Nieuwsbrief 4 januari 2019

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Gelukkig Nieuwjaar!

Wij blikken terug op een boeiend 2018.

Een jaar waarin we ons referentiekader dementie boven de doopvont hielden.
Een jaar waarin we aandacht besteedden aan de nieuwe cijfers en de toekomstprognose van dementie in Vlaanderen.
Een jaar waarin we de lokale beleidsmakers overtuigden om te investeren in dementievriendelijk lokaal beleid.
Een jaar waarin we mensen met jongdementie en hun families opnieuw perspectief boden door succesvol, samen met hen, de minister te overtuigen van de financiële zorgen bij een verhuis naar een woonzorgcentrum.
Een jaar waarin we dankzij de steun van velen dementie verder als belangrijke gezondheidsuitdaging op de agenda plaatsten: in Vlaanderen maar ook samen en in afstemming met onze Europese collega’s in diverse projecten.
Een jaar waarin we via SaniMemorix aandacht vestigden op primaire preventie en risicoreductie van dementie.
Een jaar waarin mensen met dementie meer aan bod kwamen door de oprichting van de eerste Vlaamse werkgroep van personen met dementie.

Graag presenteren we je bij de start van 2019 ons memorandum dat we namens alle expertisecentra dementie in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen opmaakten.

Onze wens voor 2019 is dat we steun en sterkte kunnen bieden aan wie met dementie te maken krijgt in welke situatie ook. En dat Vlaanderen blijft investeren in goede dementiezorg voor iedereen. Op ons kan je rekenen in 2019!

 

Campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ schiet opnieuw uit de startblokken!

Op 7 januari gaat de vernieuwde website van de Vlaamse campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ online. Nieuw zijn onder andere de videogetuigenissen van Paul & Katalijne en Wannes & Rosa. Paul & Katalijne vertellen over hun leven met dementie, Wannes & Rosa vertellen het verhaal achter de serie ‘Voor ik het vergeet’ die dezelfde dag ’s avonds op Eén in première gaat. Hun getuigenissen vormen de eerste in een reeks van persoonlijke verhalen van bekende en minder bekende Vlamingen die getuigen over hun ervaring met dementie. Tot april van dit jaar zullen er wekelijks nieuwe videogetuigenissen online verschijnen over thema’s die ertoe doen.

Op de website kan je naast de nieuwe videogetuigenissen ook cartoons en foto’s vinden die de emancipatorische boodschap visueel vertalen, je vindt er tips rond respectvolle communicatie en veel meer. Het bevorderen van inclusieve steden en gemeenten die mensen blijven betrekken en valideren staat centraal. “Ondersteun ons in wat we nog kunnen en neem niet alles uit handen. Duw ons niet in een hoekje, maar laat ons volwaardig mens zijn”, vat Paul Goossens, één van de leden van de nieuwe Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie, treffend samen.

Benieuwd naar wat de campagne nog meer in petto heeft? Lees hier het persbericht of bekijk de trailer.

 

Projectoproep ’deMENS in de zorg’
Gezocht: Zes pilootprojecten ‘Ik, jij, samen MENS’

In Vlaanderen wonen ongeveer 132.000 mensen met dementie. Het inspirerende boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’ wil de blauwdruk worden voor goede dementiezorg voor de hele zorgsector. De Vlaamse overheid en Cera zetten hier graag mee de schouders onder. Werk je in een zorgvoorziening in de thuiszorg, in de residentiële zorg of in een ziekenhuis en is je organisatie bereid om persoonsgerichte zorg (nog meer) in de praktijk te brengen? Dien dan ten laatste op vrijdag 8 februari 2019 je aanvraag in en word een van de zes pilootprojecten in Vlaanderen.

 

 

Europese beleidsagenda dementie in Brussel toegelicht: 18 landen aanwezig!

