Nieuwsbrief 24 december 2021

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.be

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en YouTube.

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Dank om bij ons te zijn. Graag tot in 2022!

Beste lezer, collega, mantelzorger, professional, beleidsmaker

Graag sluiten we 2021 met jullie af. Afgelopen jaar schakelden we net als zoveel mensen digitaal. Ons werk verliep meer via het beeldscherm dan in de werkelijkheid. En het moet gezegd: we missen die persoonlijke contacten heel erg. Maar we weten dat we die virtuele nabijheid ooit zullen inruilen voor de contacten die je van ons gewoon bent. Daar kijken we naar uit! Terugblikken naar 2021 levert ons een rijke oogst van diverse initiatieven op:

De lancering van het nieuwe Vlaamse Dementieplan op 21 september en onze aanwezigheid in De Zevende Dag naar aanleiding van WereldAlzheimerdag.

De lancering van bijkomende e-learnings rond het referentiekader dementie: mantelzorgers, het normalisatieprincipe en beeldvorming.

De start van maar liefst 20 projecten in de thuiszorg en residentiële zorg onder de titel ‘Samen Mens’ onder begeleiding van alle expertisecentra dementie.

De deelname aan diverse Europese projecten waaronder Monument (Interreg), Dementia in Cultural Mediation, Cascade (opening vakantiewoning voor mensen met dementie in Heist-op-den-Berg) en Demetra.

De lancering van een nieuw standaardboek rond dementie op jonge leeftijd en het symposium op 2 december.

De organisatie van een zomerkamp samen met de Alzheimer Liga Vlaanderen voor kinderen van mensen met jongdementie en de voorbereiding van een nieuw kamp in 2022. De pers was lovend.

Een nieuw opleidingspakket en werkboek voor wie werkzaam is bij mensen met een beperking.

Het 150.000ste exemplaar van het magazine ‘Dementie, als je ermee te maken krijgt’ rolde van de persen. De uitgave heeft intussen meer dan 40 gemeentebesturen en zorgorganisaties weten te bekoren en komt ook nog de komende weken in vele brievenbussen terecht.

2021 was ook een jaar waarin we trots en met veel voldoening het partnerschap met Cera vorm gaven met vijf webinars voor het brede publiek en Cera-vennoten.

Het was een fijn jaar waarin we dichtbij of vanop afstand met jou konden samenwerken. We kijken nu al hoopvol vooruit naar een even bijzonder maar vooral menselijk 2022 waarbij we blijvend willen streven naar aandacht voor een genuanceerde beeldvorming over dementie samen met de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ en iedereen die op de een of andere wijze met dementie te maken krijgt perspectief kunnen bieden. Een 2022 waarin we ook jou graag op onze weg zien, virtueel of in levende lijve. Hierbij ook een woord van dank voor wie ons bij onze opdracht steunde: de Vlaamse overheid, Cera en de vele donateurs die onze werking een warm hart toedragen.

Voor wie ons ook wil steunen: dat kan, zelfs in ruil voor een fiscaal attest vanaf 40 euro op volgend rekeningnummer: BE39 7350 3203 2519 met vermelding van ‘gift’.

Vacature stafmedewerker procesopvolging en coördinatie van het Vlaamse Dementieplan

Het Expertisecentrum Dementie  Vlaanderen stelt een vacature open voor een coördinator en begeleider van het Vlaamse Dementieplan. Deze uitdagende functie is voor onmiddellijke indiensttreding voor een functie van 24/38 uur per week. Naast de inbedding in een professioneel en inspirerend team, zal de nieuwe medewerker er vooral mee voor zorgen dat de verschillende domeineigenaars de actiepunten in het Vlaamse Dementieplan waarvoor zij verantwoordelijk zijn, kunnen uitvoeren. Er is een zeer nauwe samenwerking met de verschillende diensten van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en met het kabinet van de bevoegde minister.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is op zoek naar iemand met verantwoordelijkheidsgevoel die servicegericht, flexibel, tactvol en collegiaal is, aantoonbaar affiniteit/ervaring met projectondersteuning heeft en gemakkelijk werkt met Microsoft Office-toepassingen en diverse applicaties. Mocht je interesse gewekt zijn, verwijzen we je graag door naar onze vacature via deze link.

