Nieuwsbrief ECD Contact maart 2016

Nieuws vanuit ECD Contact

Vormingsaanbod ECD Contact: uitgelicht

1. Reflectiedagen voor Limburgse Referentiepersonen Dementie 2016-2017

badge_RPD

In het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 organiseert Expertisecentrum Dementie Contact opnieuw ‘reflectiedagen’ of ‘terugkomdagen’ voor Limburgse afgestudeerde referentiepersonen dementie. Gedurende 4 dagen worden in de voormiddag theoretische handvaten aangereikt en is er in de namiddag ruimte voor casusbespreking.

Programma:

Dag 1 (22/9/16): Communicatie- en omgangstechnieken bij familiegesprekken

Dag 2 (24/11/16): Ik als Referentiepersoon Dementie.. Hoe hou ik mijn vlammetje aangewakkerd? Hoe krijg ik mijn beleid mee? Hoe voer ik nieuwe veranderingen door? Hoe zorg ik voor mezelf?

Dag 3 (16/03/2017): Dementie en psychiatrie

Dag 4 (08/06/2017): Bestuiven maar! Inspirerende initiatieven en methodieken

Bekijk hier de uitnodiging met praktische info over de inschrijving!

 

2. Lezing “Nu of later: vergeetachtigheid, blijf er niet mee zitten!”

In onze vorige nieuwsbrief maakten we melding van de lezingen ‘Nu of later’ in Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek in maart en april. Tot onze spijt kunnen deze lezingen niet doorgaan en zullen ze op een later tijdstip georganiseerd worden. We houden u ondermeer via onze nieuwsbrief en website www.ecdcontact.be op de hoogte.
3. Onderdompeling in de wereld van dementie (studiedag): Hasselt, 14/04/2016. Lees meer.
4. “Anders communiceren met personen met dementie, een doe-voel-ervaarnamiddag voor zorgverleners en mantelzorgers” (workshops door Trudie Appermans en Kasper Bormans): Hasselt, 26/05/2016, VOLZET

Wij legden inmiddels een reservelijst aan voor deze vorming. Mocht u alsnog interesse hebben, laat het ons weten en we bekijken de mogelijkheden deze vorming later opnieuw te organiseren!

 

Maak jij reeds gebruik van de Verwijsgids dementie Limburg?

In onze nieuwsbrief van juni 2015 lanceerden we de ‘Verwijsgids dementie Limburg’. In deze digitaal beschikbare gids (www.ecdcontact.be)  kan je informatie en alle contactgegevens van het Limburgse aanbod m.b.t. dementie, gekoppeld aan de rubrieken van het “dementiekompas”, terugvinden.

Bij wie of waar vind ik antwoorden?

Enkele duizenden exemplaren van het Limburgse dementiekompas werden reeds verspreid onder mantelzorgers, hulpverleners, vrijwilligers en studenten. En ook de reacties op de verwijsgids dementie Limburg zijn zeer positief! Minstens wekelijks doen we een update van de gids: we passen contactgegevens aan, voegen er toe en maken nieuw aanbod in Limburg bekend.

Daarom ook deze oproep:

Zijn de gegevens van jouw organisatie niet helemaal correct, onvolledig en/of heeft je organisatie een aanbod dat nog niet opgenomen is in de gids, laat het ons dan weten via ecd.contact@ocmwhasselt.be.
Ter info:

Het dementiekompas (derde druk) is nog steeds verkrijgbaar bij ECD Contact. De vraagprijs van het dementiekompas bedraagt € 3,00 voor professionelen. Mantelzorgers en vrijwilligers betalen € 1,00 voor een exemplaar. (ecd.contact@ocmwhasselt.be, 011/30.88.51; af te halen zonder meerkost, per post op te sturen met bijkomende verzendingskost).

Vormingsbox met 3 afgewerkte ‘laagdrempelige’ vormingspakketten over dementie

De vormingsbox bevat heel wat materialen en is te huren bij ECD Contact.

p1000280

 

DementieLinken voorjaar 2016

kaart linkenIn april en mei vinden de 4 Limburgse dementieLinken van voorjaar 2016 plaats. Lees hier meer informatie en de data.

Nam je nog niet deel aan de dementieLink in jouw regio en wil je graag aanwezig zijn? Bezorg ons je e-mailadres en we mailen je de uitnodiging met agenda en locatie toe.

Praatcafés dementie Limburg 2016

Bekijk hier meer info en het overzicht van de Limburgse praatcafés dementie.

Op vakantie met je naaste met dementie

Ziekenzorg CM en S-Plus Mantelzorg organiseren vakanties voor mantelzorgers en personen met dementie.

  • Bekijk hier de brochure van de Christelijke Mutualiteit (pagina 32).
  • Bekijk hier het aanbod van S-Plus Mantelzorg.

 

Maak je initiatieven bekend via de kalender van www.dementie.be!

Geef ze eenvoudig in via deze link.

Je toegevoegde activiteit verschijnt tegelijk op dementie.be, alzheimerliga.be, jongdementie.info, onthoumens.be, dementieennu.info.

kalender dementie.be

Nieuws vanuit Limburg

Inloophuis dementie, Netwerkzorg voor personen met dementie Noord-Limburg, geopend

inloophuis dementie 2 Het inloophuis dementie (WZC Immaculata Overpelt) biedt een zorgpad dementie in Noord-Limburg waarin individuele begeleiding van de persoon met dementie en zijn familie, informatieverstrekking en vorming, samenwerking, netwerking, interactie en doorverwijzing naar andere organisaties centraal staan.

Bekijk de flyer met meer informatie.

 

 

 

 

Nachtopvang in Limburg

Limburgse zorgorganisaties slaan de handen in elkaar en bieden nachtopvang aan.

Zorgende Handen van Solidariteit voor het Gezin:

Solidariteit voor het Gezin
Afdeling Hasselt
Koningin Astridlaan 32
3500 Hasselt
011/ 29 10 40
zorgendehanden@svhg.be
www.solidariteit.be

IN-Z:

Hoofdkantoor: Schaapsdries 2, 3600 Genk, 089/322810, info@in-z.be, www.in-z.be

In-Z Midden Limburg: Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt, 011/294501, regiomidden@in-z.be, www.in-z.be

IN-Z Noord Limburg: Ambachtslaan 1009, 3990 Peer, 011/525485, regionoord@in-z.be, www.in-z.be

In-Z Oost Limburg: Schaapsdries 2, 3600 Genk, 089/322815, regiooost@in-z.be, www.in-z.be

In-Z Zuid Limburg: Sint-Truidersteenweg 85, 3700 Tongeren, 012/742741, regiozuid@in-z.be, www.in-z.be

– In verband met het project ‘Integrale Nachtopvang Limburg’ van CM, Familiehulp, IN-Z en Wit-Gele Kruis vindt u hier meer informatie.

 

POP (Plaatselijk Overlegplatform) Neerpelt organiseert de filmvoorstelling ‘Still Alice’, een film over dementie op jonge leeftijd

  • 19/04/2016 om 20:00; CC Palethe, Zinnezaal, Jeugdlaan 2 Overpelt.
  • Voorbespreking door medewerker Inloophuis dementie Overpelt.
  • Inschrijven kan via de website van Listel vzw.

 

éénlijn.be en e-health: vorming 

Eenlijn.be organiseert combidagen voor een multidisciplinaire groep van artsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen, vroedvrouwen, ergotherapeuten,… De opleidingen zijn bedoeld voor zorgverstrekkers die nauwelijks iets weten van eenlijn.be of e-gezondheid. In Limburg vindt de eenlijn.be-combidag plaats op 19/03/2016 in de UHasselt, campus Diepenbeek. Informatie en inschrijven via deze link.

Nieuws vanuit Vlaanderen

Lancering rapport eerste WHO-ministerconferentie dementie

jurn ministerconferentieOp 16 en 17 maart 2015 organiseerde de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève de eerste wereldwijde ministerconferentie in het teken van dementie. Recent werd het rapport gepubliceerd met de krachtlijnen en belangrijkste thema’s die werden besproken. Uiteraard krijgt ook de ‘call for action’ voor een wereldwijde aanpak van de diverse uitdagingen rond dementie een centrale plaats. “Naast belangstelling voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, was er ook aandacht voor de mensen met dementie van vandaag”, blikt Jurn Verschraegen (directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, zie foto) terug. Op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen woonde hij de conferentie bij.

Het volledige rapport kan je hier downloaden. Bekijk hier de tussenkomst van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen tijdens de conferentie in Genève.

Via de website van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kan je ook het volledige dossier rond de WHO-conferentie en de actuele stand van zaken herlezen.

 

 

 

 

 

Benefietactie ‘Mijn liedje voor jou’ 
koor en stemDrie jaar na de eerste cd van ‘De Stem van ons Geheugen’, zijn de plannen voor een opvolger concreet. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Koor&Stem willen graag een beroep doen op het engagement van koren en contactkoren om dat mogelijk te maken.

Om de bewerking en opname van de tweede cd te financieren zetten we de benefietactie ‘Mijn liedje voor jou’ op touw. Koor&Stem nodigt alle koren, dirigenten, zangers en muzikanten uit om een benefietactie op te zetten voor één van de liedjes van de nieuwe cd. Ook voor de koren zit er iets in de actie. Afhankelijk van het bedrag dat zij inzamelen, kunnen zij een vermelding en zelfs eigen koorbewerking ontvangen van het liedje waarvoor zij geld inzamelen.

Alle acties lopen van 1 februari tot 1 mei 2016 en worden bijgehouden op een nieuw online-platform. Op dit platform kunnen ook individuen één van de koren of één van de liedjes steunen.
Heeft je (contact)koor hiervoor interesse? Bezoek de campagnewebsite en lees alles over de actie!

Meer info: katrien.van.geystelen@koorenstem.be

 

Vlaams Initiatief voor Netwerken voor Dementie-onderzoek (VIND)

In 2014 besliste de Vlaamse regering het Vlaams Initiatief voor Netwerken voor Dementie-onderzoek (VIND) op te richten. VIND wil de unieke combinatie van expertise in dit domein aan de Vlaamse universiteiten bundelen, de samenwerking bevorderen en de zoektocht naar een efficiëntere behandeling en betere zorg in een stroomversnelling brengen.

Looptijd: 2014-2017

LUCAS neemt de leiding in werkpakket 1: Naar een betere communicatie bij dementie

1. Beslissingsondersteuning bij de keuze voor vroegdetectie van dementie

2. Omgaan met nachtelijke onrust bij dementie: online psycho-educatie voor mantelzorgers

3. We DECide Optimised: Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie

Meer info via deze link.

 

Zorgcirkels jongdementie

zorgcirkels jongdementieIn België wonen naar schatting 3.000 à 12.000 mensen met dementie op jonge leeftijd (< 65 jaar). De zoektocht naar passende hulpverlening is voor hen zwaar omdat het zorgaanbod beperkt en zeer gefragmenteerd is. Daarom ontwikkelt het Expertisecentrum Centrum Dementie Vlaams-Brabant Memo met verschillende partners ‘Zorgcirkels Jongdementie’ (ondersteund door AZG). Hierin worden patiënten vanaf de eerste symptomen tot aan hun overlijden begeleid. LUCAS staat in voor de wetenschappelijke begeleiding.

< boven > < venster sluiten >