Verteltas dementie - voorintekening

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

IMG_0263

 

DE VERTELTAS DEMENTIE
De verteltas bevat een gevarieerd aanbod van spelmateriaal, leesboeken en achtergrondinformatie rond het thema dementie. Ze kan gebruikt worden in de klas in het kader van een les en is afgestemd op leerlingen van het 3e tem 6e leerjaar. De tas kan eveneens mee naar huis genomen worden om daar samen met ouders of grootouders rond te werken.

Meer info over het spel: www.dementie.be/sophia of www.dementie.be/foton.

 

HERDRUK
De verteltas kwam oorspronkelijk tot stand n.a.v. de Werelddag dementie die op 21 september 2017 plaatsvond in Roeselare. Het was een initiatief van o.a. ECD Sophia en ECD Foton, Zorgbedrijf Roeselare, Alzheimerliga Vlaanderen, kenniscentrum ARhus, hogeschool Vives, stad Roeselare, VISO campus Polenplein en verschillende woonzorgcentra.

Op basis van de gebruikservaring kozen de ECD’s Sophia en Foton ervoor deze tas te herwerken en ze in het voorjaar van 2019 breed aan de scholen, bibliotheken, woonzorgcentra, … aan te bieden. Deze realisatie werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van S-Sport // Recreas en de inzet van de bezoekers van het atelier Den Achtkanter te Kortrijk.

De verteltas werd goed onthaald en daarom wordt de verteltas in 2020 éénmalig opnieuw geproduceerd.

 

VOORINTEKENING
Je hebt nu de kans om een verteltas aan te kopen via voorintekening. De prijs is 75 euro per verteltas.
Je zal de verteltas kunnen ophalen in het regionaal expertisecentrum dementie in jouw buurt.

Gelieve in te schrijven voor 29 februari 2020 en dit door het invullen van dit formulier. Door het invullen van dit formulier, bevestig je jouw bestelling.

 

TIMING
De verteltas wordt voorzien in juni 2020.

 

VRAGEN?
Contacteer het regionaal expertisecentrum dementie:
– ECD Sophia via sophia@dementie.be of 056/ 32 10 75.
– ECD Foton via foton@dementie.be of 050/ 44 67 93

< boven > < venster sluiten >