 

Geslaagd webinar ‘Samen actief blijven na de diagnose dementie’

Wat is wel nog mogelijk met een diagnose dementie? Kan je nog blijven reizen? Is er een cultureel aanbod voor mensen met dementie? Welk effect hebben (voor)lezen en zingen? Wat kan een dementievriendelijke gemeente voor je doen? Op deze en andere vragen werden antwoorden gegeven tijdens het druk bijgewoonde webinar ‘Samen actief blijven na de diagnose dementie’  dat op donderdag 16 december plaatsvond. Het webinar is een organisatie van CERA i.s.m. het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Aansluitend bij de presentaties kan je op onze website terecht voor bijkomende info en heel wat nuttige links. We zetten hierbij graag ook nog eens de nieuwe projectoproep ‘Jouw verhaal telt’ in de kijker die tijdens het webinar werd toegelicht. Cera ondersteunt Het Lezerscollectief en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen om in 2022 nieuwe leesbegeleiders te engageren, specifiek gericht op woonzorgcentra, centra voor dagverzorging of -opvang in Vlaanderen en Brussel. Samen Lezen, een initiatief van Het Lezerscollectief, versterkt het leesplezier, maar ook het samenzijn en welbevinden. Interesse om hieraan mee te bouwen? Klik dan snel op deze link.

 

Nieuwe projectsubsidie Sociaal Fonds voor de Ouderenzorg FeBi 

Het Sociaal Fonds voor de Ouderenzorg van FeBi lanceerde begin september een nieuwe projectsubsidie voor instellingen van het PC 330 (RSZ-kengetal 330, 311 en 380). Dit geeft voorzieningen de kans om financiering aan te vragen voor een opleiding die kadert binnen één van de vooropgestelde thema’s. Vele van deze thema’s sluiten nauw aan bij dementiezorg zoals bijvoorbeeld maaltijdzorg, zorgmodel (referentiekader dementie), communicatie, … Dementie wordt eveneens als apart thema genoemd.

Je kan bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen of jouw regionaal expertisecentrum dementie terecht voor vormingsvragen op maat over deze thema’s. Bovendien steunt het Fonds niet alleen intramuros, maar ook extramuros vormingen en e-learning. Dat wil zeggen dat je ook een financiële tegemoetkoming kan krijgen voor de deelname aan ons open aanbod. Dat verlaagt de drempel en biedt mooie kansen! Meer info over de voorwaarden, aanvraag en financiële tussenkomst zijn te vinden op de website van FeBi. Wens je in het kader van deze subsidie een vorming te organiseren, contacteer ons via opleiding@dementie.be.

 

 

Virtuele Alzheimer Europe-conferentie met bijdragen vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Van 29 november tot 1 december vond de 31ste Alzheimer Europe-conferentie plaats, digitaal omwille van de gekende reden … Vanuit het Expertisecentrum werkten we mee aan drie bijdragen tijdens de conferentie. Olivier Constant (communicatiemedewerker) bracht een digitale posterpresentatie van het internationale samenwerkingsverband ‘Dementia in Cultural Mediation’. Binnen dit project bundelen partners uit Nederland, Spanje, België en Denemarken de krachten om in te zetten op de meerwaarde van kunst en cultuur voor de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten.

Leentje De Wachter (VTO-medewerker) presenteerde het project MONUMENT Interreg2Zeeën via een poster. Dit initiatief wil de veerkracht van mantelzorgers verhogen door gepaste ondersteuning en technologische hulpmiddelen aan te bieden waardoor mensen met dementie ook veel langer thuis kunnen blijven wonen. Tijdens de conferentie werden ook de resultaten gepresenteerd van de preventiecampagne die we in 2018-2019 organiseerden, onder de naam SaniMemorix. Jan Steyaert (wetenschappelijk medewerker) begeleidde ook een kort overleg van de taskforce preventie van Interdem, het Europese netwerk van onderzoekers op het terrein van dementiezorg. Meer weten over onze conferentiebijdragen? Je kan hier terecht voor een uitgebreide terugblik.

 

 

Expertise delen met buitenlands dementieprogramma Porticus

De afgelopen vier jaar werd het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen gevraagd om expertise te delen vanuit Vlaanderen voor een diepgaand dementieprogramma van Porticus met diverse partners in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland dat op verschillende domeinen actief was. Zowel de universiteiten van Zürich en Heidelberg, het Kardinal Könighaus, Caritas, Promenz uit Wenen en het Diakoniewerk van Graz, Klagenfurt en Salzburg werkten rond diverse thema’s samen: van ondersteunde zelfhulp van het schitterende Promenz tot het werken rond een dementievriendelijke gemeenschap in Oostenrijk.

Zowel Jurn Verschraegen als Olivier Constant begeleidden er vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen succesvol enkele werkgroepen. Uit dit programma volgt in juni 2022 een virtueel bezoek van Oostenrijkse beleidsmensen aan goede praktijken uit Vlaanderen. En in 2022 neemt de Robert Bosch Stiftung de werking nog een jaar over. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is trots deel te kunnen uitmaken van zo’n consortium. Niet alleen om expertise te delen, maar ook omdat dergelijke uitwisselingen ons ook veel leren over hoe anderen dementie aanpakken. De synthese van een dergelijke aanpak vertalen we immers ook naar Vlaanderen. We kijken alvast zeer positief terug naar de voorbije periode.

 

 

Zomerkamp voor kinderen van een ouder met jongdementie

Kinderen die een ouder met dementie hebben, voelen zich vaak onzeker door de vele uitdagingen in het gezin. Ook de gezonde ouder is op zoek naar de balans tussen zorgen voor zichzelf, de partner met dementie en de kinderen. Daarom organiseren het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen een zomerkamp voor kinderen van een ouder met jongdementie van 12 tot 15 augustus 2022 in Houthulst.

Op dit kamp ontmoet je leeftijdsgenoten en ouders in een gelijkaardige situatie als die van jou. Je deelt ervaringen, doet nieuwe kennis op en hebt samen plezier. De ontspannende activiteiten worden begeleid door ervaren zorgverleners. In informatiesessies en gesprekken kan je je eigen verhaal kwijt en kan je vragen stellen over dementie, voor jezelf zorgen, de ondersteuning van je kind(eren), … Benieuwd of interesse om deel te nemen? Klik dan hier en bekijk zeker ook de terugblik op het zomerkamp dat afgelopen jaar plaatsvond. Voor meer informatie kan je terecht bij Jan Steyaert (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen): jan.steyaert@dementie.be.

 

Mensen met jongdementie krijgen de leiding over Restaurant Misverstand

Binnenkort opent Dieter Coppens de deuren van Restaurant Misverstand, het eerste restaurant in België waarvan het voltallige team dementie op jonge leeftijd heeft. Samen met Dieter en chef Seppe Nobels zullen de medewerkers zowel de zaal als de keuken van het restaurant runnen. Vanuit de expertisecentra dementie zorgt Anouck de Bruijn (zie foto) voor begeleiding en ondersteuning van het hele team.

“Dankzij Restaurant Misverstand hopen we de medewerkers met dementie op jonge leeftijd opnieuw zelfvertrouwen te geven door hen maximaal te ondersteunen in taken die goed gaan. Daarnaast willen we ook de samenleving tonen dat er nog waardevolle jaren mogelijk zijn na een diagnose dementie, mits goede begeleiding en sociale contacten. Het is enorm belangrijk dat een persoon met jongdementie en zijn/haar naasten kunnen rekenen op begrip en steun vanuit de omgeving. Dit kunnen we alleen maar bereiken wanneer de omgeving goed op de hoogte is van wat dementie op jonge leeftijd inhoudt. Dankzij dit initiatief leren we wat er moeilijker gaat, maar vooral ook wat er wel nog kan. We laten de samenleving kennismaken met de sterktes en krachten van personen met jongdementie.”

Terugblik symposium jongdementie – impressie van een deelnemer

Vol verwachting en met de nodige spanning ’s morgens ingelogd op de link voor het symposium jongdementie.  De laatste maanden was het heel hectisch voor onze collega en bezielster van het symposium, Annemie Janssens; de stijgende coronacijfers zorgden op het laatste moment toch nog voor een switch naar een onlinegebeuren. In de voormiddag kregen we na een korte intro van Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, een duidelijke uiteenzetting door Prof. dr. Mathieu Vandenbulcke (dementie op jonge leeftijd door de bril van een arts-onderzoeker), Prof. dr. Marjolein de Vugt (de juiste zorg bij dementie op jonge leeftijd) en Prof. dr. Raymond Koopmans (palliatieve zorg voor jonge mensen met dementie: anders dan voor ouderen). Sara Van Boxstael (VRT) begeleidde ons als gastvrouw naadloos van de ene naar de andere spreker, en zorgde er voor dat onze vragen – gesteld via chat – beantwoord werden door de sprekers.

Tussendoor konden we genieten van de columns van Paul Goossens, lid van de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’. Door eigen werk voor te lezen gaf hij een stem aan alle mensen met dementie op jonge leeftijd. Een stem van hoop, dat er nog veel mogelijk is ook al heb je dementie, een stem met veerkracht, waardoor we als toehoorders energie kregen om ons te blijven inzetten.

Benieuwd naar de volledige impressie van collega Sigrid De Geyter van regionaal expertisecentrum dementie Memo? Klik dan snel op deze link.

Dementie-assistentiekaartjes beschikbaar

Op 28 oktober vergaderde de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ in Sint-Niklaas om terug te blikken op de laatste realisaties van dit jaar en alvast vooruit te kijken naar 2022. We blikten onder andere terug op het boeiende traject dat werkgroepleden Paul en Antonio aflegden om de nieuwe e-learning ‘Omgaan met dementie’ van start tot finish mee op te bouwen vanuit hun ervaringsdeskundigheid. Daarnaast werden ook de dementie-assistentiekaartjes boven de doopvont gehouden.

Het kaartje ‘Ik heb dementie’ biedt op een duidelijke en beknopte manier de mogelijkheid aan om voor een persoon met dementie hulp te vragen in winkels, op straat, in de bibliotheek, … Het toont ook de naam en het nummer van de contactpersoon van de persoon met dementie. Ook het assistentiekaartje voor de mantelzorger is een handig hulpmiddel om meer begrip te vragen voor de dagelijkse uitdagingen in de zorg voor een naaste met dementie.

Beide dementie-assistentiekaartjes werden ontwikkeld door de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’, een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen.

De kaartjes voor mensen met dementie en de kaartjes voor mantelzorgers kan je gratis bestellen door op de bijhorende links te klikken.

Vormingen in de kijker

> Zinvolle activiteiten met jonge personen met dementie, 28/01/2022 van 13.30 tot 16.30 uur in Kortrijk

> Dementie en verstandelijke beperking, 10/02/2022 van 9.30 tot 16.30 uur in Turnhout

> Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen bij personen met dementie, 15/02/2022 van 9.30 tot 16.30 uur in Kortrijk

> Dementia Care Mapping, 21, 22, 24 en 25/03/2022 van 9 tot 16 uur in Antwerpen

Voor het volledige aanbod, surf naar onze vormingswebsite.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >