Januari 2019

Wingerdstraat 14 300 Leuven

Zorgregio Leuven | Wingerdstraat 14 | 3000 Leuven | t 016 50 29 06

Zorgregio Halle-Vilvoorde | Molenhofstraat 31 | 1670 Heikruis | t 02 398 00 18

E-mail: memo@dementie.be
Website: www.dementie.be/memo

logo_zorgcirkels
E-mail: zorgcirkelsjongdementie@zcjd.be
Website: www.zorgcirkelsjongdementie.be
t 016 29 50 59

logo jongdementie website2
www.jongdementie.info

187x62_logo_vlaanderen_2
www.dementie.be
t 070 224 777

logo2

www.dementie.be/bidoc

Teamnieuws

 

Team Memo wenst iedereen een boeiend, vreugdevol en voldoening gevend 2019!

 

Nieuws uit de regio

 

Nieuwe brochure Praatcafés dementie en Familiegroepen dementie 2019

In samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen bundelden we alle praatcafés (jong)dementie en familiegroepen (jong)dementie van heel Vlaams-Brabant. Het resultaat is een uitgebreide, overzichtelijke brochure.

De brochure is te verkrijgen bij Memo. Klik hier om de brochure digitaal te bekijken.

 

 

 

 

Reflectiemomenten voor referentiepersonen dementie en leden van het Overlegplatform Dementie

Om tegemoet te komen aan de nood aan ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen organiseert ecd Memo reflectiemomenten. In kleine groepjes van max. 12 personen werken we met casussen rond vastgelegde thema’s. Op een interactieve manier worden ervaringen uitgewisseld.

Wanneer?

Donderdag 21 februari 2019, Heikruis
Jonge personen met dementie. Verkenning van noden en aanbod.

Vrijdag 26 april 2019, Leuven
Dementievriendelijke gemeente. Hoe pak je dit aan en wie betrek je hierbij?

Praktisch?
Kostprijs bedraagt 45 euro per sessie (inclusief vormingsattest, koffie en croissant).
Dit aanbod is enkel voor professionelen.

Je kan je inschrijven voor één dag, meerdere dagen of voor de hele reeks. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar memo@dementie.be met vermelding van de dagen waarop je graag deelneemt.

Klik hier voor meer informatie.

 

Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie

In 2019 herneemt Memo de ‘terugkomdagen voor referentiepersonen dementie’. Ben jij als referentiepersoon dementie aan het werk en heb je nood aan verdieping en inspiratie in de praktijk? Dan is deze vormingsreeks misschien wat je zoekt!

Deze reeks bestaat uit vier volledige dagen (van 9u30 tot 16u30). In de voormiddag behandelen we telkens een inhoudelijk thema, in de namiddag werken we rond casuïstiek via intervisie.

Wanneer?
10/05/2019: Atypische vormen van dementie
14/06/2019: Persoonsgerichte zorg. Hoe breng je dit in de praktijk?
27/09/2019: Intimiteit en seksualiteit bij personen met dementie
22/11/2019: Thema in te vullen volgens de noden van de groep

Waar? Hogeschool Odisee, campus Parnas, Stationstraat 301, 1700 Dilbeek 

Prijs? 250 euro voor 4 dagen (niet apart te volgen) incl. broodjeslunch, hand-outs en vormingsattest

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar memo@dementie.be.

 

Studiedag “Omgaan met onbegrepen gedrag bij FTD en andere vormen van dementie: over sturen, focussen en volgen” op 17/05 in Leuven

Deze opleidingsdag brengt een nieuwe methodiek uit Nederland voor het eerst in België.

Wat?
Lesgevers Elly Prins en Alwies Hendriks hebben vanuit hun werk met jongdementie, in het bijzonder mensen met frontotemporale dementie, een methode ontwikkeld om om te gaan met onbegrepen gedrag. Deze methode heeft zich inmiddels zo ontwikkeld dat ze ook bruikbaar is voor onbegrepen gedrag bij andere ziektebeelden en andere leeftijden.
De studiedag is interactief. De nadruk ligt vooral op het samen oefenen van volgen en sturen en het vertalen van deze principes naar de dagelijkse praktijk.

Praktisch?
17 mei 2019 in WZC De Wingerd, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven

Prijs? 89 euro incl. hand-outs, broodjeslunch en koffie

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

 

3de MasterClass Comfortzorg bij mensen met dementie op 12/03 in Leuven

Centraal in deze MasterClass staat de sensorische (de)integratie bij personen met dementie. In workshops brengen we de theorie onmiddellijk in de praktijk. Deze vorming is opgevat als een hands-on gebeuren met een doorschuifsysteem voor alle deelnemers, waarbij we de verschillende comfortzorg-deelgebieden doorlopen. Elke deelnemer verwerft een goed inzicht in de totale zorgaanpak voor zwaar zorgbehoevende personen met dementie.

Praktisch?
12 maart 2019 in WZC De Wingerd, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven

Prijs? 110 euro incl. drank, versnaperingen en broodjeslunch

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

 

Onderweg met de thuiszorg

NIEUW: Vanaf dit voorjaar organiseert Memo vier vormingsmomenten op vier verschillende locaties specifiek gericht naar basiszorgverleners in de thuiszorg.

Aan de hand van de ‘ervaringsgerichte toolbox dementie’ krijg je kennis, inzichten en handvatten mee over het functioneren van een persoon met dementie in het dagelijks leven.

Alle informatie (data, locaties,…) verschijnt binnenkort op onze website.
Hou deze dus zeker in de gaten!

Documentatiecentrum

De zoektocht naar het onbekende

Dementie veranderde ons leven – Sandy van Rossum

Sandy schrijft over de ziekte van haar man Maarten die op zijn 31ste de diagnose dementie krijgt. Ze wil haar verhaal graag met anderen delen, zodat er meer erkenning, begrip en steun voor jonge mensen met dementie en hun omgeving komt.

Dit boek is te ontlenen bij Memo.

Jongdementie​

Praatcafé Jongdementie op 23 januari in Leuven

Bijeenkomst exclusief voor zonen en dochters met als thema “Hoe zorgen voor je ouders op een manier die jou past?” Dit praatcafé wordt gegeven door Sara Mahieu, psychologe en contextueel psychotherapeute.

Praktisch?
Woensdag 23 januari om 20u in LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven

Klik hier om het volledige programma te bekijken.

 

 

Familiegroep dementie Pajottenland met als thema jongdementie op 29 januari in Heikruis

De familiegroep dementie Pajottenland brengt in samenwerking met Memo Heikruis lotgenoten samen in een gemoedelijke sfeer waar ze hun verhaal, tips en  ervaringen kwijt kunnen en hun zorgen kunnen uiten. Een moderator begeleidt het gesprek en geeft specifieke informatie, maar de kracht van de familiegroep komt uit de groep zelf. Leren van elkaar, luisteren naar elkaar, en dit bij een lekker drankje.

De eerste bijeenkomst van 2019 heeft als centraal thema ‘jongdementie’. Gastspreker is Dr. Wini Caers, huisarts en CRA van het WZC Mater Dei in Heikruis. Zij zal uitleg geven over jongdementie en de specifieke problemen waarmee mensen met jongdementie en hun omgeving geconfronteerd worden.

Praktisch?
Dinsdag 29 januari om 19.30u in WZC Mater Dei, Molenhofstraat 31, 1670 Heikruis

Mogen wij u vragen dit initiatief bekend te maken bij geïnteresseerde familieleden van mensen met jongdementie?

 

Tweedaagse vorming ‘dementie op jonge leeftijd’ op 12/02 en 19/03 in Dilbeek

Deze vormingstweedaagse biedt een bundeling van theoretische achtergrond en praktijk. We bieden informatie over het voorkomen van dementie op jonge leeftijd, het diagnostisch proces en de impact op het hele gezin. Extra aandacht gaat naar frontotemporale dementie. Samen zoeken we naar oplossingen voor de uitdagingen die jongdementie aan zorgverleners stellen. We delen ook onze eigen ervaringen met zorg voor jonge mensen met dementie, vanuit het praktijkvoorbeeld van de Zorgcirkels Jongdementie. Ten slotte gaan we in groep aan de slag met casuïstiek die kan aangebracht worden door de deelnemers.

Praktisch?
Dinsdag 12 februari en dinsdag 19 maart van 9.30u tot 16.30u in Hogeschool Odisee, campus Parnas, Stationsstraat 301, 1700 Dilbeek.

Klik hier voor meer info en om in te schrijven.

 

Startavond Jongdementie in regio Halle-Vilvoorde op 14 maart in Sint-Pieters-Leeuw

In regio Halle-Vilvoorde voelen we meer en meer de nood aan specifieke ondersteuning, begeleiding en zorg voor personen met jongdementie en hun omgeving. We dromen van een flexibel en aaneensluitend zorg-op-maat aanbod in deze regio van verschillende woon-, zorg- en begeleidingsvormen voor jonge personen met dementie. Daarom wilt Memo graag mantelzorgers en alle partners uit het werkveld van dementie uitnodigen op de startvergadering jongdementie Halle-Vilvoorde. Samen willen we nadenken over mogelijke antwoorden op de specifieke vragen en noden.

Praktisch?
Donderdag 14 maart van 19u tot 21u in WZC Zilverlinde, Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (onthaal vanaf 18.30u met een broodje).

Inschrijven?
Graag voor donderdag 7 maart via jasmijn.driegelinck@dementie.be of 02/390 00 18. Gelieve bij inschrijving ook te vermelden of je een broodje wenst.

 

Opstart Vlaamse lotgenotengroep Frontotemporale dementie

Omdat de problematiek van een persoon met FTD heel specifiek is en de mantelzorgers ook nood hebben aan een luisterend oor en uitwisseling van ervaringen, start er in februari 2019 een Vlaamse lotgenotengroep Frontotemporale dementie. Familieleden en mantelzorgers van personen met FTD komen samen om informatie, ervaringen en steun uit te wisselen. Ze delen hun zorgen met lotgenoten.

De eerste bijeenkomst gaat door op zaterdag 2 februari van 13.30u tot 17u met als thema: ‘wat houdt je bezig als mantelzorger van een persoon met FTD? Eerste kennismaking met de nieuwe Vlaamse lotgenotengroep FTD’.
De bijeenkomsten vinden plaats in Hogeschool Odisee, campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas. Deelname is gratis! Inschrijven is wenselijk en kan tot één week voor de bijeenkomst bij contactpersoon Martine Verbeke (gsm 0479 37 37 17 of ftdlotgenotengroep@alzheimerliga.be).

Klik hier voor meer informatie.

Nieuws uit Vlaanderen

 

 

Campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ schiet opnieuw uit de startblokken!

De vernieuwde website van de Vlaamse campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ is online beschikbaar. Nieuw zijn onder andere de videogetuigenissen van Paul & Katalijne en Wannes & Rosa. Paul & Katalijne vertellen over hun leven met dementie, Wannes & Rosa vertellen het verhaal achter de serie ‘Voor ik het vergeet’ die te bekijken is op Eén. Hun getuigenissen vormen de eerste in een reeks van persoonlijke verhalen van bekende en minder bekende Vlamingen die getuigen over hun ervaring met dementie. Tot april van dit jaar zullen er wekelijks nieuwe videogetuigenissen online verschijnen over thema’s die ertoe doen.

Op de website kan je naast de nieuwe videogetuigenissen ook cartoons en foto’s vinden die de emancipatorische boodschap visueel vertalen, je vindt er tips rond respectvolle communicatie, beeldverhalen en veel meer.

 

Projectoproep ‘deMENS in de zorg’

In Vlaanderen gaan we voor warme, persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie, waar zij ook wonen of verblijven. In oktober publiceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen daarom, op vraag van de Vlaamse overheid, het boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’. In 2019 en 2020 gaan we een stap verder en willen we zorgvoorzieningen ondersteunen om de kernprincipes van goede zorg in de praktijk te brengen. Dankzij de steun van Vlaanderen en Cera kunnen zes zorgvoorzieningen in 2019 instappen in een pilootproject met als uiteindelijke doel het uittesten, promoten en duurzaam inbedden van goede praktijken.

Gedurende minimaal zes maanden krijgen zij coaching en vorming, aangepast aan hun noden en mogelijkheden. Zowel residentiële zorgvoorzieningen, thuiszorgvoorzieningen als ziekenhuizen komen in aanmerking.

Interesse? Dien voor 8 februari uw kandidatuur in op www.cera.coop! Een onafhankelijke jury zal in maart de zes projecten selecteren.

Het boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’ is te ontlenen bij Memo.

 

Op ons kan je rekenen!

Het Expertisecentrum dementie Vlaanderen blikt terug op een boeiend 2018.
Maar we kijken ook al vooruit. Daarom presenteren we je graag ons memorandum dat we namens alle expertisecentra dementie in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen opmaakten richting de verkiezingen in 2019.

Onze wens voor 2019 is dat we steun en sterkte kunnen bieden aan wie met dementie te maken krijgt in welke situatie ook. En dat Vlaanderen blijft investeren in goede dementiezorg voor iedereen.

Op ons kan je rekenen in 2019!

Klik hier voor meer informatie.

 

< boven > < venster sluiten >