Nieuwsbrief 25 mei 2022

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.be

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en YouTube.

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Campagne rond hersengezondheid succesvol gelanceerd

Op 9 mei werd bij de start van de ‘Week van de Zorg’ ook onze campagne rond hersengezondheid ‘2 voor de prijs van 1’ gelanceerd. We waren niet alleen aanwezig in de ‘Zorgbabbels’, maar ook op een tiental markten. Daar deelden we appels uit, bedrukt met de slogan ‘Wat goed is voor het hart = goed voor je hersenen’. Ook in de pers ging de campagne niet onopgemerkt voorbij, zoals bij evenementen in Borgerhout, Mechelen en ook op Radio 1.

“De nieuwe campagne ‘2 voor de prijs van 1’ die inzet op preventie van dementie is voor iedereen van belang”, vertelde Johan Schelstraete (hier op de foto met Fleur Lemmens van Expertisecentrum Dementie brOes uit Brussel) van de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ in het radionieuws. “Ondanks mijn beginnende dementie probeer ik zo actief mogelijk te blijven. Ik ben ook bezig met een boek te schrijven. Veel bewegen en sociaal actief zijn, eigenlijk ben ik al een hele tijd bezig om de risicofactoren voor dementie te verminderen. Ik ben ervan overtuigd dat de boodschap van de campagne ook kan helpen om de aandoening af te remmen.”

Een krachtig statement na een intensieve week waarbij overal in Vlaanderen met lokale acties de campagneboodschap werd verspreid. Vanaf nu is campagnemateriaal zoals affiches en flyers bij ons te verkrijgen, gratis mits verzendkosten. Ander campagnemateriaal zoals bedrukte vouwtenten en ons megabrein zijn te leen.

De campagne is een onderdeel van het Vlaamse Dementieplan en wordt gesteund door de Vlaamse overheid, het Vlaams Apothekersnetwerk, Gezond Leven en de Alzheimer Liga Vlaanderen.

Graag uw attentie voor mensen met dementie

Met deze campagne willen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen zowel alle burgers als specifieke doelgroepen zoals kappers, winkeliers, restaurant- en caféhouders sensibiliseren en informeren over wat zij kunnen doen zodat mensen met dementie kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. We ontwikkelden nieuw materiaal (kaartjes en affiche) met concrete tips over wat jij kan doen. Iedereen in de samenleving kan door aangepaste communicatie en benadering ervoor zorgen dat mensen met dementie zich nog deel blijven voelen van de lokale gemeenschap. En ook ondernemers kunnen met kleine dingen een groot verschil maken voor mensen met dementie. Benieuwd? Surf dan snel naar deze webpagina.

Het materiaal is downloadbaar en vrij te gebruiken door al wie mee wil bouwen aan een dementie-inclusieve samenleving. De geprinte versies van de kaartjes en de affiches zullen vanaf september 2022 beschikbaar zijn, maar houd nu alvast onze sociale media in het hoog en ontdek hoe de eerste ambassadeurs hiermee aan de slag gaan!

Contactpersoon bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is: leentje.dewachter@dementie.be
Contactpersoon bij Alzheimer Liga Vlaanderen is: laura.weyns@alzheimerligavlaanderen.be

 

Veel enthousiasme en inspiratie tijdens studiedag ‘Cultuur en dementie in verbinding – een kunst’

Op vrijdag 6 mei vond in het Provinciehuis van Leuven de studiedag ‘Cultuur en dementie in verbinding – een kunst’ plaats. Met meer dan 120 geïnteresseerde deelnemers was het evenement helemaal volzet. Tijdens de studiedag leerden de aanwezigen onder andere meer over de realisaties van het internationale samenwerkingsverband ‘Dementia in Cultural Mediation‘ (DCUM), met partners uit vier landen: Nederland, Denemarken, Spanje en België, waaronder het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel die de studiedag samen organiseerden.

De projectpartners ontwikkelden samen een multisensoriële onlinetoolbox over kunst en dementie voor culturele mediatoren, professionele zorgverleners, mantelzorgers en mensen met dementie. De laagdrempelige toolbox gaat hand in hand met gloednieuw didactisch trainingsmateriaal en aanbevelingen. De studiedag was een unieke gelegenheid om meer te leren over het plannen en organiseren van activiteiten voor mensen met dementie.

Tijdens interactieve workshops vanuit diverse artistieke invalshoeken (beeldende kunst, fotografie, theater en literatuur) gingen de deelnemers in gesprek en wisselden ze ideeën uit op het snijvlak van kunst, cultuur en inclusie van mensen met dementie. De enthousiaste reacties tijdens en na de studiedag leerden alvast dat het thema van ‘Dementia in Cultural Mediation’ velen nauw aan het hart ligt. Wordt vervolgd!

 

Goede dementiezorg en het Dementieplan in de praktijk: Kanaal Z zendt uit! 

Wat is goede zorg en ondersteuning bij dementie? Wat biedt het Referentiekader en welke inspanningen doet de Vlaamse overheid samen met de Expertisecentra Dementie? Hoe wordt dit door de zorggebruiker ervaren? En hoe gaat één van de ambassadeurs van het Referentiekader ermee aan de slag?

Op woensdag 25 mei biedt Kanaal Z je op deze en andere vragen, met steun van Flanders’ Care, enig zicht. Je mag je aan een reportage verwachten met een gesprek met o.m. een mantelzorger, Wim Vleeshouwers (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid), Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) en Kris Breugelmans (directeur WZC Lindelo, Lille).

Jij kijkt toch ook omstreeks 20 uur op Kanaal Z? Het programma is nadien ook te herbekijken via deze link.

Studie naar technologiegebruik bij ouderen met cognitieve moeilijkheden afgerond

Technologie biedt mogelijkheden om thuiswonende ouderen met milde cognitieve moeilijkheden te ondersteunen bij alledaagse activiteiten en zo hun welzijn en zelfredzaamheid te vergroten. Echter is het geweten dat deze ouderen niet allemaal even goed gebruik kunnen maken van technologie. Aan de hand van een samenwerking met onderzoekers van o.a. Université Laval (Québec, Canada) en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen voor het opzetten van de studie, bestudeerden onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel wat hier de redenen voor zijn. Daarbij werden ouderen met milde cognitieve moeilijkheden, mantelzorgers en professionele zorgverleners naar hun ervaring en mening gevraagd.

De onderzoeksresultaten geven aan dat technologie pas aanvaard wordt wanneer deze een persoonlijk relevante behoefte vervult. Daarnaast zijn ook andere factoren van invloed, zoals bijvoorbeeld individuele attitude ten opzichte van technologie, inzicht in de eigen moeilijkheden en behoeften, digitale geletterdheid, maar ook het gebruiksgemak van de technologische toepassing en steun en bijstand uit de individuele omgeving bij het gebruik van de toepassing. Tenslotte blijkt ook dat het gebruik van technologie door ouderen met milde cognitieve moeilijkheden duurzamer is wanneer het verankerd is in de routine van het dagelijkse leven en zo een gewoonte wordt. Professionele zorgverleners zijn vragende partij om technologie in de praktijk te gebruiken en te adviseren, maar voelen zich hierover vaak nog onzeker en hebben daarom nood aan extra ondersteuning en bijscholing.

De boeiende studie is integraal na te lezen via deze link.

 

 

Inclusiezingen tot morgenvroeg

Wie herinnert zich niet het fantastische project ‘Zingen tot morgenvroeg’ dat Koor & Stem in 2010 in heel Vlaanderen organiseerde? Wie kent er nog de oranje zangbundel? In Gent waren er meer dan 1600 zangers samen en het concertgebouw van Brugge was tot de nok gevuld. We hebben goed nieuws: dit jaar wordt opnieuw een samenzangmoment georganiseerd en het wordt iets bijzonders: ‘Inclusiezingen tot morgenvroeg’!

Iedereen die graag zingt is welkom: kinderen, jongeren, ervaren koorzangers en amateurs, klassieke koren, inclusiekoren (voor mensen met en zonder beperking), contactkoren (voor mensen met dementie en hun mantelzorgers),… Ook de collega’s van Expertisecentrum Dementie Foton zullen present zijn met het Fotonkoor. Het evenement vindt plaats op zondag 12 juni in het Concertgebouw van Brugge en inschrijven kan via deze link.

 

Zomercursus ‘Ethiek in de Dementiezorg’

Van 5 tot 8 juli 2022 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 8ste editie van de cursus Ethiek in de Dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek.

Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en buitenland lezingen geven over verschillende ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie, zoals bijvoorbeeld: omgaan met kwetsbaarheid en waardigheid van patiënten, familieleden en hulpverleners, maatschappelijke denkbeelden over dementie, vroegtijdige zorgplanning, vroege diagnose van dementie, euthanasie, seksualiteit en intimiteit, gebruik van robots en ICT en ethisch overleg op team- en organisatieniveau. Er is veel tijd voor discussie voorzien. De voertaal is Engels.

De cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals artsen (geriaters, psychiaters, huisartsen, …), verpleegkundigen, gerontologen, psychologen, paramedici, pastores, maatschappelijk werkers, ethici en juristen, managers en bestuurders van zorginstellingen. Meer informatie raadplegen en aanmelden kunnen via deze link.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >