De beklimming van de berg Alzheimer

De beklimming van de berg Alzheimer

Op 17 mei 2017 werd het boek ‘Jongdementie – de beklimming van de berg Alzheimer’ gelanceerd tijdens een groot evenement in CC Het Spoor in Harelbeke, de stad waar één van de deelnemers woont van de Nepal-trektocht ‘New Energy for Young Dementia’ die eind 2015 plaatsvond. Het werd een sterk verhaal van sterke mensen. Na de film werd de dansvoorstelling ‘ZieDieMens’ hernomen, een pakkend moment. Jan Hautekiet en Rick de Leeuw zorgden voor de muzikale noot. Maar liefst 380 genodigden waren aanwezig. Het provinciebestuur dat het initiatief ondersteunde benadrukte dat zij als eerste Vlaamse provincie het engagement aanging om een correcte beeldvorming over dementie in haar werking te hanteren en uit te dragen (september 2012). Ze wensten daarmee een voorbeeld te stellen naar andere lokale besturen en organisaties. Burgemeester Alain Top van Harelbeke stond stil bij jongdementie en het engagement dat de stad hierin opneemt. Stefaan Berteloot, raadgever van minister Vandeurzen, duidde de activiteit als een mooi voorbeeld van vermaatschappelijking en passend binnen het Vlaamse Dementieplan. In Nederland werd op 20 mei 2017 de aftrap gegeven in Velp bij Arnhem.

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek wijdde Knack er een reportage aan.

De film zal nog op diverse plaatsen in Vlaanderen worden aangeboden en kan op eenvoudig verzoek besproken worden samen met één of meerdere deelnemers. Meer inlichtingen via info@dementie.be.

Het boek met dvd kan worden aangekocht via onze website.