Nieuwe financiering geeft mensen met jongdementie en hun families hoop

Nieuwe financiering geeft mensen met jongdementie en hun families hoop

Minister Vandeurzen trekt meer dan 3 miljoen uit ter ondersteuning van mensen met jongdementie die noodgedwongen naar een woonzorgcentrum moeten verhuizen. Vorige maand trokken verschillende familieleden in de media aan de alarmbel. Tot nog toe werden op financieel vlak mensen met jongdementie in Vlaanderen aan hun lot overgelaten. Maar daar komt nu verandering in. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen maakt meer dan 3 miljoen euro vrij voor de residentiële zorg van mensen met jongdementie. De werkgroep jongdementie Vlaanderen ijvert reeds een geruime tijd voor meer ondersteuning van personen met jongdementie en van hun naasten. Ook werd telkens gewezen op het belang van een goede zorgkwaliteit voor de doelgroep. Met deze impuls geeft de minister ademruimte aan de gezinnen en wordt er geïnvesteerd in specialistische ondersteuning door erkende woonzorgcentra.

Buffer tegen plotse inkomensdaling

De combinatie van de zware zorgkost met veelal een plotse inkomensdaling in het gezin kan problematisch zijn. Vaak is bij deze gezinnen de lening van het huis nog niet volledig afbetaald, gaan de kinderen nog naar school of de universiteit en valt er door de ziekte een deel van het inkomen weg. Uit gesprekken met gezinnen die geconfronteerd worden met jongdementie blijkt dat, naast de verwerking van de aandoening en de organisatie van de thuiszorg en -mantelzorg, de uiteindelijke beslissing tot opname in een woonzorgcentrum een precair scharniermoment is dat een grote impact heeft op het gezinsbudget. Het verblijf in een woonzorgcentrum van de persoon met jongdementie kan het gezin financieel in een uitermate kwetsbare situatie doen belanden. De kostprijs van een verblijf in een woonzorgcentrum kan dan een reden zijn waarom een opname uitgesteld of geweigerd wordt, met het risico op overbelasting van de mantelzorgers.

Kwaliteitsvolle opvang en betaalbare factuur

De oplossing die nu wordt voorzien, omvat twee luiken:
1. Bijkomend personeel en werkingsmiddelen voor kwaliteitsvolle, gespecialiseerde zorg en ondersteuning van de persoon met jongdementie en zijn familie of gezin. Dit geldt voor Vlaamse woonzorgcentra die reeds beschikken over een bijkomende erkenning als RVT en gespecialiseerd zijn in de zorg voor personen met jongdementie. Er zal gewaakt worden op een goede spreiding van de beschikbaarheid van deze plaatsen over heel Vlaanderen.

2. Een forfaitaire financiële korting per dag op de factuur van het woonzorgcentrum. De geselecteerde woonzorgcentra met een specialisatie in zorg en ondersteuning van personen met jongdementie ontvangen hiervoor een jaarlijkse werkingssubsidie.

Het regelgevend kader wordt momenteel opgemaakt om zo snel mogelijk in voege te treden. Hierbij is het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen als erkende partnerorganisatie van de Vlaamse overheid sterk betrokken.

Meer info over jongdementie kan je ook terugvinden op deze website.