Op 3 en 4 december vond in Brussel de eerste meeting plaats van de Europese experten op beleidsvlak rond dementie. Deze groep ontstond in de schoot van Alzheimer Europe om verder te wegen op het beleid van de diverse lidstaten en om samenwerking rond specifieke topics inzake dementie en dementiezorg mogelijk te maken. Vlaanderen zond directeur Jurn Verschraegen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen om er namens de overheid de honneurs waar te nemen. Zowel het dementieplan van de Vlaamse overheid als dat van de Duitstalige Gemeenschap werd kort toegelicht net zoals de wijze waarop we uitvoering geven aan deze dementiestrategie.

Erg opvallend waren de steeds herhaalde vragen binnen de dementieplannen om te komen tot goede en wetenschappelijk onderbouwde acties. Het credo van het beleid is dat je dat best ook met elkaar kan doen, grensoverschrijdend en dat je van elkaar leert wat goed gaat en wat niet. Tenslotte was er kort aandacht voor diverse Europese ondersteunde projecten waaronder ook het CASCADE-project waarin het Expertisecentrum samenwerkt met Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er was ook opvallend veel aandacht voor de initiatieven rond een dementievriendelijke gemeente/gemeenschap, preventie, een tijdige diagnose en het beperken en verminderen van het gebruik van neuroleptica en antidepressiva. De agenda van de tweedaagse werd gecoördineerd door de ministeries van gezondheid van Italië, Nederland en Schotland in afstemming met en gefaciliteerd door Alzheimer Europe.

Musea en dementie

Verder bouwend op het succes van dementievriendelijke gemeenten, ontstaan nu ook dementievriendelijke musea. Wij zijn op zoek naar mensen die reeds deelgenomen hebben aan een dementievriendelijke rondleiding (in binnen- of buitenland) en hun ervaringen met ons willen delen. We horen graag jullie ervaringen en tips om dit thema verder uit te werken.

Stuur een berichtje naar jan.steyaert@dementie.be en we nemen contact met je op.

 

 

Europees project CASCADE bouwt aan toeristisch aanbod op maat van mensen met dementie en mantelzorgers

Samen met de CASCADE-projectpartners is het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ervan overtuigd dat personen met dementie alle kansen moeten krijgen om het leven ten volle te leven zoals ze dat willen. Eén van de aspecten daarvan is op vakantie gaan of deelnemen aan een toeristische activiteit. Samen genieten, samen contact maken, ontspannen en de stress van het dagelijkse leven verlichten. “Ik wil momenteel vooral open lucht, de natuur! Dat doet me goed”, bevestigde een lid van de Vlaamse werkgroep voor mensen die leven met dementie tijdens hun tweede bijeenkomst in december.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is partner in het Europese Interreg 2 Zeeën-project CASCADE waarin nieuwe vormen van vakantie voor personen die leven met dementie worden ontwikkeld. Twee Vlaamse woonzorgcentra, WZH Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg en Zorggroep H. Hart in Kortrijk, zijn vanuit het CASCADE-project de pioniers. Op 17 december 2018 lanceerden we via onze website het aanbod van Ten Kerselaere en H. Hart. Daarnaast willen we via de website dementie.be informatie over toeristische verblijven en daguitstappen in het 2 Zeeën-gebied voor personen die leven met dementie toegankelijk maken. Informatie over het aanbod bleef tot hiertoe erg versnipperd. Met deze webpagina geven we een overzicht. Dit overzicht is niet af en zal regelmatig worden geactualiseerd. Heb je zelf een goede reiservaring gehad of een goede tip? Laat het gerust weten aan leentje.dewachter@dementie.be.

 

Oproep deelname bevraging communicatiesystemen in thuis(zorg)situaties 

Ben je iemand die leeft met dementie, een mantelzorger of ben je werkzaam in de zorg voor thuiswonende personen die leven met dementie, dan is deze oproep aan jou gericht! Jouw stem is belangrijk. Draag bij tot de ontwikkeling van technologische communicatiesystemen in het CASCADE-project en vul onderstaande vragenlijst in. Het duurt maar 15 minuten.

Via deze link kan je anoniem deelnemen. Alvast bedankt!

 

Vlaamse Werkgroep voor mensen met dementie houdt geslaagde tweede bijeenkomst

Opnieuw veel positieve energie tijdens de tweede bijeenkomst van de Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie die op 18 december 2018 plaatsvond. Op de agenda stonden onder andere een toelichting rond de actuele stand van zaken om te bouwen aan dementievriendelijke steden/gemeenten en een presentatie van het Europese project CASCADE. We keken ook al even vooruit naar volgend jaar om de ambities van de werkgroep verder uit te tekenen. Daarbij hebben we een duidelijk doel voor ogen: niet alleen richting media de stem van mensen met dementie proactief aanreiken, maar ook in onderzoek en beleid hun stem veel luider laten weerklinken. Deze toppers zijn alvast helemaal klaar om in 2019 hun ervaringsdeskundigheid verder te delen. Wordt vervolgd!

In gesprek met onderzoeker … Dawn Brooker

Professor Dawn Brooker studeerde in 1984 af als klinisch psycholoog en werkte jarenlang in diverse functies voor de Britse National Health Service (NHS) voor ze van de zorgpraktijk naar de onderzoekswereld overstapte. Daar werkte ze tot aan zijn plots overlijden samen met de grondlegger van de persoonsgerichte zorg, Tom Kitwood. Haar werk bouwt er naadloos op verder. Dawn Brooker werkt nu voor University of Worcester waar ze directeur is van de Association of Dementia Studies. Ze leidt een onderzoeksgroep die steeds op zoek is naar wetenschappelijk onderbouwde maar ook praktische manieren om de kwaliteit van leven van personen met dementie en hun mantelzorgers te verhogen. Grote inspiratie daarbij is het werk dat Tom Kitwood deed in de jaren negentig, die op zijn beurt geïnspireerd werd door het werk van Martin Buber en Carl Rogers. Op 25 oktober 2018 hadden we Dawn Brooker bij ons op bezoek voor ons congres en een interne workshop de dag nadien. Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn, geven we op onze website graag een samenvatting van haar werk.

Nieuw advies rond voedingsbehoeften dementie

Op 4 december verscheen het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de nutritionele behoeften (voedingsbehoeften) bij personen in een beginstadium van de ziekte van Alzheimer. Op basis van een systematisch literatuuronderzoek werden er echter geen specifieke of bijzondere nutritionele behoeften voor patiënten in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer beschreven.

Er is wel een aanwijzing dat een gezonde levensstijl met inbegrip van een gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en een gezond gewicht een preventieve invloed hebben op aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. Je kan het rapport met de literatuurstudie hier downloaden.

Music for Life 2018 – een welgemeende ‘dankjewel’!

Sportarts Ruud Van Thienen trok in 2015 samen met een groep mensen met jongdementie door de Nepalese Himalaya. In ‘De beklimming van de berg Alzheimer’ vertelt hij hoe hij naar dementie kijkt, maar ook hoe hij de tocht ervaren heeft. Ruud: “Ik ben het volledig eens met de slogan van Music for Life (iedereen zorgt voor iedereen) want dat was ook wat wij hier ervaren hebben. De verschillen tussen mensen met en zonder dementie begonnen te vervagen naarmate de tocht vorderde en dat is net wat ik er zo aan mooi vond.” Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kan het alleen maar met hem eens zijn. We zijn bijzonder dankbaar voor acties als Achterklap for Life, de bake off van Toerisme Vlaanderen, de rospotten, de quizzen, de oliebollen-, koeken, wafel en chocoladeverkoop, het initiatief van Denksport, dansen voor dementie, kienen for life en zoveel meer warmte. Met de opbrengst willen we in 2019 verder werken aan bespreekbaarheid, komt er een website met hulpmiddelen voor wie thuis woont met dementie en komt er een vervolg op de trektocht naar de Himalaya. En natuurlijk blijven we het beleid mee prikkelen! Kijk je met ons mee uit naar 2019?

Vormingen in de kijker

Mis onderstaande opleidingen niet en schrijf vandaag nog in:

> 5/2/2019 en 12/2/2019: Werken volgens de principes van persoonsgerichte zorg

> 7/2/2019: De schat van je leven

> 12/2/2019 en 19/3/2019: Dementie op jonge leeftijd

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >