Nieuwsbrief 28 september 2018

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Campagne SaniMemorix zet preventie op de kaart

Het aantal personen met dementie stijgt van ongeveer 132.000 in 2018 naar 188.000 in 2035, een stijging van 42,7%. Belangrijkste oorzaak daarvan is de stijgende levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking. Hogere leeftijd is dan ook de belangrijkste en meest bekende risicofactor voor dementie. Internationaal is er de afgelopen jaren wetenschappelijke consensus gegroeid dat naast leeftijd ook (on)gezonde leefstijl een belangrijk effect heeft op het risico op dementie. Dat bleek onder meer uit het proefschrift van Kay Deckers (Universiteit Maastricht) van mei 2017 en The Lancet commissie over dementie in de zomer van 2017. De voorzitter van die commissie, prof. Gill Livingston (University College London), zei toen: “Be ambitious about prevention!”.

Op de internationale Alzheimerdag, vrijdag 21 september 2018, werd een publiekscampagne gelanceerd om aandacht te vragen voor die relatie tussen leefstijl op middelbare leeftijd (40 tot 75 jaar) en het risico op dementie op hogere leeftijd. Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie gevoelig doen dalen. Die relatie is echter maar zeer beperkt bekend. De campagne heeft de naam SaniMemorix en bestond er in dat aan een aantal Vlaamse stations en hot spots vaccindoosjes werden uitgedeeld. Deze bevatten informatie over beïnvloedbare leefstijlfactoren die het risico op dementie doen dalen. Op diezelfde dag werd ook www.SaniMemorix.eu gelanceerd met informatie over elke beïnvloedbare leefstijlfactor en of die een beschermend dan wel bedreigend effect heeft op het risico op dementie. Deze wordt de komende jaren actueel gehouden met de nieuwste inzichten van wetenschappelijk onderzoek over het thema preventie.

 

Nieuwe financiering geeft mensen met jongdementie en hun families hoop

Minister Vandeurzen trekt meer dan 3 miljoen uit ter ondersteuning van mensen met jongdementie die noodgedwongen naar een woonzorgcentrum moeten verhuizen. Vorige maand trokken verschillende familieleden in de media aan de alarmbel. Tot nog toe werden op financieel vlak mensen met jongdementie in Vlaanderen aan hun lot overgelaten. Maar daar komt nu verandering in. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen maakt meer dan 3 miljoen euro vrij voor de residentiële zorg van mensen met jongdementie. De werkgroep jongdementie Vlaanderen ijvert reeds een geruime tijd voor meer ondersteuning van personen met jongdementie en van hun naasten. Ook werd telkens gewezen op het belang van een goede zorgkwaliteit voor de doelgroep. Met deze impuls geeft de minister ademruimte aan de gezinnen en wordt er geïnvesteerd in specialistische ondersteuning door erkende woonzorgcentra. Op onze website kom je alles te weten over deze belangrijke stap vooruit op weg naar zorg en ondersteuning op maat van mensen met jongdementie.

 

Werelddag Dementie in Deinze: samen dementie draagbaar maken

Met ‘Dementie Inclusief’ als thema van de Werelddag Dementie 2018 vestigde Alzheimer Liga Vlaanderen, in samenwerking met het OCMW Gent en de regionale expertisecentra dementie Paradox en Meander, de aandacht op het respectvol en warmmenselijk includeren van mensen met dementie in onze samenleving. ‘Dementie Inclusief’ sluit ook naadloos aan bij het Memorandum dat de Alzheimer Liga Vlaanderen en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen op 27 augustus publiceerden. Onder grote belangstelling vond op 22 september de Werelddag Dementie plaats in het Dienstencentrum Leiespiegel in Deinze. Olivier Constant, communicatiemedewerker van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, presenteerde er samen met Yousra Melliti (foto links) en Elena en Nico Bins (foto rechts en vooraan) een workshop over de missie achter de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’.

Naast mogelijkheden tot ontmoeting en ontspanning dompelden de deelnemers zich onder in een voordracht rond Dementievriendelijk Vlaanderen, gevolgd door een overzicht van 37 ingediende projecten die de inclusiviteit van mensen met dementie beogen. Het project CasAperta Muzieksalon Gent verkreeg de grote prijs van de Stad Deinze. Hiervoor werd de stem uitgebracht door 25 personen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionelen. De publieksprijs ging naar het project ‘De Rusthuisklas’, een inspirerende intergenerationele samenwerking tussen WZC Sint-Franciscus Vinkt & de basisschool van Vinkt. “Samen maken we er werk van. We gaan voor een dementievriendelijk Vlaanderen”, accentueerde Ann Baeyens, raadgever woonzorg van minister Vandeurzen. Op deze dag werd tot slot ook de stickercampagne ‘Samen voor een dementievriendelijk Vlaanderen’ gelanceerd.

Nu ook ‘dementievriendelijke wandelingen’ in Mechelen

Op 17 september werden in Mechelen twee nieuwe dementievriendelijke wandelingen ingehuldigd. Het initiatief werd genomen door ’t moNUment, het inloophuis dementie in Mechelen, samen met regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN. In het bijzijn van de schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen), schepen van Sociale Zaken Koen Anciaux en Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Mechelaar), vertrokken een dertigtal personen met dementie en hun wandelpartners op ontdekking in de stad. Onder een stralende zon genoten zij een uur lang van herinneringen en zintuiglijke ervaringen.

Hilde De Weerdt, projectmedewerker van Dementievriendelijk Mechelen, is tevreden. “Ik vind het zalig dat we dit kunnen verwezenlijken. Het is belangrijk dat mensen met dementie een stem krijgen in de samenleving. Met initiatieven als dit laten we deze mensen voelen dat ze meetellen.” Personen met dementie en hun wandelpartner hebben de mogelijkheid om de wandeling zelf of in groep te doen, met of zonder gids. Twaalf gidsen van de Gidsenbond werden daartoe speciaal opgeleid door de dementie-expert van regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN. Zowel ‘de Bourgondische wandeling’ als ‘de Natuur-in-de-stad-wandeling’ staan uitgebreid beschreven in een mooi uitgegeven brochure. Deze brochure is gratis te verkrijgen aan de infobalie van de dienst Toerisme in het Schepenhuis in Mechelen. Daarnaast is er ook een aangepast geleid bezoek aan het stadhuis van Mechelen mogelijk.

Lancering gloednieuw inleefspel rond dementie

Op 13 september vond in WZC Heilig Hart in Grimbergen een studiedag plaats onder de titel ‘Angèle heeft u nodig: op een positieve manier meer empathie ontwikkelen voor personen met dementie’. Amber ten Brink, activiteitenbegeleidster in WZC Heilig Hart in Grimbergen, heeft een bordspel ontwikkeld, waarbij de speler in de huid kruipt van een persoon met dementie. Doel: de aandoening bespreekbaar maken en meer begrip oogsten. “Door de aandoening is het voor haar moeilijker om met ons te communiceren”, verduidelijkt Amber ten Brink.

“Het vergt een bewuste inspanning om je te kunnen verplaatsen in de veranderende perceptie van een persoon met dementie. Het is als het aanleren van een nieuwe taal, zonder dat je een leerboek hebt. Met inzet, genegenheid en betrokkenheid kun je echter heel veel bereiken. Met het spel wil ik de kennis over dementie en het beter omgaan met de aandoening bevorderen. Een gemakkelijke opgave was dat niet, want het spel moest zowel laagdrempelig als inhoudsvol zijn.” Tijdens de studiedag hield Olivier Constant, communicatiemedewerker van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, ook een warm pleidooi voor respectvolle communicatie en zonder vooroordelen durven meegaan in de leefwereld van mensen met dementie.

 

Dementievriendelijk Gent lanceert dementiekoffer en filmpje rond vermissing van personen met dementie

Vrijdag 21 september was het Werelddag Dementie. Dementievriendelijk Gent introduceerde samen met bibliotheek De Krook vier gloednieuwe dementiekoffers. Koffers die uitgeleend kunnen worden, boordevol informatie over dementie. “Gent telt ongeveer 4.500 personen met dementie. Met het in 2016 gelanceerde project Dementievriendelijk Gent willen Stad Gent, OCMW Gent en 26 partners, waaronder onderwijsinstanties en diverse zorgactoren, ervoor zorgen dat personen met dementie een volwaardige plaats krijgen binnen de samenleving en dat het taboe rond dementie wordt doorbroken”, licht OCMW-voorzitter Rudy Coddens toe.

