Nieuwsbrief 29 september 2017

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.

 

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Roeselare een week lang epicentrum van sensibilisering

In Roeselare ging op 14 september De Alzheimer Code van start met de voorstelling ‘Gisteren zal het regenen’. Het initiatief, genomen door vzw Hellebosch met de Alzheimer Liga en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, kon rekenen op ruim 450 belangstellenden. Zij waren na de voorstelling lovend over de kunstige mix en compilatie van aquarel, film en poëtisch woord. Centraal thema in de voorstelling zijn de momenten van verbondenheid: daar waar de woorden wegvallen, kan kunst lijmen en bruggen bouwen tussen kunstenaar en de mens met dementie. Het initiatief was meteen de aftrap voor een hele Alzheimer-week in Roeselare. Op de Werelddag zelf pakte de Alzheimer Liga Vlaanderen uit met hun nieuwe peter Carry Goossens, o.a. bekend van FC De Kampioenen. Het hele gebeuren werd georganiseerd door mensen met dementie zelf, hun mantelzorgers, de Familiegroep (Jong)Dementie en met steun van de stad Roeselare. Tijdens deze Werelddag lanceerden de organisatoren 50 ‘verteltassen dementie’ die bedoeld zijn om laagdrempelig te werken rond dementie in de klas en thuis. Het doel is om kinderen van het 3de en 4de leerjaar op een speelse wijze te laten kennismaken met het thema dementie.

Meer weten? Je kan het uitgebreide verslag lezen op onze website.

Kon je er niet bij zijn in Roeselare? De voorstelling ‘Gisteren zal het regenen’ kan je ook op 7 oktober nog bekijken in Lommel.

Vacature VTO-medewerker

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, als partnerorganisatie erkend door de Vlaamse overheid, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: een gemotiveerde VTO-medewerker (19 uur/week). In overleg met de directeur en in nauwe afstemming met het team van het Vlaams expertisecentrum dementie ben je verantwoordelijk voor:

– Verhogen van de dementiekundigheid van de professionele zorgsector
– Speuren naar nieuwe evoluties in dementiezorg en die vertalen naar een VTO-aanbod
– Begeleiding van vormingspakketten
– Bijdragen aan de ontwikkeling van een intern vormingsbeleid expertisecentra dementie
– Begeleiding van de VTO-werkgroep, waarbij inhoudelijk en praktisch wordt afgestemd met de regionale expertisecentra dementie
– Coördinatie van Vlaamse vormingsbeleid dementie

Je kan de volledige vacature hier nalezen. Solliciteren kan tot en met 4 oktober.

 

Dementie XL in Mechelen

Op 19 september organiseerden de stad en het Sociaal Huis van Mechelen voor de tweede maal Dementie XL, een inspiratiedag omtrent goede zorg voor personen met dementie. Meer dan 200 bezoekers namen deel aan de infomomenten, een kleurrijke tentoonstelling van kunstwerken van personen met dementie in het kader van De Alzheimer Code en een gezellige welzijnsmarkt. Hoogtepunt van de dag was de ondertekening van een engagementsverklaring voor een dementievriendelijke stad door de schepen van sociale zaken, Koen Anciaux. Speerpunt van dit engagement is het Inloophuis Dementie ’t MoNUment dat één kaarsje mocht uitblazen. Het afgelopen jaar mocht dit centrum al tientallen mantelzorgers voorzien van advies en informatie.

Vanuit dit centrum vertrekken eveneens allerlei dementievriendelijke initiatieven en projecten zoals praatgroepen, wandelingen, zangstonden, aangepaste zwembeurten en crea-momenten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De interventieteams van de Lokale Politie Mechelen kregen vorming over het project ‘Vermist’ van het regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN. Hiermee wordt ook deze politiezone mee ingeschakeld in het intussen gekende ‘vermissingsprotocol voor personen met dementie’. Dankzij financiële tussenkomst van de stad kan elke mantelzorger in het najaar gratis deelnemen aan het psycho-educatiepakket ‘Dementie en nu’. Hiermee verlaagt de stad de drempel voor mantelzorgers die kampen met financiële moeilijkheden omwille van de kosten die de aandoening met zich meebrengt of omwille van armoede. ’s Avonds pakte het praatcafé dementie Mechelen uit met een speciale editie. Honderd geïnteresseerden kregen tijdens de boeiende lezing van professor van Broeckhoven meteen een samenvatting van de nieuwe brochure van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

Het evenement ging ook in de media niet onopgemerkt voorbij.

 

 

Maand september in Wemmel in het teken van dementie

Het Lokaal Dienstencentrum EUREKA van OCMW Wemmel organiseerde samen met de gemeentelijke bibliotheek en GC De Zandloper tijdens de maand september heel wat activiteiten in het teken van dementie. Speciale aandacht ging hierbij naar de mantelzorgers die zorg opnemen voor ouders, een familielid, een buur, een vriend, … en dat op vrijwillige basis en voor heel wat verschillende hulpvragen. Eén zaak staat vast: de mantelzorger zorgt met zijn of haar dienstverlening ervoor dat diegene die de zorg ontvangt kwalitatief een beter leven kan leiden en langer thuis kan blijven wonen. Het lokaal dienstencentrum organiseerde informatiemomenten en mantelzorgcafés. Deze vormden enerzijds ontmoetingsplaatsen voor lotgenoten en fungeerden anderzijds als informatiemomenten over de zorgmogelijkheden, toelagen en de balans tussen zorg en privéleven. Meer informatie over de activiteiten van het LDC kan je vinden via www.wemmel.be, 02 462 03 30 of inge.debaerdemaeker@wemmel.be.

De bibliotheek zette haar dementiekoffer in de kijker. Naast praktische tips voor een goed contact met personen met dementie en een gids voor de familie en mantelzorgers bevat de koffer ook persoonlijke verhalen, jeugdboeken en films rond dit thema. De bib beschikt ook over een collectie Franstalige materialen die op aanvraag kunnen uitgeleend worden. Voor meer info kan er contact opgenomen worden met de bib op 02 462 06 23 of bib@wemmel.be. GC De Zandloper werkte mee aan het sociaal-artistieke project De Alzheimer Code. Voor meer informatie, surf naar www.dezandloper.be.

Er was dus voor elk wat wils, maar het voornaamste is dat we mensen met dementie en hun mantelzorgers niet in de kou laten staan en hen ondersteunen waar we kunnen.

 

Expositie ‘Nooit gezien. Dementie en waarneming’

Dementie wordt voornamelijk in verband gebracht met het verlies van het geheugen. Fotografe Evy Raes onderzocht de impact van de aandoening op de visuele waarneming en botste op leemtes in het hedendaagse neurowetenschappelijke en psychologische onderzoek. Haar inzicht kwam tot stand door samenwerking met personen met (jong)dementie. Ze zag de dagelijkse confrontatie van deze mensen met de realiteit, die vaak vreemd en onherkenbaar is. Aan de hand van manipulaties en transformaties experimenteert ze met de fotografie om deze ervaringen vorm te geven. De Expositie ‘Nooit gezien. Dementie en waarneming’ opende op 24 september en kan je nog tot en met 18 januari bezichtigen in het Museum Dr. Guislain.

 

 

Terugblik CASCADE-meeting Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg

Op woensdag 20 september ontmoetten de internationale partners van het Europese CASCADE-project elkaar opnieuw. Deze keer bracht de groep een uitgebreid bezoek aan alle faciliteiten van het zorgnet Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg. Het concept kleinschalig genormaliseerd wonen dat men daar hanteert, werkte inspirerend voor de Engelse en Nederlandse projectpartners. Samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en twee andere Vlaamse partners werken zij aan de ontwikkeling van een innovatief persoonsgericht zorgmodel. Een rondleiding op de site langs het lokaal dienstencentrum, de woningen (KGW), het psychiatrisch verpleegtehuis, Huis Marjorie (voor personen met Huntington) en andere diverse diensten leverde heel wat inzichten op. Het was boeiend om te zien hoe men interdisciplinair en met diverse partners uit de gemeente samenwerkt. Voor de lunch verplaatste de groep zich naar het woonzorghuis Hof van Arenberg in Duffel. Ook daar kon de groep tijdens een rondleiding proeven van de meerwaarde van kleinschalig genormaliseerd wonen. De dag werd afgesloten met een groepsdiscussie op de hoofdzetel van vzw Emmaüs, Den Noker in Mechelen. Ervaringen en inzichten werden plenair besproken zodat het CASCADE-model meer en meer inhoud en vorm krijgt. De volgende meeting vindt plaats op 8 en 9 november in H. Hart in Kortrijk.

 

VIB publiceert alzheimerdossier

Op 21 september was het Wereld Alzheimer dag: een goede aanleiding om extra stil te staan bij deze aandoening die wereldwijd 35 miljoen mensen treft. Het is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Er zijn de voorbije 20 jaar 80.000 wetenschappelijke artikels gepubliceerd over deze aandoening en het onderzoek verloopt steeds sneller. Zo zijn we in de laatste twee decennia veel meer te weten gekomen over de ziekte van Alzheimer dan in de 100 jaar voordien.

Toch is er voorlopig nog geen remedie. De zoektocht naar een oplossing verloopt stroef. Onderzoekers, artsen en farmaceutische bedrijven hebben de voorbije decennia enorme inspanningen geleverd om nieuwe geneesmiddelen te vinden die de aandoening kunnen tegenhouden. Voorlopig werd nog geen geneesmiddel gevonden dat alzheimer kan genezen. Maar we moeten doorzetten, vinden de onderzoekers, om de aandoening ooit wel een halt toe te roepen.

Wat levert het onderzoek op? Wat kunnen we er in de toekomst van verwachten? Lees er alles over in het laatste VIB-achtergronddossier.

Uitnodiging 6e Ontmoetingsdag Jongdementie

Op zaterdag 18 november organiseert Alzheimer Liga Vlaanderen vzw haar 6e ‘Ontmoetingsdag Jongdementie’ in het provinciehuis in Leuven. Het thema is: ‘I am somebuddy’, omdat ze alle Vlaamse buddywerkingen jongdementie in de kijker willen plaatsen en de personen met jongdementie centraal zetten. Het belooft een ontspannend dagprogramma te worden voor personen met jongdementie en al hun naasten. Deze dag is een organisatie van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw in samenwerking met regionaal expertisecentrum dementie Memo, zorgcirkels jongdementie Leuven, buddywerkingen ‘Het Ventiel’ en ‘Samendrie’, WZC Damiaan, WZC Ambroos en de provincie Vlaams-Brabant, met steun van pi life sciences consultancy. Meer info en inschrijven via deze website.

Terugblik studiebezoek Zweden

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen sloot eind augustus aan bij een studiereis van DeBeCo-Aranth naar Zweden, samen met diverse directies van ouderenvoorzieningen, koepelorganisaties en studiediensten uit zowel thuis- als residentiële zorg. Ook enkele vertegenwoordigers van het kabinet van minister Vandeurzen waren present. Zweden is een inspirerend land voor wie geïnteresseerd is in de toekomst van de ouderenzorg. Het percentage ouderen is het op één na hoogste in Europa en de levensverwachting behoort tot de hoogste in de wereld. Toch wordt de zorg bijna volledig door de staat betaald. De Zweden zijn trots op hun welzijns- en gezondheidsbeleid en dat hoor je bij elke voorziening die je bezoekt: of die nu uitgebaat wordt door de gemeente of een private aanbieder. Mensen met dementie en/of hun familie tekenen een soort inspraak-overeenkomst met de voorziening zodat zorg en ondersteuning op maat van de persoon wordt gerealiseerd. Persoonsgerichte zorg staat hoog op de agenda in het Zweedse zorglandschap: niet als slogan, wel als een doorleefde vorm van goede, dus gepersonaliseerde benadering.

Je kan het uitgebreide verslag nalezen op onze website.

 

Vormingen in de kijker

Mis onderstaande opleidingen niet en schrijf nu nog in:

> 17 oktober 2017: Werken met basale stimulatie
> 14 november 2017: Zingen met mensen met dementie in de thuiszorg (nieuw)
> 27 november 2017: Het gebruik van je stem in de dagelijkse zorg

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >