Nieuwsbrief 26 augustus 2022

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Pastoor Van de Wouwerstraat 2
2600 Antwerpen-Berchem
www.dementie.be

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en YouTube.

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Welkom in Berchem!

Na 14 jaar Lokkaardstraat verhuisde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen begin juli naar een nieuwe locatie in Berchem. De oude (en tot op de draad versleten) kantoorruimtes van het voormalige Sint-Camillusziekenhuis maken plaats voor andere diensten na de broodnodige opknapwerken. Het voltallige team verhuisde naar de Pulhofwijk van waaruit we heel Vlaanderen van dienst kunnen zijn. Het wordt ook een vergaderplek van en voor onze regionale collega’s en al onze partners. Verder willen we een open huis zijn voor professionals, studenten, onderwijsvoorzieningen en al wie met dementie te maken heeft.

Binnenkort organiseert het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een open-deurmoment voor een eerste kennismaking met de buurt. We voelen ons hier alvast welkom en vooral thuis in onze nieuwe werkomgeving en kijken ernaar uit om je hier ook (ooit) te treffen. Je kan ook, zo gewenst, onze vergaderruimte huren. Onze tweede verdieping biedt mogelijkheden voor een rustige werkruimte voor een (doctoraats)student mits die rond dementie werkt.

Wie onze werking wil steunen en letterlijk een steentje aan ons huis wil bijdragen, kan dit via onze giftenrekening BE39 7350 3203 2519 met vermelding: ‘een steen voor EDV’. Elke gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar.

Nieuw adres Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: Pastoor Van de Wouwerstraat 2, 2600 Antwerpen-Berchem. Meer info over de nieuwe locatie en de bereikbaarheid kan je hier raadplegen of opvragen via secretariaat@dementie.be.

Kennisagenda dementie vernieuwd

De Expertisecentra Dementie en Alzheimer Liga Vlaanderen hebben hun kennisagenda vernieuwd, de vorige editie dateerde van 2015. Op basis van focusgroepen met onze collega’s, met zorgpersoneel, mantelzorgers en de Vlaamse werkgroep van personen met dementie hebben we de vragen uitgeschreven waar de sector van dementiezorg graag onderzoek naar wil zien.

De kennisagenda is een open oproep aan Vlaamse onderzoekers om met deze vragen rekening te houden bij het uitwerken van onderzoeksprogramma’s of bij het begeleiden van scripties van studenten.

De integrale publicatie van de vernieuwde kennisagenda kan je hier nalezen.

 

 

Warme groeten van op het zomerkamp jongdementie

Een stralende zon, enthousiaste begeleiders en een prachtige locatie. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen hebben ook dit jaar hun schouders gezet onder het zomerkamp voor kinderen met een mama of papa met jongdementie. Elf jongeren tussen 14 en 22 jaar en hun ouders reisden naar Houthulst voor een weekend vol psycho-educatie en ontspanning. Prof. Dr. Bas Engelborghs (diensthoofd neurologie UZ Brussel) gaf de jongeren en hun ouders toelichting over wat dementie met de hersenen doet en hoe de aandoening de slaap beïnvloedt. Drie psychologen begeleidden de groep rond thema’s als zelfzorg, rouw en verlies, kracht vinden, …

’s Avonds en ’s namiddags was er tijd voor pure ontspanning: een escape game over dementie, een percussieworkshop, een dauwtrip of gaan joggen, Kubb, neurografisch tekenen, yoga, spelletjes, … Een zwembadje voor de voeten gaf de groep de nodige verkoeling tijdens dit hete weekend. Ook de kookploeg zorgde voor de nodige verfrissing. We werden verwend met ijsjes en mocktails, maar ook met heerlijke buffetten en een barbecue! Enkele ervaringen van deelnemers:
“Het kamp heeft mijn ogen geopend.”
“Hier begreep iedereen mij al met een half woord. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik heb hier heel snel nieuwe vrienden gemaakt.”
“Ik vond het groepsgesprek met de psycholoog over mijn krachtbronnen en sociaal netwerk heel interessant.”

Het zomerkamp werd o.m. georganiseerd in het kader van het Interreg 2-Zeeënproject MONUMENT.