Op 21 september lanceerde Dementievriendelijk Gent ook een filmpje van 3 minuten over wat je als familie, buur of vriend moet doen bij de vermissing van personen met dementie. “Met het filmpje willen we mantelzorgers en familie van personen met dementie sensibiliseren om een vermissingsfiche op voorhand in te vullen. Dat is voor de politie een cruciaal hulpmiddel. Deze fiche bevat onder meer een foto en persoonsbeschrijving van de betrokkene en waar die vroeger gewoond heeft. Dat zijn vaak de eerste plaatsen waar de politie gaat zoeken”, vervolgt Veerle Baert. “Als je die fiche meteen al aan de politie kan bezorgen bij een vermissing, is dat alweer belangrijke tijdswinst. We gaan dat filmpje zo ruim mogelijk verspreiden, onder meer op onze website en op de infoschermen van de lokale dienstencentra en woonzorgcentra van OCMW Gent.”

Meer info over de initiatieven van dementievriendelijk Gent kan je terugvinden via de website.

 

Uitnodiging opening Bi-Ventielbos

In 2013 zette TeGek!? in op jongdementie. Dat sindsdien de thematiek steeds meer onder de aandacht kwam is maar al te duidelijk. Bij TeGek!? ligt ook de kiem van buddyproject Het Ventiel en ook bij andere initiatieven rond jongdementie die ondertussen ontstaan zijn. Op zondag 7 oktober opent Het Bi-Ventielbos, een themabos jongdementie, om letterlijk en figuurlijk zuurstof te geven aan mensen met jongdementie en hun omgeving. Het wordt een feestelijke dag. Jan Hautekiet en Xavier Taveirne modereren de dag. Wim Opbrouck, Rick de Leeuw en DJ Dylanski zorgen voor de muzikale touch. En misschien vallen er nog wel verrassingen uit de lucht …

Meer info kan je hier nalezen.

 

Uitnodiging avondcongres ‘Dementiediagnostiek bij ouderen met migratie-achtergrond’

De onderzoekers van ‘DiversElderlyCare’ van de Erasmushogeschool Brussel organiseren een avondcongres ‘Dementiediagnostiek bij ouderen met migratie-achtergrond.’ Tijdens dit unieke avondcongres willen ze enkele knelpunten rond de diagnosestelling van dementie bij ouderen met migratie-achtergrond onder de aandacht brengen. De (internationale) sprekers gaan ook nog dieper in op andere onderwerpen: wat zijn de uitdagingen in de dagdagelijkse praktijk van dementiezorg bij ouderen met migratie-achtergrond? Wat zijn signalen waar je als hulpverlener kan op letten? Hoe gaat men in Nederland en Marokko te werk om gepaste dementiezorg te kunnen bieden en een accurate diagnose te stellen?

De organisatoren willen graag het debat openen rond deze thematiek en een aantal handvaten meegeven aan hulpverleners die hier in de praktijk mee in aanraking komen. Iedereen is dan ook van harte welkom voor het avondcongres op donderdag 8 november 2018 in Brussel. De presentaties worden gegeven in het Nederlands en het Frans. Er is simultaanvertaling voorzien. Inschrijven kan tot 25 oktober. Meer info kan je raadplegen op de website.

Dementievriendelijk Sint-Niklaas bruist van de activiteiten

Sint-Niklaas is al 6 jaar een dementievriendelijke stad en de afgelopen maand stond er heel wat op het programma. Na de zorgbrochure ‘Dementie, je staat er niet alleen voor’, is nu ook de ‘dementie-wijzer’ grondig herwerkt en in een nieuw jasje gestoken. De wijzer bevat communicatietips en biedt eerste hulp bij praktische vragen over dementie. Op 22 september speelde ook de toneelvoorstelling ‘Herinneringen’ gemaakt door Tgoesting – een collectief van geëngageerde twintigers – en geschreven voor familie, vrienden en personeel van personen met dementie. De opbrengst ging naar De Companjong vzw, buddyproject voor mensen met jongdementie. In de bibliotheek zijn drie infopakketten samengesteld met interessante boeken, films, muziek en folders over het thema dementie die men kan uitlenen. Dit jaar wordt er ook een infopakket op kindermaat samengesteld. In WZC De Spoele blikte men dan weer letterlijk even terug naar het verleden met zelfgemaakte, prachtige fotoportretten van bewoners rond oude beroepen en ambachten.

Op 21 september, Werelddag Dementie, werden in de woonzorgcentra van het OCMW van Sint-Niklaas alle bewoners met dementie extra verwend met een massage van de leerlingen van Sint-Carolus. Sensorisch turnen, fingerfood, kamerconcerten door Papaja, … het is maar een greep uit de activiteiten die plaatsvonden. In WZC De Gerda en LDC Den Aftrap kwam zelfs een zorgboerderij langs met geiten, schapen, kippen, … En er is nog meer gepland! Op 3 december vindt een belevingsnamiddag plaats voor personen met dementie en hun mantelzorgers in het open depot van het Stedelijk Museum. De Familiegroep dementie regio Sint-Niklaas viert z’n 5-jarig bestaan op 25 januari 2019 in LDC Den Aftrap. Nog in dit dienstencentrum komen de ‘Vergeet me liedjes’ elke maand samen; een contactkoor voor personen met dementie die nog thuis wonen en voor hun mantelzorgers.

 

Nieuwe buddywerking jongdementie in Limburg

Een aantal Limburgse vrijwilligers stampten recent ‘Over de brug’ uit de grond, een nieuw buddyproject om mensen met jongdementie te laten (blijven) bewegen. Hun motto: “Stel geen grenzen, beweeg!” ‘Over de brug’ organiseerde op 15 september haar startevenement, de “Buddy Swim Run”. Het werd een leuke en uitdagende bewegingsactiviteit voor mensen met jongdementie: 200 meter zwemmen en 5 kilometer lopen (of wandelen). ‘Over de brug’ organiseert dit najaar ook andere sportieve activiteiten voor mensen met jongdementie en hun buddy’s. Wie zin heeft om (mee) te wandelen, te fietsen of indoor te trainen kan het programma bekijken via deze link.

Uitnodiging congres ‘AGE on stAGE’

Leiden kunst en cultuur tot een gelukkige oude dag? Kunnen theaterprojecten hiertoe bijdragen? Welk soort voorstellingen levert dat op? Welke impact heeft cultuurparticipatie op het geluksgevoel, de gezondheid en het sociaal weefsel van 55-plussers? Zijn er projecten waarbij theater een rol speelt bij een groter welbevinden van senioren? En bieden dergelijke sociale theaterprojecten dan nog wel een artistieke toegevoegde waarde? Op deze en vele andere vragen wordt ingegaan tijdens het Internationaal Congres ‘AGE on stAGE’ dat OPENDOEK organiseert op 30 en 31 oktober 2018. Tijdens dit congres wil men op internationaal niveau onderzoeken wat de impact is van cultuurparticipatie op ouderen en hoe we met ouderen aan de slag kunnen gaan binnen de context van theater. Verschillende methodieken en onderzoeken zullen besproken worden en uiteraard worden ook voorstellingen en films getoond om de deelnemers te inspireren. Meer info kan je raadplegen via deze link.

Alzheimer Liga Vlaanderen werft aan

Alzheimer Liga Vlaanderen is een belangrijk en betrouwbaar aanspreekpunt voor personen met alle vormen met dementie, jongdementie, mantelzorgers, familieleden en -groepen. Via creatieve ideeën en initiatieven, waardevolle vormingen, inlevende en ondersteunende lotgenotencontacten, medewerking aan verhelderende onderzoeken, informatieve dienstverlening en tal van andere initiatieven, reiken zij bouwstenen aan voor een dementievriendelijke samenleving waarin mensen met dementie worden geïncludeerd en kunnen rekenen op warme aandacht en kwaliteitsvolle zorg. De Liga is hun pleitbezorger bij partnerorganisaties, overheden, onderzoekscentra, donateurs en sponsors en nodigt alle mensen permanent uit om ‘samen dementie draagbaar’ te maken. De man of vrouw met dementie op een waardige en kwaliteitsvolle manier in het eigen leven laten staan: daar doet de Alzheimer Liga Vlaanderen het voor!
Om deze idealen nog veel beter dan tot nu toe te realiseren zoekt Alzheimer Liga Vlaanderen een Stafmedewerker Communicatie & Fondsenwerving voor een voltijdse functie van onbepaalde duur. Interesse? Meer info en een uitgebreid functieprofiel kan je raadplegen op de website van Alzheimer Liga Vlaanderen.

Vormingen in de kijker

Mis onderstaande opleidingen niet en schrijf nu nog in:

> 12/10/2018: ‘Ongewoon gewoon’: Omgevingszorg bij personen met dementie – thuiszorg (Leuven)

> 12/10/2018: Als Amor de draad kwijtraakt… Over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie (Hasselt)

 

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >