najaar 2017

Wingerdstraat 14 300 Leuven

Zorgregio Leuven | Wingerdstraat 14 | 3000 Leuven | t 016 50 29 06

Zorgregio Halle-Vilvoorde | Molenhofstraat 31 | 1670 Heikruis | t 02 398 00 18

E-mail: memo@dementie.be
Website: www.dementie.be/memo

logo_zorgcirkels
E-mail: zorgcirkelsjongdementie@wznd.be
Website: www.zorgcirkelsjongdementie.be
t 016 29 50 59

logo jongdementie website2
Website: www.jongdementie.info

187x62_logo_vlaanderen_2
Website: www.dementie.be
t 070 224 777

logo2

Website: www.dementie.be/bidoc

Teamnieuws

Na 14 jaar van fijne ervaringen, leerrijke momenten, lachbuien, meebouwen aan de opleiding referentiepersonen dementie, apostelenwerk verrichten rond dementie in Vlaanderen,… gaat onze collega Katja Van Goethem haar schouders volledig onder de Zorgcirkels Jongdementie zetten. We zijn erg dankbaar dat we de voorbije jaren met Katja mochten samenwerken in Memo.

We wensen haar veel succes met deze nieuwe uitdaging!

Jullie kunnen haar verder volgen via www.zorgcirkelsjongdementie.be  en via de facebookpagina van de Zorgcirkels.

Na het werken aan gezinsuitbereiding zijn we zeer blij dat Karen Louwet sinds 16 oktober ons team terug heeft vervoegd.
Na dochter Nona heeft ook Leo zijn intrede in het gezin gedaan.
Welkom terug collega!

Nieuws uit de regio

Uitnodiging “danshart”: een dansmarathon voor dementie op 30 november in Tienen

In samenwerking met S-Sport//Recreas, het expertisecentrum dementie MEMO en het expertisecentrum dementie brOes, wordt het project “Danshart” georganiseerd, een dansmarathon ten voordele van de expertisecentra dementie.

Naast optredens van Garry Hagger, Bobby Prins en Accordeona Tienen zullen er optredens zijn van verschillende dansgroepen en dansclubs uit de regio. Daarnaast is er een verzoekuurtje van en met Johan Persyn (VRT Radio 2) met ondersteuning van discobar Jeep Music.

Waar en wanneer? op  30 november in zaal Manege (kazerne), Sint-Jorisplein, 3300 Tienen van 10 tot 20 uur.

Inkom bedraagt 2.5 euro
Klik hier voor meer info.

 

Studiedag ‘alles kan beter’ op 2 december in Wemmel

15 jaar wet palliatieve zorg, euthanasiewet en patiëntenrechtenwet

In 2002 werden de patiëntenrechtenwet, de wet palliatieve zorg en de euthanasiewet gestemd. We zijn nu 15 jaar later. Wat is er ten gronde veranderd door deze baanbrekende wetten in België? En wat kan er nog beter?

Aan de hand van een aantal treffende beeldfragmenten worden een aantal gebreken en mogelijke verbeteringen op een ludieke én tegelijk ernstige manier toegelicht. Het “dream-team” van “Alles kan Beter” – Guy Mortier, Mark Uytterhoeven en Rob Vanoudenhoven – houdt de wetten een (lach)spiegel voor, terwijl eminente pioniers als Magda Aelvoet, Wim Distelmans, Jeannine Leduc, Manu Keirse, Etienne Vermeersch en Patrik Vankrunkelsven de wetten kritisch lik op stuk geven. Moderator Yves Desmet (HUMO) leidt alles in goede banen.

Klik hier voor meer info.

 

Cursus ‘dementie en nu‘ vanaf 14 februari in Holsbeek

‘Dementie en nu‘ is een gespreksgroep waar mantelzorgers en familieleden van personen met dementie rond een bepaald thema hun verhaal met elkaar kunnen delen. Dit thema dient als rode draad, maar laat ook ruimte om over andere dingen te praten.

Gedurende tien sessies (om de 2 weken) zal een groepje mantelzorgers/ familieleden van 8 à 12 personen vanaf februari samenkomen onder begeleiding van DEN-coach Annick Hoebregs.

Meer info en inschrijven kan hier.

Documentatiecentrum

NIEUW: Als Amor de draad kwijtraakt

Over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementieAuteurs: Nelle Frederix, Sabine Boerjan, Christian Verelst

Seksualiteit en intimiteit zijn onlosmakelijk verbonden met het leven.
Het zijn echter geen statische begrippen – ze evolueren mee met je eigen, unieke levensloop en komen tot uiting onder verschillende gedaantes.
Maar wat gebeurt er met seksualiteit en intimiteit als men geconfronteerd wordt met dementie? Welke impact heeft dit voor zowel de persoon met dementie als voor zijn omgeving?
Wat als Amor de draad kwijt raakt…?

Dit boek wil, naast het onderwerp bespreekbaar maken, inzichten bieden in de dynamiek van seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie. Daarbij wordt gestart van een algemene kijk op seksualiteit en ouderen om daarna steeds verder toe spitsen op specifieke situaties met betrekking tot dementie.
Het boek staat stil bij zowel de persoon met dementie als bij de impact van en voor de ruimere omgeving zoals mantelzorgers, hulpverleners en beleidsmakers. Aan de hand van concrete en herkenbare casussen verwerft de lezer niet alleen theoretische inzichten, maar krijgt deze ook praktische handvatten aangereikt.

‘Als Amor de draad kwijt raakt…’ is een boek dat de professionele hulpverleners (maar ook andere geïnteresseerden) tracht te ondersteunen om met het thema ‘seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie’ om te gaan. Want laat ons eerlijk zijn: seksualiteit is en blijft toch altijd een beetje spannend…

Het boek is te ontlenen bij ECD Memo of in de boekhandel te verkrijgen voor 24,95 euro.

Jongdementie​

Stem mee de Zorgcirkels Jongdementie tot winnaar van het Torfsfonds 2017

Schoenwinkel Torfs selecteert jaarlijks uit 500 ingediende projecten 150 “goede doelen” die mogen meedingen naar een laatste “stemronde”. De winnaar krijgt een mooi bedrag uit de subsidiepot die 100.000 euro telt.

De Zorgcirkels Jongdementie zijn één van de gelukkigen, maar… het aantal stemmen bepaalt of dit goede doel ook effectief gesteund zal worden door het Torfsfonds.

Willen jullie meehelpen door zelf te stemmen voor De Zorgcirkels Jongdementie en andere mensen aan te zetten om te stemmen?

Stemmen kan hier. In de week van 18 december worden de winnaars bekend gemaakt. Let op: stemmen kan t.e.m. 30/11!

Helpen jullie mee?

 

DVC Ter Welle in Denderleeuw: een project van Familiezorg O-Vl. voor jonge mensen met dementie

Een initiatief voor personen uit regio Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

DVC Ter Welle is een kleinschalig project met een persoonsgerichte aanpak waarbij lotgenoten met elkaar in contact worden gebracht. DVC Ter Welle wil een plek aanbieden waar bezoekers graag komen als persoon, niet als patiënt. Het DVC wil voor jonge mensen met dementie een tweede thuis zijn. Deze werking wil kracht geven aan mensen door te focussen op hun sterktes.

Er is een specifiek activiteitenaanbod voor jonge personen met dementie met aandacht voor het stimuleren van dagdagelijkse handelingen. Door de kleinschaligheid en persoonsgerichte aanpak op maat kan er ingezet worden op het inoefenen van specifieke vaardigheden en functies wanneer hier vraag naar is. Het is belangrijk veel te bewegen en dit krijgt dan ook veel aandacht onder de vorm van wandelingen, yoga, turnen en aangepaste bewegingsoefeningen.

Kom gerust een kijkje nemen in het DVC: Kasteelstraat 43, bus 7, 9470 Denderleeuw.

Meer info via laure.vervaet@familiezorg.be of 0494 53 28 05.

Nieuws uit Vlaanderen

Inspiratiegids voor referentiepersonen dementie 

  Wanneer je je opleiding tot referentiepersoon dementie voltooid hebt, start je met veel goeie moed en motivatie aan je opdracht binnen je eigen organisatie. Misschien weet je meteen wat je wil realiseren, misschien twijfel of aarzel je nog een beetje. Weet dat je niet alleen bent. De functie van referentiepersoon dementie mag nog zo duidelijk beschreven staan in de regelgeving, de opdracht vertalen naar je eigen organisatie met haar eigen visie en cultuur blijft een bijzondere uitdaging.

Deze inspiratiegids gevuld met informatie en good practices van referentiepersonen dementie met ervaring tracht je te ondersteunen in je werk als referentiepersoon dementie, in het ontdekken van je vaardigheden, in het ontplooien van je kennis en bij het uitwerken van je ideeën. Je krijgt o.a. tips mee over het bewerkstelligen van verandering, omgaan met weerstand, kritisch kunnen zijn en zorgen voor jezelf. Daarnaast worden concrete voorbeelden aangereikt, verbonden aan de tien taken van de functieomschrijving van een referentiepersoon dementie. De inspiratiegids werd ontwikkeld door regionaal expertisecentrum dementie Contact en regionaal expertisecentrum dementie Meander in samenwerking met OPD Aalst en CWZC.

Klik hier om de inspiratiegids in te kijken.

Meer weten over de opleiding tot referentiepersoon dementie? Surf naar onze website.

 

Vormingsaanbod

Het vormingsaanbod van het Expertisecentrum dementie Vlaanderen biedt een waaier aan vormingen rond verschillende thema’s binnen de dementiezorg. Je vindt er inspiratie, methodieken, concrete handvaten,… maar je ontmoet ook lesgevers en collega’s uit andere organisaties met dezelfde passie voor goede zorg.
Bekijk hier de digitale vormingsbrochure. Het vormingsaanbod is ook online te raadplegen.Geplande vormingen in Vlaams-Brabant:

 

 

Nieuwe opleiding tot coach psycho-educatie ‘dementie en nu’ op 16 maart 2018 in Antwerpen

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen ontwikkelden voor mantelzorgers een uitgebreid psycho-educatiepakket uit met de naam ‘Dementie en nu’. Het pakket zet in op verschillende vormen van coping met als doel het vergroten van de draagkracht, maar wil ook de draaglast bij de mantelzorger inzichtelijk maken.

In deze intensieve sessie presenteren we jou het gehele pakket en vooral hoe je aan de slag gaat met de inhoud en de werkvormen. Er is gelegenheid tot oefenen.

De opleiding is enkel toegankelijk voor wie als coach zal werken vanuit een erkende woonzorgactor (regionaal dienstencentrum, ziekenfonds, thuiszorgdienst, algemeen ziekenhuis, enz.)

Meer info en inschrijven kan hier.

< boven > < venster sluiten >