 

Lerend vermogen bij mensen met dementie – nieuwe onlinevorming

Wist je dat mensen met dementie nog een zeker leervermogen hebben? Er zijn immers heel wat mogelijkheden om dat lerend vermogen te stimuleren waardoor iemand meer zelfredzaam wordt. Zo kan iemand het gebruik van een bepaald hulpmiddel aanleren of een koffiezetapparaat blijven gebruiken. Wat het lerend vermogen precies is en welke aanpak je best gebruikt, vind je terug in onze nieuwe onlinevorming ‘Het lerend vermogen bij mensen met dementie’.

Deze e-learning is bedoeld voor elke zorgverlener die op zoek is naar informatie over het lerend vermogen bij mensen met dementie. Ze duurt ongeveer 45 minuten maar je hoeft dit niet in één keer te doen. Je maakt ze op eigen tempo en zo vaak je wil. Hiervoor heb je drie maanden de tijd na intekening. Op het einde vind je een downloadbare hand-out. De e-learning kost slechts 20 euro en is aan te schaffen via deze link. Meerdere aankopen zijn mogelijk, vanaf 21 stuks krijg je reductie.

De e-learning ‘Het lerend vermogen bij mensen met dementie’ past in een uitgebreider aanbod e-learnings van de Expertisecentra Dementie in Vlaanderen en Brussel, te vinden via onze vormingswebsite. Contactpersoon voor het onlinevormingsaanbod is Leentje De Wachter via opleiding@dementie.be.

Boek referentiekader dementie ‘Ik, jij, samen mens’ weer op voorraad

Het heeft even op zich laten wachten, maar het boek ‘Ik, jij, samen mens – Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’ is weer beschikbaar. Het is al de derde editie! Het referentiekader bundelde twee jaar onderzoek tot een leidraad voor woonzorgcentra, ziekenhuizen en thuiszorg. Dit inspirerende document is dan ook een blauwdruk voor goede dementiezorg. Minister Crevits verzorgde het voorwoord en treedt daarmee in de voetstappen van haar voorgangers om persoonsgerichte zorg blijvend te promoten.

“Dit referentiekader richt zich tot elke actor die betrokken is bij de zorg en ondersteuning van mensen met dementie zoals verenigingen van mantelzorgers en gebruikers, patiëntenorganisaties, lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, lokale verenigingen, organisaties voor personen met een handicap, … Zo kan het een breed publiek inspireren, informeren en uitdagen om een hogere kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie na te streven. Goede zorg realiseren we in samenwerking en dialoog. Dit referentiekader biedt daartoe een zeer waardevolle ondersteuning en leidraad waar zorgorganisaties effectief mee aan de slag kunnen”, aldus de minister.

Je kan het boek ‘Ik, jij, samen mens’ bestellen via deze link.

 

 

Gratis webinar referentiekader dementie

Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. Daar gaan we voor in Vlaanderen! Honderden zorgvoorzieningen zijn al met het referentiekader dementie aan de slag. Daarin vinden ze handvaten om hun werking nog persoonsgerichter te maken en daarbij echt te vertrekken vanuit wat mensen met dementie belangrijk vinden.

Wil jij ook met jouw collega’s persoonsgerichte zorg uitbouwen? Wil je jouw team een ‘bad’ geven in de visie van het referentiekader dementie? Op donderdag 27 oktober 2022 organiseren we van 10 tot 12 uur een gratis webinar over het referentiekader dementie. Wat komt aan bod? Een inleidend kader over het nieuwe dementieplan, de zes fundamenten uit het referentiekader dementie en inspiratie voor verdere verdieping.

De opname wordt nadien ter beschikking gesteld van wie zich inschreef.
Inschrijven is gratis en kan via deze link.

 

Oproep Denkbeeldprijs

Met de jaarlijkse uitreiking van de Denkbeeldprijs Dementiezorg wil Denkbeeld, Vakblad over dementie, projecten of initiatieven in het zonnetje zetten die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. De prijs bestaat uit een kunstwerk als blijvende herinnering, een artikel over het project of initiatief in Denkbeeld, Vakblad over dementie en een letterlijk podium, als onderdeel van het programma van het Nursing Dementiecongres in het najaar van 2022.

