november 2019

Wingerdstraat 14 300 Leuven

Zorgregio Leuven | Wingerdstraat 14 | 3000 Leuven | t 016 50 29 06

Zorgregio Halle-Vilvoorde | Molenhofstraat 31 | 1670 Heikruis | t 02 398 00 18

E-mail: memo@dementie.be
Website: www.dementie.be/memo

logo_zorgcirkels

logo jongdementie website2

logo2

Nieuws uit de regio

Avondsymposium: handvatten voor persoonsgerichte zorg bij dementie

Wat? De thema’s die aan bod komen zijn: ‘dementie op jonge leeftijd’, door Katja Van Goethem en ‘Ik, jij, samen MENS – educatief pakket bij het referentiekader dementie’ door Herlinde Dely.
Wanneer?
 Woensdag 4 december 2019 van 18-21u
Waar? UC Leuven-Limburg, Campus Gasthuisberg Herestraat 49, 3000 Leuven

Klik hier voor het volledige programma

 

VORMING: Ethische dilemma’s in de zorg voor personen met dementie

Dilemma’s in de zorg gaan vaak gepaard met onzekerheid en twijfel. Maar ook met ingehouden emoties of meningsverschillen. Het oplossen en/of hanteren van dilemma’s in de zorg is een zoektocht naar welke waarden we prioriteit geven en waarom. We vertrekken vanuit een gedragen visie op zorg om vervolgens een stappenplan aan te reiken om ethische vraagstukken te behandelen. De namiddag wordt ingevuld door een praktische workshop.

Wanneer? Vrijdag 6 december 2019 van 9.30u-16.30u in Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3000Leuven

Inschrijven?
De deelnameprijs is 89 euro (incl. hand-outs, broodjeslunch en drank). Inschrijven kan hier.

 

Cursus ‘dementie en nu’ voor mantelzorgers

‘Dementie en nu‘ richt zich naar de mantelzorger die thuis of daarbuiten voor iemand met dementie zorgt. In 10 bijeenkomsten worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven en is er ruimte voor reflectie met deelgenoten over de behandelde onderwerpen. De bijeenkomsten worden gegeven voor een vaste groep van 8 à 15 mantelzorgers van een persoon met (jong)dementie.

Wanneer?
Start op 10/01/2020 in Leuven. Klik hier voor meer informatie.

 

Ontmoetingsgroep voor personen met beginnende dementie

Kreeg je onlangs de diagnose Alzheimer of een andere vorm van dementie? Wil je anderen ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten?

In de ontmoetingscirkel kan je gedurende 10 bijeenkomsten ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Samen met de anderen zoeken we uit hoe jij je beter in je vel kan voelen. Elke bijeenkomst begint met enkele ontspannende oefeningen. Daarna is er een gesprek in groep.

Deze ontmoetingsgroep start op 10/01/2020 in Leuven en loopt gelijktijdig met de cursus ‘dementie en nu’ voor mantelzorgers in Leuven.
Klik hier voor meer informatie.

 

Leeuwse kunstacademie maakt dementie bespreekbaar

Het thema dementie wordt in de Leeuwse kunstacademie regelmatig aangekaart door leerlingen die als mantelzorger voor een familielid zorg dragen of in de bres springen. Bea Willems, beeldhouwster en leerling aan de kunstacademie, gaf de aftrap met een Facebookpagina waarin ze haar verhaal deed over de dementie van haar echtgenoot en hoe haar beeldhouwkunst haar over de moeilijke momenten heen kon tillen: het onzegbare in beeld brengen, onmacht en vervreemding omzetten in een doorleefde sculptuur.

Er werd beslist om met alle leerlingen van de jeugd- en volwassenenateliers rond het thema dementie te werken in de schilder- en beeldhouwersateliers. De gemaakte kunstwerken worden verkocht in de kunstacademie tijdens de jaar- en kerstmarkt. Het publiek wordt tevens geïnformeerd over en gesensibiliseerd voor de problematiek van dementie en mantelzorgers. De opbrengst van deze actie gaat naar het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Lees hier het volledige artikel.

Documentatiecentrum

 

Voor ik het vergeet (Wim Distelmans, 2019)

De tragiek van dementie en andere wilsonbekwaamheid is niet te onderschatten. Ondanks menselijke (palliatieve) zorg willen sommigen niet aftakelen. Angst voor controleverlies motiveert voor het opstellen van wilsverklaringen. De wilsverklaring euthanasie geldt echter alleen bij onomkeerbaar coma en niet bij dementie, hersenbloedingen enzovoort. Het kan enkel zoals Hugo Claus het deed: door te vroeg euthanasie aan te vragen, want nadien is het te laat. Mensen aanvaarden dit niet langer. Dit boekje legt haarfijn uit wat in België momenteel wel en niet kan.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

 

Te jong voor dementie. De strijd van een vijftiger met frontotemporale dementie (Ingrid Van Spittael, 2019)

Stel het je zelf even voor. Je bent 50 en er leeft een sluipend monster in je hoofd. Onmerkbaar en pijnloos maakt het je hersenen stuk. Het vernietigt je intelligentie, je empathisch vermogen, je mogelijkheid tot communiceren, lief te hebben of gewoon jezelf te zijn. Dat is wat er gebeurt als je frontotemporale dementie hebt.

De auteur vertelt in dit boek hoe de ziekte het leven van haar man is gaan beheersen.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

 

Kwijt. Wat dementie ons kan leren (Koen Dewulf & Karel Michiels, 2019)

In dit boek brengt cabaretier Koen Dewulf zijn liedjes, sketches en cartoons over dementie samen met de verhalen van auteur Karel Michiels. Voor iedereen die met deze aandoening te maken krijgt maar er toch het beste van wil maken, en het leukste, en het grappigste, en het mooiste, en het liefste.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

 

Tiny en haar verwarde opa (i.s.m. Alzheimer Liga, 2019)

Hoe leg je aan een kind uit waarom opa plots je naam vergeet, of waarom oma niet meer weet wie je bent? De ziekte van Alzheimer is vaak moeilijk te begrijpen. Zeker voor kinderen. Tiny en haar verwarde opa biedt antwoorden op vaak gestelde vragen van kinderen en omschrijft de symptomen die ze kunnen herkennen bij hun eigen grootouders.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

 

Mangomoment. Met een klein gebaar naar warmere zorg (Kris Vanhaecht, 2019)

Mangomomenten zijn momenten van grote waarde die ontstaan via kleine, onverwachte gebaren die geen of weinig tijd, geld en moeite kosten.

Tal van waargebeurde verhalen uit zowel Vlaanderen als Nederland, doorspekt met prachtige portretfoto’s, inspireren en motiveren je in je zoektocht naar warmere zorg, meer veerkracht en positiviteit. Daarnaast bieden reflecties van internationale experts inzicht in de zin en haalbaarheid van Mangomomenten.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

Jongdementie​

Ontmoetingsdag jongdementie op 30 november in Genk

Naar jaarlijkse goede gewoonte organiseert Alzheimer Liga Vlaanderen vzw een ‘Ontmoetingsdag Jongdementie’. De 8e editie vindt plaats op zaterdag 30 november 2019 in het Stadhuis van Genk. Samen met regionaal expertisecentrum dementie Contact en de steun van de stad Genk, bibliotheek Genk en PI life sciences consultancy biedt men een informatief en ontspannend programma aan, speciaal voor personen met jongdementie en hun naasten.

Klik hier voor het volledige programma.

 

VORMING: Zinvolle activiteiten met personen met jongdementie

Zorgcirkels Jongdementie biedt sinds juni 2016 ondersteuning, lotgenotencontacten en zinvolle dagbesteding aan jonge personen met dementie en hun gezin in Vlaams-Brabant. Katja Van Goethem (zorgcirkels jongdementie) deelt vanuit haar ervaring welke activiteiten succesvol zijn, hoe je een activiteitenkalender opbouwt en wie je aanspreekt om je hierbij te ondersteunen. Vanuit de dagelijkse praktijk geeft zij tips hoe je jonge mensen met dementie benadert en activeert, vertrekkend vanuit mogelijkheden en kansen. De vorming wordt doorspekt met gebruiksklare voorbeelden en materialen.

Wanneer?
5 december 2019 van 13.30u-16.30u in hogeschool Odissee, campus Parnas, Stationsstraat 103, 1700 Dilbeek

Inschrijven?
De deelnameprijs is 59 euro (incl. hand-outs en drank). Inschrijven kan hier.

 

Praatcafé Jongdementie op 11 december in Leuven

Bijeenkomst exclusief voor zonen en dochters met als thema “Het lelijke eendje of hoe je kan groeien en sterker worden als mantelzorger.” Dit praatcafé wordt gegeven door Katja Van Goethem, medewerker Zorgcirkels Jongdementie Leuven en consulente ecd Memo.

Praktisch?
Woensdag 11 december om 20u in LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven

Klik hier om het volledige programma te bekijken.

 

Jaarmarktcomité Gooik schenkt cheque aan Zorgcirkels Jongdementie Halle-Vilvoorde

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het jaarmarktcomité uit Gooik op 21 september een retrofuif. Het grootste deel van de opbrengsten wordt elk jaar geschonken aan een goed doel. Dit jaar werd gekozen voor Zorgcirkels Jongdementie Halle-Vilvoorde. Het comité was verheugd om op 4 november de som van 2500 euro te overhandigen. Memo dankt het comité en geeft aan zeer blij te zijn met het steuntje in de rug voor dit nieuw project.

De gekregen centen zullen gebruikt worden om de opstart van het project verder op punt te zetten. Vooral bekendmaking in de hele regio Halle-Vilvoorde is zeer belangrijk. Daarnaast worden instanties, partners en middelen gezocht om ook personeel in te zetten om Zorgcirkels Jongdementie Halle-Vilvoorde verder uit te bouwen.

 

Zomerkamp voor kinderen van een ouder met (jong)dementie

Ben je tussen 6 en 21 jaar oud en heeft je vader of moeder (jong)dementie? Kom dan samen met je broers, zussen, je gezonde ouder of een begeleider even helemaal ontspannen in de Ardennen.

Op dit kamp ontmoet je leeftijdsgenoten en ouders in een gelijkaardige situatie als die van jou. Je deelt ervaringen, doet nieuwe kennis op en hebt samen plezier. De ontspannende activiteiten worden begeleid door ervaren zorgverleners. Klik hier om de flyer te bekijken.

Wanneer? 21 tot 24 augustus 2020
Waar? In een pittoresk vakantiehuis in Noiseux
Prijs? GRATIS – dankzij de giften van de Warmste Week en de steun van Ardennen Online

Wil je dit initiatief financieel steunen? Dat kan via de projecten van de Warmste Week van StuBru die geld inzamelen voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Dit jaar gaan de inkomsten integraal naar het zomerkamp.

 

Frontotemporale dementie: best practice diagnostiek en management

In dit document zijn de meningen en adviezen van de Nederlands-Vlaamse FTD-expertgroep op het gebied van frontotemporale dementie (FTD) verwoord. De expertgroep werd in 2007 opgericht op initiatief van Alzheimer-Nederland vanwege een groeiende behoefte aan informatie en expertise op het gebied van FTD. Het document beoogt geen op medische bewijsvoering gebaseerde richtlijn te zijn, maar beschrijft de werkwijze van de experts.

 

Nieuws uit Vlaanderen

 

Terugbetaling alzheimerremmers: ‘het kind niet met het badwater weggooien’

Recent vernamen we dat het RIZIV overweegt om de terugbetaling van de cholinesterase-inhibitoren te schrappen vanaf 1 juli 2020 voor nieuwe patiënten. De reden hiervoor is tweeërlei. Eerst en vooral dient de farmaceutische sector voor de RIZIV-begroting 160 miljoen euro te besparen omdat het geneesmiddelenbudget als enige verantwoordelijk is voor het overschrijden van het budget. Verder wordt het effect van de medicijnen als zeer bescheiden beschouwd. Slechts in 10% van de situaties zouden de middelen een werkzaam effect hebben met invloed op bijvoorbeeld gedrag en zelfredzaamheid.

Voor de patiënt die pleisters gebruikt, zal dit een jaarlijkse meerkost van 400 euro met zich meebrengen. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen pleit voor een genuanceerd beeld over het gebruik van deze medicijnen: betaal terug als de behandeling effect heeft, zorg ervoor dat een startdatum ook meteen een stop-perspectief heeft en schenk aandacht aan zowel ziekte- als zorgdiagnostiek en mantelzorgondersteuning.

 

 

< boven > < venster sluiten >