Nieuwsbrief Expertisecentrum Dementie Contact juni 2018

 Nieuws vanuit ECD Contact

Gedicht
Alzheimer

Ik zoek naar het nu
het nu wat er niet is
ik zoek perspectief wat ik mis
 en loop verloren in de avenue

ik ben vergeten wat was
weet niets van morgen
heb om wat ik niet meer weet zorgen
 wat ik kwijt ben is mijn kompas

Ik weet de weg niet meer
wie ik ben, of wie ik was
leef in het vroeger, alsof het pas
probeer te camoufleren, ik balanceer

ik balanceer tussen weten en niet weten
ik vergeet, sommige dingen die ik niet meer weet
 amper nog hoe ik heet
het woord alzheimer wil ik vergeten

Geschreven door: Lia

Bron: Alzheimer Nederland

 

ECD Contact lanceert de allereerste “Eerste Hulp Bij Jongdementie – Rugzak”

Op vraag van zowel mantelzorgers als zorgverleners bundelde ECD Contact heel wat materialen over dementie op jonge leeftijd. Een rugzak gevuld met boeken, dvd’s, brochures en andere informatie over jongdementie kan in één geheel ontleend worden bij ECD Contact. Ook leerkrachten kunnen het thema jongdementie bespreekbaar maken in de klas aangezien enkele boeken en beeldmateriaal geschikt zijn voor kinderen.

De uitleen gedurende maximum 4 weken is gratis, een kleine waarborg (€ 25) wordt gevraagd. Interesse? Neem contact met ons op (ecd.contact@hogevijf.be, 011/88.83.84) en maak een afspraak om de rugzak af te halen!

 

Vorming in de kijker

Expertendag “(A)Typisch dementie?”, 6 september 2018 te Genk. Meer info en inschrijven.  
Opleiding Referentiepersoon dementie 2019

van januari tot juni 2019 gaat opnieuw een 11-daagse opleiding referentiepersoon dementie door in Hasselt. Deze opleiding wordt uitgebreid aangekondigd in de vormingsbrochure 2018-2019 (ECD Vlaanderen), die in de loop van de zomer gelanceerd wordt. Heb je interesse om jezelf of een medewerker in te schrijven (via link in de vormingsbrochure)? Hou dan zeker onze nieuwsbrief in het oog! Momenteel kan je de eerste info reeds vinden via deze link.

 

Nieuws vanuit Limburg

Woonzorgcentrum Immaculata te Overpelt en haar Inloophuis dementie organiseren 3 info-avonden over dementie

Lees hier meer.

 

Voettocht naar Compostela ten voordele van de Ondersteuningsgroep Jongdementie Genk

Martine en Paul vertrokken gisteren 4 juni op twee weken durende voettocht naar Compostela.

Martine: Mijn partner, Paul, heeft 5 jaar geleden de diagnose van jongdementie gekregen. Niet gemakkelijk, maar na een verwerkingsproces proberen wij ons leven terug op de rail te krijgen.   Ik wil hem nog zo veel mogelijk mooie momenten meegeven vandaar onze tocht.   We focussen nu op wat Paul nog wel heel goed kan en dat is o.a. wandelen en fietsen onder begeleiding.   Wij willen deze tocht niet alleen voor onszelf maken, maar willen hiermee ook een actie ondernemen voor een goed doel, namelijk de werkgroep Ondersteuningsgroep jongdementie Genk.

Lees hier de volledige brief van Martine.

Lees hier het artikel in Het Belang van Limburg.

 

Eerstelijnszones in Limburg

Na intern beraad, hebben de partners van de gemeenten Bree, Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek (Oudsbergen) beslist om in zee te gaan met de eerstelijnszone Genk en omgeving.
Een aangepast dossier voor de overige gemeenten van Noord-Limburg (Lommel, Hechtel-Eksel, Overpelt en Neerpelt (Pelt), Hamont-Achel, Peer en Bocholt) werd opnieuw geëvalueerd en we zijn verheugd te mogen melden dat het dossier (voorlopige) goedkeuring kreeg. Dit maakt dat we groen licht hebben om van start te gaan om de ELZ Noord-Limburg en de ELZ Genk en omgeving vorm te geven. Het dossier van Noord-Limburg moet nog een korte weg doorlopen. De formele bevestiging vanuit de overheid verwachten we in de loop van juni. Gezien de latere goedkeuring willen we nu echter snel van start gaan.

Nu alle 8 eerstelijnszones in Limburg hebben vorm gekregen, betekent dit voor:
ELZ Genk en omgeving: Genk, As, Zutendaal, Bree, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek (Oudsbergen).
ELZ Noord-Limburg: Hamont-Achel, Lommel, Neerpelt, Overpelt (Pelt), Bocholt, Hechtel-Eksel, Peer.

Wil je samen:
– De eerstelijnszone vormgeven en initiatieven uitwerken?
– Nadenken over hoe we zorg en welzijn organiseren waarbij de persoon met zorg- en ondersteuningsnood centraal staat?
– Collega’s warm maken om dit samen binnen jouw ELZ waar te maken?

Kom dan naar de Kick-off van jouw eerstelijnszone!

De eerste in de reeks van kick-offmeetings vond op 18 april 2018 plaats bij ELZ Hasselt en omgeving. Voor ELZ West-Limburg vonden 4 kick-offmeetings plaats in mei. De ELZ Genk en omgeving, ELZ Noord-Limburg & ELZ Haspengouw voorzien hun kick-off in september.

Een kick-off is  een moment van informatie, inspiratie en informeel netwerken.  Verder worden de volgende stappen voor de ELZ toegelicht en wordt er een oproep gedaan naar kandidaturen voor het veranderteam en -forum.

ELZ Maasland
4 juni 2018, 20u30, Zaal Graaf van Loon, Dilsen-Stokkem
ELZ MidWestLim
13 september 2018, 20u, locatie nog te bepalen
ELZ Genk en omgeving, ELZ Haspengouw & ELZ Noord-Limburg
Kick-off wordt voorzien in september
ELZ Zuid-Oost Limburg
Veranderforum, 20 juni 2018, 20u30, zaal Concordia, Bilzen

Nieuws vanuit Vlaanderen

Symposium referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

Als thuiszorgvoorziening, woonzorgcentrum, ziekenhuis, … begeleid je mensen op een deel van hun traject en ga je samen met hen op zoek naar wat betekenisvol is, naar de meest passende zorg en ondersteuning en de beste woonomgeving. Je gaat voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor de persoon met dementie en zijn naasten. Maar wat is nu goede zorg voor iemand met dementie? En hoe breng je dit in de praktijk? Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkte in opdracht van de Vlaamse overheid een referentiekader uit over kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Het werk zal thuiszorgvoorzieningen, woonzorgcentra en ziekenhuizen inspireren in hun huidige en toekomstige trajecten naar meer persoonsgerichte en afgestemde zorg en ondersteuning.

Op 25 oktober 2018 stelt ECD Vlaanderen de publicatie officieel voor op een symposium met nationale en internationale sprekers. Naast een uitgebreide toelichting bij het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg, komen nog heel wat inspirerende sprekers aan bod. Prof. Dawn Brooker vertelt hoe je persoonsgerichte zorg in de praktijk kan brengen; Anne-Mei Thé licht toe hoe de Sociale Benadering van dementie Nederland aan het veroveren is; LUCAS KU Leuven schetst waar we op vandaag in Vlaanderen staan met het meten van kwaliteit van leven, wonen en zorg; een zorgvoorziening uit de thuiszorg, een woonzorgcentrum en een ziekenhuis vertellen hoe zij werken aan kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning en enkele buitenlandse gasten reflecteren over hun bezoek aan zorgvoorzieningen in Vlaanderen. Tot slot zorgen visuele en muzikale intermezzo’s voor een afwisselend geheel.

Interesse? Het volledige programma raadplegen en inschrijven kan vanaf vandaag op onze website!

 

Uitnodiging rondetafelgesprekken dementievriendelijke gemeente/stad

Op 6 en 18 juni vinden twee rondetafelgesprekken plaats waarin we vanuit een breedhoeklens naar het thema ‘dementievriendelijke gemeenten’ kijken: wat kan anders, beter, sterker, meer, … Het resultaat? Een gedragen oproep die lokale besturen helpt om dementievriendelijke ambities te vertalen naar actie. Door deze oproep tot actie te ondertekenen, bekrachtigt een bestuur haar engagement om resoluut voor een dementievriendelijkere samenleving te gaan. Niet als vervanging van de engagementsverklaring ‘Vergeet dementie, onthou mens’ of eigen gemeentelijke engagementsverklaringen, maar als extra duwtje in de rug om engagement te concretiseren/verduurzamen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur willen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Vlaamse Ouderenraad, de Alzheimer Liga Vlaanderen, de VVSG en de Koning Boudewijnstichting het belang van dementievriendelijke gemeenten extra in de verf zetten. En daar hebben we jou voor nodig! We willen met gebundelde krachten een visie formuleren op het engagement dat nodig is om een dementievriendelijke(re) gemeenschap te worden. Een valkuil is immers dat het bij woorden en eenmalige projecten blijft. Er zijn echter visie en gedrevenheid nodig om engagement te vertalen naar duurzame acties! Interesse om mee te denken? Lees dan hier meer!

Samen voor een dementievriendelijk Limburg! Organiseert jouw gemeente reeds activiteiten in het kader van dementie, denkt jouw gemeente na over een dementievriendelijk beleid of wil je ermee aan de slag gaan? Zet je gemeente dan op de kaart als dementievriendelijk en informeer ECD Contact om je werkgroep hierin te ondersteunen (ecd.contact@hogevijf.be, 011/88.83.84)!

 

< boven > < venster sluiten >