De jury beoordeelt de inzendingen op drie criteria:
1. Het project of initiatief zorgt ervoor dat mensen met dementie en/of hun mantelzorgers meer gebruik kunnen maken van hun eigen kracht.
2. Het is opgezet door professionals in dementiezorg, door betrokken burgers die zich willen inzetten voor mensen met dementie of door mensen met dementie en hun mantelzorgers zelf.
3. Het draagt bij aan een genuanceerde beeldvorming van mensen met dementie.

Ben je betrokken bij een initiatief of project om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren? Stuur dan zeker voor uiterlijk 15 oktober a.s. een A4-tje met een korte beschrijving ervan aan Macella Strauss via denkbeeld@bsl.nl.

© Aja Koska / Getty Images / iStock

WHO lanceert document over hersengezondheid

Op 9 augustus lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie een nieuw document met een kader voor het begrijpen van en het belang van het optimaliseren van hersengezondheid voor iedereen. Hersengezondheid kan worden gedefinieerd als het functioneren van de hersenen op cognitief, sensorisch, sociaal-emotioneel, gedragsmatig en motorisch gebied, waardoor een persoon in staat is zijn volledige potentieel te realiseren gedurende zijn hele leven, ongeacht de aan- of afwezigheid van stoornissen. Het is bekend dat veel determinanten van invloed zijn op de gezondheid van de hersenen en dat voortdurende interacties tussen deze determinanten en de context van een individu leiden tot levenslange aanpassing van de hersenstructuur en het functioneren van de hersenen. In het document staan elementen als fysieke gezondheid, gezonde omgeving, veiligheid en zekerheid, leren en sociale verbondenheid en toegang tot kwaliteitsvolle diensten.

Het optimaliseren van de gezondheid van de hersenen door het aanpakken van deze aspecten leidt volgens de WHO tot meerdere voordelen, waaronder lagere percentages van vele chronische gezondheidsaandoeningen – neurologisch, mentaal, middelengebruik en fysiek – evenals verbeterde kwaliteit van leven en meerdere sociale en economische voordelen, die allemaal bijdragen aan een groter welzijn en de samenleving vooruit helpen. Het document toont de relevantie aan van het optimaliseren van de gezondheid van de hersenen binnen de bredere context van de volksgezondheid en de samenleving. Het biedt praktische beleidsoplossingen en toekomstige richtingen voor het veld, waaronder specifieke acties om determinanten van de gezondheid van de hersenen aan te pakken, lopende prioriteiten in het onderzoek naar de gezondheid van de hersenen en het operationaliseren en meten van de gezondheid van de hersenen.

We zaten op de eerste rij bij de voorstelling en juichen deze aanpak toe. Tegelijk duiden we op het belang van de gestegen aandacht voor hersengezondheid, zoals we ook al deden bij de recente campagne 2voordeprijsvan1.

Nog enkele plaatsen beschikbaar in de leergang kleinschalig genormaliseerd wonen

Voor wie op zoek is naar praktijkvertaling van principes van kleinschalig genormaliseerd wonen op maat van mensen met dementie is de ‘Leergang kleinschalig genormaliseerd wonen’ de geknipte opleiding. De opleiding start op 28 september 2022 en omvat vier contactdagen en een korte stage van 2 dagen verspreid over een heel schooljaar. Wees er snel bij! Een sterk docententeam staat voor je klaar om samen met jou aan de hand van het referentiekader dementie en de determinanten van kleinschalig genormaliseerd wonen op zoek te gaan naar toepasbare praktijken. Meer informatie en de inschrijvingsmodule vind je op onze vormingswebsite.

Deze opleiding wordt mogelijk gemaakt door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Huis Perrekes, WZH Ten Kerselaere en WZC De Bijster met steun van de Vlaamse overheid.

Vormingen in de kijker

> Dementie en psychiatrische aandoeningen, 29/09/2022 van 9.30 tot 16.30 uur in Leuven 

> Maakt dementie onbekwaam? Over de juridische aspecten van dementie, 6/10/2022 van 13.30 tot 16.30 uur in Kortrijk

> De vergeten dementie. Een begrijpelijk zicht op Lewy Body dementie, 18/10/2022 van 9.30 tot 16 uur in Brussel

Voor het volledige aanbod, surf naar onze vormingswebsite.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >