Nieuwsbrief 29 mei 2017

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn en Twitter of word lid van onze Facebook-groep

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

 

De beklimming van de berg Alzheimer

Op 17 mei werd het boek ‘Jongdementie – de beklimming van de berg Alzheimer’ boven de doopvont gehouden tijdens een groot evenement in CC Het Spoor in Harelbeke, de stad waar één van de deelnemers woont van de Nepal-trektocht ‘New Energy for Young Dementia’ die eind 2015 plaatsvond. Het werd een sterk verhaal van sterke mensen. Na de film werd de dansvoorstelling ‘ZieDieMens’ hernomen, een pakkend moment. Jan Hautekiet en Rick de Leeuw zorgden voor de muzikale noot. Maar liefst 380 genodigden waren aanwezig op de avant-première.

Op onze website kan je terecht voor een terugblik op een beklijvende avond.

Het boek met dvd kan je aankopen via deze link

 

Inspireer jij mee de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’?

Voor de website www.onthoumens.be vertelden heel wat mensen hun persoonlijke verhaal over dementie. Het waren gesprekken die stuk voor stuk een diepe indruk maakten. Binnenkort krijgt de website van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ een grondige update en zullen we o.a. heel wat nieuwe getuigenissen brengen van bekende en minder bekende Vlamingen. Daarom doen we bij deze een warme oproep.

Heb jij ook interesse om jouw ervaringen te delen? Neem gerust contact op via olivier.constant@dementie.be!

 

Verlaag je risico op dementie! 

Het beeld leeft nog heel sterk dat dementie een noodlot is, en alleen leeftijd en geslacht het risico bepalen of je er wel of niet mee te maken krijgt. Steeds meer onderzoek wijst er echter op dat er wel degelijk meer aan de hand is. Een gezonde leefstijl op middelbare leeftijd (ongeveer tussen 40 en 60 jaar oud) verlaagt je risico op dementie op hogere leeftijd met wel 30%. Gezonde leefstijl zijn dan de dingen die ook goed zijn voor hart- en bloedvatziekten zoals niet roken, matig met alcohol, geen overgewicht noch verhoogde bloeddruk, fysiek actief zijn. Wat goed is voor het hart, is goed voor het brein. Daarnaast verlaagt je risico op dementie als je je hersenen aan het werk zet met complexe taken zoals een nieuwe taal of een muziekinstrument leren.

Kay Deckers promoveerde op 14 mei 2017 op dit thema aan de Universiteit van Maastricht. Het onderliggende onderzoek leidde onder meer tot de LIBRA-score, een korte test die aangeeft wat jij kan doen inzake leefstijl om je risico op dementie te verlagen. Vroeg beginnen is de boodschap, want als er al dementie aanwezig is op hogere leeftijd, is de schade aan de hersenen al te heftig. Zijn proefschrift kan gratis digitaal opgevraagd worden via doc@dementie.be. Wij gaan alvast de volgende maanden met hem en zijn collega’s in overleg om te bouwen aan een Vlaams preventiebeleid voor dementie.

 

 

 

Dementievriendelijke wandelingen in Dendermonde

Onze collega’s van regionaal expertisecentrum dementie Meander werkten samen met de partners uit Dendermonde twee gloednieuwe dementievriendelijke wandelingen uit door het centrum van de stad en de groene rand. Op zaterdag 1 april werden ze in Dendermonde officieel geopend. Dendermonde bouwt al enkele jaren aan een ‘dementievriendelijke stad’. Daarbij worden allerlei activiteiten georganiseerd om dementie in de kijker te zetten en bespreekbaar te maken. De wandelingen zijn opgenomen in een mooi vormgegeven brochure boordevol info en foto’s. De brochure is lokaal verkrijgbaar of digitaal downloadbaar via de website van regionaal expertisecentrum dementie Meander.

 

Oproep KBS – enquête dementievriendelijke projecten

In het kader van de evaluatie van 10 jaar (2007-2017) werking rond een dementievriendelijke samenleving, nodigt de Koning Boudewijnstichting de organisaties die zij steunden in de voorbije tien jaar uit om deel te nemen aan een korte enquête. De deadline om deel te nemen is 31 mei. Je vindt hier de rechtstreekse link naar de enquête.

 

 

 

Recensie ‘Eeuwig houdbaar’ – Andrea Maier

Twee ontwikkelingen zijn volgens Andrea Maier nodig om onze levensverwachting deze eeuw verder te verhogen. In eerste instantie moeten we af van wat zij de reactieve gezondheidszorg noemt, de gezondheidszorg die pas in actie komt als er een kanker, een hartkwaal of een dementieproces gedetecteerd wordt. Die reactieve gezondheidszorg heeft enorm veel bereikt in de 20ste eeuw, maar zit aan haar grenzen. De preventieve gezondheidszorg zit echter nog maar aan het begin van haar mogelijkheden, dus moeten we investeren in ‘voorkomen is beter dan genezen’. Het boek bevat een reeks tips hoe de samenleving, en wij, kunnen inzetten op preventie.

De tweede ontwikkeling die de auteur naar voor schuift is de technologie die ons helpt om preventief te handelen en onze levensstijl aan te passen nog voor er sprake is van een aandoening. Maier gelooft niet erg in nog meer informatie verspreiden over wat ongezonde levensstijl is, maar wel in het (via technologie) organiseren van prikkels die ons tot gezond gedrag motiveren. ‘Eeuwig houdbaar’ is een prettig leesbaar boek waarin ze deels historisch en deels medisch beschrijft hoe die stijging van levensverwachting bereikt werd en haar argumenten uiteenzet waarom en hoe we nog ouder kunnen worden. Je leest de volledige recensie op onze website.

 

 

Delegatie Aardenburg op bezoek in het Fotonhuis 

Op donderdag 20 april brachten Karien De Vriese en twee collega’s uit Aardenburg een bezoek aan het Fotonhuis. De bedoeling van dit ontmoetingsmoment was dementievriendelijk Brugge te leren kennen en inspiratie op te doen. Een groep enthousiaste mantelzorgers, vrijwilligers en professionelen wil namelijk van start gaan met ‘dementievriendelijk Sluis’. Dit idee is verbonden met een ander project dat loopt in verpleeg- en verzorgingstehuis Coensdike waar Karien leidinggevende is. Coensdike werkt aan een ‘ontmoetingscentrum 3.0’, een initiatief dat mooi aansluit bij de beweging naar een dementievriendelijke gemeente. Vanuit regionaal expertisecentrum dementie Foton schetste men de start en het verloop van dementievriendelijk Brugge, de gehanteerde visie in de acties en de aandachtspunten bij het opstarten van soortgelijke initiatieven. Daarnaast was er ook ruimte voor uitwisseling en vragen. De middag werd afgesloten met een bezoek aan het documentatiecentrum en het Fotonhuis. Voor iedereen was het een inspirerende en hoopvolle middag. Of om het met een bekend citaat te zeggen: “It always seems impossible until it’s done.”

In Brugge kunnen mensen met dementie en mantelzorgers ook terecht voor toeristische rondleidingen op maat. In dit artikel lees je meer over de enthousiaste gidsen die hiervoor zorgen.

 

 

Hack Belgium zet thema dementie mee in de kijker

Op 4 mei nam regionaal expertisecentrum dementie brOes deel aan Hack Belgium, een groots innovatiefestival dat 1000 mensen bijeen wou brengen om oplossingen te ontwikkelen rond 14 maatschappelijke uitdagingen. Een van die uitdagingen was ‘Sick No More’ met onder andere een workshop rond alzheimer en ‘neurological disorders’. Meer bepaald werd er op zoek gegaan naar manieren om neurologische stoornissen zoals alzheimer vroeg te detecteren, mensen te informeren over het belang van een tijdige diagnose en diagnosestelling toegankelijker en goedkoper te maken.

BrOes trad samen met 8 andere professionals op als één van de experts tijdens de workshop. Na een korte inspirerende presentatie van elke expert gingen een 50-tal deelnemers de grote brainstorm aan om op de voorgelegde uitdagingen oplossingen te bedenken met behulp van innovatieve technologieën zoals virtual reality, artificial intelligence of big data. De specifieke uitdagingen die brOes formuleerde gingen over diagnosestelling van dementie en het belang van tijdige diagnose verspreiden bij de gehele samenleving, inclusief al haar diversiteit aan taal en cultuur. Sommige groepjes werkten hierrond verder en vormden teams waarmee ze op dag 2 en 3 van Hack Belgium konden verder werken richting project of product. ECD brOes staat nog in contact met deze mensen. Wordt vervolgd dus …

Architectuur met een +

“Ijsberen, dat doe ik als ik alleen thuis ben en als Katrien gaan werken is. Door de living lopen, maar tegelijk ook naar buiten gaan bij goed weer”, vertelde Luc (54) op de interne vormingsdag die het architectenbureau B2AI afgelopen maand organiseerde. Luc heeft alzheimer en wou samen met zijn echtgenote getuigen over hoe hij zijn aandoening beleeft en vooral wat het betekent om zijn ruimtegevoel te voelen veranderen. Met ‘Human centered architecture’ als baseline wil B2AI de mens centraal stellen bij het ontwerpen en inrichten van nieuwe gebouwen. Daarom is het zo belangrijk om te vertrekken vanuit de ervaringen van mensen met – in dit geval – dementie. Het architectenbureau kreeg toelichting over bouwen en ontwerpen voor mensen met dementie, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Patrick Verhaest (freelancemedewerker architectuur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) schreef als ‘bouwheer’ een project uit dat het team diende te realiseren.

Architecten en interieurvormgevers moesten elkaar in enkele co-creatiesessies overtuigen van de meerwaarde van het behoud van een groene ruimte, het respecteren van de normalisatieprincipes en elementen als kleinschaligheid en het verzoenen van financiële aspecten met de wetenschappelijke inzichten. “Dit soort activiteiten zijn bijzonder belangrijk voor ons als bureau”, zegt Isabel Vlaeminck, associate partner bij B2AI. “Deze manier van werken houdt ons ook een spiegel voor. Zijn we ons voldoende bewust van de specifieke noden van mensen met dementie en vooral: hoe vertalen we dit naar een omgeving waar het vooral goed is om te wonen?”

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen organiseert naast een open vormingsaanbod voor de (zorg)sector, ook in house activiteiten in samenwerking met architectenbureaus in het kader van architectuur waar de mens met een zorgnood centraal komt te staan. Meer info kan je vinden op onze website.

 

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >