de zorgsector gratis uitgeleend kunnen worden. Het project wordt voorgesteld op maandag 20/06 in Poperinge en op dinsdag 05/07 in Ieper. De pakketten kunnen worden ontleend via de bibliotheek en de uitleendiest van CO7. Meer info hierover vind je hier.

 

 

Doorbreek jij samen met de bibliotheek het taboe rond dementie?

4Een genuanceerde beeldvorming van dementie is de komende jaren een prioriteit binnen het Vlaamse welzijnsbeleid. Voor personen met dementie en hun omgeving is de confrontatie met dementie vaak hard. De aandoening is voor veel mensen een onbekende wereld, een onzeker proces waarover in de media doemscenario’s opduiken. Dit dominante beeld willen we bijstellen. Het taboe moet doorbroken worden.

Met de Werelddag dementie, die op 21 september plaatsvindt, worden alle bibliotheken van de regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen uitgenodigd om hun steentje bij te dragen.

Wil je mee het taboe rond dementie doorbreken en samen met de bibliotheek een fraaie infostand over dementie opzetten? Klik hier voor meer info!

 

Vakantie voor personen met dementie en hun mantelzorgers

5S-plus organiseert i.s.m. zijn mantelzorgvereniging een vakantie voor personen met dementie en hun mantelzorgers. En dit van 19 tot 23 september 2016 in Floreal Club Blankenberge. Het gaat dus over een midweek aan zee maar iedereen van elke regio is van harte welkom! Vrijwilligers zullen de praktische taken van de mantelzorgers overnemen, er zal verzorging voorzien worden via thuisverpleging, er zullen interessante activiteiten zijn waar mantelzorger en zorgvrager aan kunnen deelnemen, samen of apart.

Klik hier voor de affiche met meer info.

 

Vraag tot medewerking: nachtelijke onrust

6LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven, doet onderzoek naar ondersteuning van mantelzorgers van personen met dementie. In dit onderzoek willen ze een online psycho-educatietool ontwikkelen om mantelzorgers te steunen in de niet-medicamenteuze aanpak van nachtelijke onrust. Om mantelzorgers te bereiken en uit te nodigen wil Lucas de medewerking vragen van jouw organisatie.

Hier vinden jullie de uitnodiging tot medewerking en een informatienota voor de mantelzorger.

 

Het Ventiel, buddywerking voor jonge mensen met dementie

7Vanaf nu zet Het Ventiel extra in op bewegen. Dinsdag = beweegdag! Dan staan fitness, yoga, tafeltennis en andere vormen van sport op de agenda! Ken je een persoon met jongdementie of een sportieve buddy die wenst deel te nemen? Neem dan zeker contact op met Gudrun Callewaert: gudrun@hetventiel.be.

Op de website van Het Ventiel, www.hetventiel.be, kun je ook alle andere wekelijkse vaste en losse activiteiten terugvinden.

Nieuws vanuit Vlaanderen

 

Dementiebeleid in de buurlanden en bij ons

Als het in Parijs druppelt dan regent het bij ons, luidt een gezegde. De druppels vallen deze keer in Londen en in Amsterdam. In het Verenigd Koninkrijk werd nl. op 6 maart een nieuw dementieplan gelanceerd. In dit plan, dat werd voorgesteld door staatssecretaris van Volksgezondheid Jeremy Hunt, zijn de diverse aandachtsgebieden binnen het dementiebeleid grondig uitgewerkt: van preventie over diagnosestelling tot de dementievriendelijke gemeente en het ondersteunen van verder wetenschappelijk onderzoek.

Momenteel wordt in Vlaanderen een update van het dementieplan voorbereid. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is hier samen met diverse andere actoren nauw bij betrokken. We voorzien dat dit nog voor de grote vakantie zal kunnen landen.

 

De stem van mensen met dementie als ultieme toetssteen

8Vrijdag 15 april was er zowel in Vlaanderen als in Nederland heel wat aandacht voor het thema dementie. Naar aanleiding van de lancering van het boek ‘Ik heb dementie’, met 50 openhartige brieven van mensen met dementie, maakte Jurn Verschraegen (directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) in het Radio1-programma ‘Hautekiet’ de luisteraars wegwijs in de actuele thema’s op weg naar een dementievriendelijk Vlaanderen. Gudrun Callewaert (bezielster van het buddyproject ‘Het Ventiel’), Piet Benoit (persoon met jongdementie) en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen schetsten mee de belangrijkste uitdagingen in de zorg voor mensen met dementie. Op een open en realistische manier over dementie praten zonder taboes, mensen met dementie stimuleren in de talenten die ze nog hebben, inzetten op lotgenotencontact en het belangrijkste van alles: ervoor zorgen dat de persoon met dementie niet alleen staat. Want zoals Piet Benoit treffend verwoordde: “Samen zijn we sterk!”

In de namiddag stond in het Nederlandse Den Haag de officiële voorstelling van het boek ‘Ik heb dementie’ op het menu. Het volledige verslag en info om het boek te bestellen kan je op de website www.dementie.be vinden.

 

Dementie: wat mogen we niet vergeten?

9De Hoge Gezondheidsraad heeft specifieke aanbevelingen uitgevaardigd over de diagnose van dementie, de gedragsaspecten en de bijbehorende ethische kwesties. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen gaven we dit advies mee vorm. De basis is hierbij het onderkennen van de maatschappelijke uitdagingen inzake dementie. Dementie brengt heel wat menselijke, ethische en maatschappelijke vragen met zich mee. De aandoening heeft niet alleen een impact op de persoon met dementie, maar ook op hun familie, professionals uit diverse domeinen en de maatschappij als geheel.

In 2012 schatte een rapport van de WHO dat het aantal mensen die dementie zullen hebben in 2050 zal verdrievoudigen. Datzelfde rapport betreurde ook dat slechts 20 tot 50% van de mensen met dementie een formele diagnose krijgt, en dan vaak nog te laat. Bovendien neemt het aantal leeftijdgebonden aandoeningen toe doordat onze levensverwachting stijgt. Er is ook geen geneesmiddel voor dementie, maar een optimale combinatie van zorgverlening en diensten kan de gevolgen verlichten voor de persoon met dementie zelf, hun omgeving en de samenleving. De krachtlijnen van het advies kan je terugvinden op onze website www.dementie.be of lees het volledige rapport.

 

Werelddag dementie 2016

12Naar jaarlijkse goede gewoonte organiseert de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw opnieuw haar “Werelddag dementie”. Dit jaar werken we samen met ECD Contact, UCLL en Menos. Het thema is: ‘Dementie beleef je niet alleen’. De Werelddag dementie gaat door in Genk, campus LiZa, op zaterdag 24 september 2016. Alle informatie over de Werelddag Dementie vind je op http://www.alzheimerliga.be/.

Klik hier voor de flyer.

 

Vormingsaanbod in de regio
10

  • Vroegtijdige zorgplanning bij dementie – donderdag 6 oktober 2016 in Marke
  • Betekenisvolle activiteiten voor thuiswonende personen met dementie – donderdag 15 december 2016 in Kortrijk
  • Dementie en psychiatrie – dinsdag 14 maart 2017 in Brugge
  • Het gebruik van je stem in de dagelijkse zorg en begeleiding van personen met dementie – donderdag 20 april 2017 in Kortrijk
  • Vormgeven aan een dementievriendelijke woonomgeving in de thuissituatie – donderdag 1 juni 2017 in Torhout

Begin juli is de nieuwe vormingsbrochure klaar! Dan kunnen jullie via www.dementie.be het volledig vormingsaanbod voor de periode najaar 2016 – voorjaar 2017 inkijken en inschrijven!

Vakliteratuur 

 Mantelzorg is hot

‘Dat succes van mantelzorg zal nog een tijd aanhouden. Tegen de zomer komt Vlaams minister Vandeurzen met een specifieke mantelzorgnota. Tegelijk worden de resultaten van de nieuwe Vlaamse studie naar duurzame mantelzorg bekend gemaakt. We hoeven er niet aan te twijfelen dat ze mantelzorg nog steviger in de kijken plaatsen.’ stellen Jan Steyaert en Jeroen Knaeps in hun artikel over wat mantelzorg is en zou kunnen zijn.

Lees meer

Interview met een expert 

11Voor ons interview met een expert, ontmoetten we Mevr. Kathleen Vandenbroucke, vormingsmedewerker ECD Sophia.

 

ECD Sophia:’Je hebt reeds heel wat ervaring binnen het thema dementie. Kan je dit nader toelichten?’

Kathleen Vandenbroucke: ‘Als ergotherapeut heb ik 17 jaar gewerkt in WZC Vincenthove. Ik ben daar gestart als leefgroepbegeleider op de afdeling voor personen met dementie. Het was mijn taak om aangepaste, zinvolle activiteiten aan te bieden, dit zowel individueel als in groep. Na een tijd voelde ik de nood om alle personen met dementie die in Vincenthove verbleven extra begeleiding te geven. Dit is iets dat je natuurlijk niet alleen kan doen. Zonder een goede samenwerking met familie en het team lukt dit niet. Daarom vonden we het zinvol om de medewerkers, familie en vrijwillgers vorming te geven rond dementie. 

Ik volgde in 2004 de opleiding referentiepersoon dementie. Dit zorgde ervoor dat ik iets sterker in mijn schoenen stond en de zorg voor personen met dementie beter kon begeleiden. Iedere persoon is uniek, door de levensgeschiedenis en het verloop van hun dementie. Dit vraagt van het team heel veel creativiteit en inlevingsvermogen om de zorg zo persoonlijk en aangepast mogelijk te maken. Het is niet altijd even gemakkelijk om een oplossing te zoeken bij moeilijk hanteerbaar gedrag. De warme zorg, wat de visie in Vincenthove is, zorgde ervoor dat het voor iedere bewoner een persoonlijke zorg is, rekening houdend met hun eigen tempo, levensverhaal, mogelijkheden en autonomie, met respect voor de privacy.

Het is die praktijkervaring en de verschillende vormingen en opleidingen die ik volgde, die ervoor zorgen dat je groeit in de ervaring met het omgaan met personen met dementie en hun mantelzorgers.’

 

ECD Sophia: ‘Wat zijn belangrijke accenten die je wil leggen binnen de werking van ECD Sophia?’

Kathleen Vandenbroucke: ‘Als vormingsmedewerker hoop ik zoveel mogelijk mensen de informatie te geven wat dementie is en ook mee te geven hoe om te gaan met personen met dementie. Ik hoop dat dementie meer bespreekbaar wordt in de maatschappij. Dat het taboe rond dementie vermindert of idealiter verdwijnt, want het is jammergenoeg een ziekte die in de toekomst zal toenemen.

Iedere persoon met dementie is uniek en dat zorgt ervoor dat het belangrijk is om de mantelzorgers en de hulpverleners extra ondersteuning en begeleiding te geven in het omgaan met de persoon. Ik vind het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar de mogelijkheden van een persoon met dementie. Dit wil ik stimuleren met de training lerend vermogen bij personen met dementie.

Samen met de collega’s van ECD Sophia wil ik helpen om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen in het begeleiden en omgaan met personen met dementie.’

 

ECD Sophia: ‘Veel werk aan de winkel en veelbelovend, wat drijft je om dit te blijven doen?’

Kathleen Vandenbroucke: ‘Personen met dementie zijn een kwetsbare groep en opkomen voor een zo goed mogelijke zorg voor hen en hun mantelzorgers is mijn grootste drijfveer. Ik ben geboeid door het unieke van iedere persoon, hun levensverhaal, hun mogelijkheden en hun veerkracht.

Als vormingsmedewerker kan ik mijn opgedane kennis en ervaring doorgeven aan andere hulpveleners, wat veel voldoening geeft. Door de voordrachten voor senioren en mantelzorgers kan ik ook een bijdrage leveren om de thematiek uit de taboesfeer te halen en ouderen handvaten te geven om met dementie om te gaan.’

< boven > < venster sluiten >