Uitnodiging rondetafelgesprekken dementievriendelijke gemeente/stad

Uitnodiging rondetafelgesprekken dementievriendelijke gemeente/stad

Op 6 en 18 juni vinden twee rondetafelgesprekken plaats waarin we vanuit een breedhoeklens naar het thema ‘dementievriendelijke gemeenten’ kijken: wat kan anders, beter, sterker, meer, … Het resultaat? Een gedragen oproep die lokale besturen helpt om dementievriendelijke ambities te vertalen naar actie. Door deze oproep tot actie te ondertekenen, bekrachtigt een bestuur haar engagement om resoluut voor een dementievriendelijkere samenleving te gaan. Niet als vervanging van de engagementsverklaring ‘Vergeet dementie, onthou mens’ of eigen gemeentelijke engagementsverklaringen, maar als extra duwtje in de rug om engagement te concretiseren/verduurzamen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur willen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Vlaamse Ouderenraad, de Alzheimer Liga Vlaanderen, de VVSG en de Koning Boudewijnstichting het belang van dementievriendelijke gemeenten extra in de verf zetten. En daar hebben we jou voor nodig! We willen met gebundelde krachten een visie formuleren op het engagement dat nodig is om een dementievriendelijke(re) gemeenschap te worden. Een valkuil is immers dat het bij woorden en eenmalige projecten blijft. Er zijn echter visie en gedrevenheid nodig om engagement te vertalen naar duurzame acties!

Samen willen we lokale besturen op weg zetten om een tandje bij te steken en de burger iets in handen geven om haar bestuur over de streep te trekken. Daarom een warme oproep om samen met ons aan tafel te schuiven en mee vorm te geven aan een document dat motiveert om tot actie over te gaan. Geen nietszeggend stuk papier, maar een bundeling van expertise en ervaring uit verschillende hoeken. Een oproep tot actie die van onderuit vorm krijgt en de visie van de belangrijkste betrokken partners vertegenwoordigt, geeft lokale besturen de opportuniteit om binnen haar lokale realiteit aan de slag te gaan met een dementievriendelijke gemeente. Doel is ook om bestaande tools (de dementiemeter en bijhorend groeipad) kracht bij te zetten.

Een gedragen oproep tot actie, vormgegeven door de sector, personen met dementie, mantelzorgers en lokale besturen, geeft een krachtig signaal. Want niets is zo waardevol als de input van zij die er met beide voeten instaan! Zie dit document vooral als aanvullend en complementair op wat je al doet en laat deze bundeling van ervaring en kennis een hefboom zijn om lokaal engagement kracht bij te zetten.

Wanneer?
Van harte welkom om bij één van de twee rondetafelgesprekken aan te sluiten:
• 6 juni van 19 – 20.30 uur – Officenter, Grauwmeer 1 in Leuven (broodjes voorzien)
• 18 juni van 19 – 20.30 uur bij Elena de Ru – Edgard Blancquaertstraat 16 in Gent, afrit R4 Vinderhoute (broodjes voorzien)

Wat wordt er van jou verwacht?
Geen voorbereiding, geen huiswerk, enkel jouw inzichten/ideeën over wat belangrijk is in de beweging naar een dementievriendelijke stad en gemeente.

Stuur een mailtje naar dementievriendelijk@vvsg.be en laat weten op welk rondetafelgesprek je graag aanwezig wilt zijn. Hopelijk tot binnenkort!