Nieuwsbrief 27 oktober 2017

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.

 

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

VRT-programma ‘Steracteur sterartiest’ heeft aandacht voor dementie!

Het is bijna zover: op 2 november start het gloednieuwe seizoen van het populaire televisieprogramma ‘Steracteur sterartiest’ op Eén met de eerste liveshow. Het succesrecept blijft hetzelfde: acteurs zingen de ziel uit hun lijf voor het goede doel, in negen verrassende liveshows. In primeur delen we je mee dat het nieuwe seizoen van het Eén-programma ‘Steracteur sterartiest’ in het teken staat van Music for Life.

Eén van de Steracteurs, Siegfried (Sieg) De Doncker (o.a. bekend van ‘De Helden’ op Ketnet), heeft expliciet gekozen voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen als goed doel. Wij beloven alvast met hart en ziel te supporteren en nog belangrijker: we zijn dankbaar en blij dat ook dit najaar dementie in de media een thema zal zijn.

Meer weten over de komende editie van ‘Steracteur sterartiest’ en de keuze van Sieg voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen als goed doel? Surf naar onze website of neem een kijkje op de website van Eén. En natuurlijk: SMS Sieg naar 6000.

Een dementievriendelijk lokaal bestuur: daar wordt iedereen beter van!

Elke 4 seconden komt er in de wereld iemand bij die een of andere vorm van dementie heeft. Het aantal personen met dementie in België wordt geraamd op 202.000, hiervan zijn er ongeveer 6.000 jonger dan 65 jaar. Vlaanderen telt vandaag 122.000 mensen met dementie. De voorspelling is dat in 2060 dat aantal zal verdubbelen. Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging. Niet alleen voor de zorgsector, maar voor de hele samenleving. Een dementievriendelijke gemeente kan hier een belangrijke rol spelen. Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen willen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, Koning Boudewijnstichting en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten daarom het concept ‘dementievriendelijke gemeente’ in de aandacht plaatsen.

Op 16 oktober werden in Brussel drie nieuwe tools voorgesteld om te bouwen aan een dementievriendelijke stad of gemeente: de dementiemeter, het dementievriendelijk groeipad en de film ‘You’ll never walk alone’. Daarnaast werd ook de webpagina www.dementievriendelijk.vlaanderen gelanceerd. Via dit platform wordt de nodige ondersteuning geboden aan lokale besturen in het kader van dementievriendelijke engagementen. Dat is broodnodig, want mensen met dementie thuis en in de residentiële zorg integraal deel laten uitmaken van de samenleving daar wordt iedereen beter van. De expertisecentra dementie schakelen alvast een versnelling hoger op weg naar een dementievriendelijk Vlaanderen. Wordt vervolgd!

 

#EenNootVoorDementie: steek mantelzorgers van personen met dementie een hart onder de riem!

Twee Vlaamse verpleegkundigen startten op 20 oktober hun eigen Ice Bucket Challenge ter ondersteuning van mensen met dementie en zij die voor hen zorgen. Het ijskoude water is er echter niet bij en werd vervangen door het symbolisch kraken van een okkernoot. Robin Biets en Peggy Lavaerts, twee gespecialiseerde verpleegkundigen in de ouderenzorg, willen met ‘#EenNootVoorDementie‘ hulde brengen aan mantelzorgers van personen met dementie. De actie wordt gesteund door minister Jo Vandeurzen en de drie Vlaamse koepelorganisaties rond dementie (het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra, Alzheimer Liga Vlaanderen en de Stichting Alzheimer Onderzoek). Aan de gehele actie is ook een fondsenwerving gekoppeld. De opbrengst hiervan gaat naar de drie koepelorganisaties rond dementie. Naast het ondersteunen van mantelzorgers kan dan ook verder geïnvesteerd worden in het wetenschappelijk onderzoek rond dementie. Giften zijn meer dan welkom op het rekeningnummer BE39 7350 3203 2519 (fiscaal aftrekbaar vanaf €40).

Kraak jij ook mee een noot?

 

 

Terugblik op een intensieve en inspirerende Alzheimer Europe-conferentie

Van 2 t.e.m. 4 oktober vond de 27ste Alzheimer Europe-conferentie plaats in Berlijn. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen was zowel voor als tijdens de conferentie bijzonder actief. Communicatiemedewerker Olivier Constant organiseerde samen met partners uit 12 landen (Wales, USA, Noord-Ierland, Engeland, Japan, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Ierland, Italië en België) op 2 oktober een opstartmeeting om te bouwen aan een internationaal netwerk dat overal ter wereld een dementievriendelijke samenleving wil waarmaken. Naast inspirerende presentaties en beklijvende getuigenissen van personen met dementie noteerden we bij de deelnemers vooral veel enthousiasme om in de toekomst structureler samen te werken rond het thema. Eveneens op 2 oktober nam wetenschappelijk medewerker Jan Steyaert deel aan de jaarlijkse INTERDEM-meeting voorafgaand aan de Alzheimer Europe-conferentie. Samen met onderzoekers uit heel Europa wisselde hij ‘good practices’, actuele onderzoeksresultaten en toekomstige projectideeën uit.

Tijdens de Alzheimer Europe-conferentie coördineerde communicatiemedewerker Olivier Constant samen met collega’s van de internationale netwerkorganisatie ‘World Young Leaders in Dementia’ ook een workshop rond het thema ‘dementievriendelijke gemeenten’. Tijdens zijn presentatie brak Olivier een lans voor een dementievriendelijke communicatie waarin de mens niet verdwijnt achter zijn aandoening en we inzetten op mogelijkheden van mensen in plaats van een eenzijdige focus op verlies. Daarnaast kaderde Ana Diaz (Alzheimer Europe) het thema dementievriendelijke gemeente binnen de Europese context en gaf Verena Tatzer (Fachhochschule Wiener Neustadt) meer uitleg over een dementievriendelijk apothekersproject uit Oostenrijk. Daarna volgde een interactieve brainstorm met deelnemers uit diverse Europese landen. Benieuwd naar het eindresultaat? Je kan de video en het rapport zeer binnenkort terugvinden op de website van de World Young Leaders in Dementia!

 

De Alzheimer Code draait op volle toeren

Tijdens de zomermaanden gonsde het van de activiteit in woonzorgcentrum OLV Ten Rozen in Aalst. De bewoners van de afdeling Rozendauw ontpopten zich tot echte kunstenaars onder de artistieke leiding van kunstschilder Rik Moens. Het project kreeg de titel ‘Forgotten senses – Op zoek naar geheugensporen’. Met verfborstels, maar ook met schoenen en rolstoelen maakten de bewoners sporen in de verf in een poging het soms complexe zoekproces dat zij tijdens hun dementie doormaken weer te geven.
Soms leek het spoor ergens naartoe te gaan, soms verdween het plots in een zee van kleur. Iedereen kon zijn eigen verbeeldingssporen creëren bij het kijken naar de werken.
Het was heel mooi om te zien hoe de bewoners genoten van de schildersessies en hoeveel er gelachen en gezongen werd in een ontspannen sfeer van alles mag, maar niets moet. Fotograaf Luc Wasteels legde het hele proces vast in beeld.

Het woonzorgcentrum neemt met dit project deel aan het sociaal-artistieke sensibiliseringsproject De Alzheimer Code. De werken zijn nog te zien tot en met 30 november 2017 in de inkomhal van woonzorgcentrum OLV Ten Rozen (Rozendreef 190, 9300 Aalst). Ook elders in Vlaanderen draait De Alzheimer Code op volle toeren. Zo opent op 29 oktober de prachtige expo ‘Uit het niets’ in Heusden-Zolder. Aanrader!

 

 

Nieuw boek over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie

In regionaal expertisecentrum dementie Paradox leefde al een tijd de vraag hoe je als professional of mantelzorger best omgaat met seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie. Maar die vraag bleef tot nog toe onder de publieke radar. Gewoonlijk komt dit gevoelige thema pas expliciet ter sprake wanneer zich moeilijk hanteerbaar gedrag voordoet. Met het boek ‘Als Amor de draad kwijtraakt’ pleiten auteurs Nelle Frederix, Sabine Boerjan en Christian Verelst voor alertheid, ook zonder concrete aanleiding. Mensen met dementie hebben evenzeer seksuele noden en die verdienen de nodige omzichtigheid en aandacht in het kader van een goede en integrale zorg. Het boek biedt een denkkader en een praktisch houvast voor professionele hulpverleners in thuiszorg, residentiële zorg en mantelzorg, maar ook mantelzorgers en niet-professionele geïnteresseerden verwerven met dit boek een dieper inzicht.

Meer informatie over het boek kan je vinden op de website van regionaal expertisecentrum dementie Paradox.

 

Save the date: Een mantel om het vergeten? Over palliatieve zorg, dementie en levenseindebeslissingen

Wanneer: 25 januari 2018
Locatie: Vilvoorde

Sprekers:
– Phil Larkin, voorzitter EAPC (European Association for Palliative Care)
– Jan Versijpt, UZ Brussel
– Cees Hertogh, VUMc

Organisatie: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen i.s.m. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Meer info volgt in onze nieuwsbrief van eind november.

 

 

Het Bi Ventielbos verdient jouw steun!

Het Ventiel, buddyproject voor mensen met jongdementie, heeft een prachtig project op poten gezet: het ‘Bi Ventielbos’. Daarvoor ligt alvast anderhalve hectare geschonken grond klaar, gerooid en klaar om te bebossen. Er lopen contacten met groenleveranciers, een landschapsarchitect ontwierp gratis het grondplan in de vorm van het logo van Het Ventiel, … kortom: een topteam schaart zich rond het project. De bomen worden gratis geschonken door de initiatiefnemers en symbolisch gesponsord. Deze opbrengst gaat integraal naar Het Ventiel. Het wordt iets waardevols! Een uniek project niet alleen in Vlaanderen of in Europa maar ook uniek in de wereld. De initiatiefnemers kozen ervoor om een themabos jongdementie te maken waardoor het ook een blijvende waardevolle betekenis krijgt. Het thema wordt onder de aandacht gebracht, wat er op wetenschappelijk gebied gebeurt rond jongdementie, getuigenissen, evoluties in het zorglandschap, … en alles wordt up-to-date gehouden. Daarom willen we er ook ruimere en blijvende aandacht aan geven.

Wil je meestappen in dit positieve verhaal, mee zuurstof geven aan mensen met jongdementie en hun omgeving en tevens investeren in het milieu door nieuw leven en verse zuurstof voor de toekomst aan te planten? Bekijk dan zeker dit filmpje en neem contact op met de initiatiefnemers van het Bi Ventielbos.

Japanse delegatie op bezoek bij het Expertisecentrum Dementie

Op 26 september verwelkomde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen samen met de collega’s van de regionale expertisecentra dementie Takehito Tokuda (dementia-friendly Japan) en Yoshiyuki Kawano (Tsukuba University) uit Japan. Het bezoek kaderde in een driedaags studiebezoek in België en Nederland dat door Olivier Constant (communicatiemedewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) samen met de collega’s van Foton uit Brugge en Zet uit Tilburg werd uitgetekend. De focus lag op de thema’s dementievriendelijke gemeenten, persoonsgerichte zorg en taboedoorbrekende communicatie. We presenteerden onder andere het sociaal-artistieke initiatief ‘De Alzheimer Code’, het project ‘New Energy For Young Dementia’ en de recent gelanceerde dementiemeter en film ‘You’ll Never Walk Alone’. Verder was er ook aandacht voor de regionale dementievriendelijke initiatieven in Dendermonde, Mechelen en Herentals, het FAZODEM-project en het referentiekader voor zorg, wonen en leven voor personen met dementie. Er werd alvast een veelbelovende basis gelegd voor mogelijke verdere samenwerkingen in de toekomst!

 

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >