Vitrinetentoonstelling confronteert Leuvense shoppers met 75 verhalen over dementie

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Pastoor Van de Wouwerstraat 2
2600 Antwerpen-Berchem
www.dementie.be

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Dilbeek

Volg ons via LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en YouTube.

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Campagne ‘Vergeet Dementie, Onthou Mens’ vestigt aandacht op dementie tijdens Wereld Alzheimer Dag

Dementie is iets waar mensen stil van worden en stil van blijven. LUCA School of Arts en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen willen die stilte tijdens de Wereld Alzheimer Dag op 21 september doorbreken en confronteren de Leuvense shoppers daarom met een vitrinetentoonstelling met 75 verhalen van mensen met dementie. Met die vitrinetentoonstelling sluit LUCA tevens een internationale reeks conferenties af waarmee de kunst- en designhogeschool het belang van doordacht design voor de levenskwaliteit van mensen met dementie aantoonde en de kwaliteit ervan omhoog joeg.

Persmoment

 • 21.09.2022 van 10.30 tot 11.30 uur
 • Faculteit Letteren KU Leuven, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven
 • Programma
 • Verwelkoming door Dr. Simon Van Damme (algemeen directeur – decaan LUCA School of Arts) en Dr. Andrea Wilkinson (docent en onderzoeker)
 • Opening door minister Hilde Crevits
 • Bezoek aan één van de vitrines met gesprek met één van de medewerkers aan de tentoonstelling. Een zoon van een persoon met dementie vertelt waarom hij aan deze tentoonstelling deelnam.
 • Ontmoeting met:
  • Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
  • Illustratrice Catherine Stones (UK) verantwoordelijk voor de illustraties in de vitrines
 • Deelname: bevestig bij manu.roegiers@luca-arts.be of u kan komen naar het ontmoetingsmoment en of u wilt aansluiten bij de lunch

Vragen

 • Expertisecentrum Dementie Vlaanderen – Jurn Verschraegen – 0478 38 76 84
 • LUCA School of Arts – Dr. Niels Hendriks – 0476 24 29 45

Meer info
Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie en door het verouderen van onze samenleving worden steeds meer mensen getroffen door deze aandoening. Geschat wordt dat het aantal mensen met dementie tegen 2070 verdubbeld zal zijn. Daarom brengt de Wereld Alzheimer Dag op 21 september deze aandoening jaarlijks onder de aandacht. Dit jaar gebeurt dit in Leuven met een internationale conferentie en met een vitrinetentoonstelling in de stad.

75 verhalen in 16 Leuvense vitrines over het thema ‘de objecten rondom ons en dementie’

De afgelopen maanden werden 75 objecten verzameld waar een verhaal aan vasthangt voor een persoon met dementie. Dit leidde tot een bonte verzameling verhalen over favoriete muziekinstrumenten, zoutvaatjes, smeedijzeren namen van huizen, … die deel uitmaken van een verleden van een persoon en hen letterlijk en figuurlijk houvast bieden. Meer nog dan de objecten zijn het die verhalen over wat een object voor een persoon betekent of betekende van belang.

Die verhalen zijn dan ook ‘vertaald’ naar een reeks illustraties (gemaakt door illustratrice Catherine Stones) die samen in 16 vitrines in Leuven zullen getoond worden. Via een QR-code kom je terecht op een website waar elk van de verhalen gelezen of beluisterd kan worden en de experten van het Expertisecentrum Dementie verder uitleg geven over de objecten en hun betekenis.

De zestien vitrines vormen zo samen een thematische stadswandeling die mensen aanzet om te praten en na te denken over dementie en over wat dit betekent voor de getroffenen en hun familie. Een wandelroute specifiek voor mensen met dementie en hun familie werd eveneens ontwikkeld. Rugzakken met vraagkaarten en objecten moeten gesprekken tussen de personen met dementie en hun familie stimuleren. Deze rugzakken kan je afhalen bij Visit Leuven en de Leuvense woon- en zorgcentra WZC Booghuys of WZC De Wingerd.

“Een object kan van ‘levensbelang’ zijn voor een persoon met dementie: het kan letterlijk en figuurlijk houvast geven voor iemand wanneer alles rondom hem of haar langzaam dreigt te verdwijnen. Een vertrouwd kopje koffie of het logo van het bedrijf waar je vroeger voor werkte (ergens op een scherm in de buurt) brengt dan ook rust of ontspanning.”

Niels Hendriks, docent Productdesign, LUCA School of Arts

 

Internationale slotconferentie presenteert resultaten van Europees project 

Met de vitrinetentoonstelling rondt LUCA School of Arts het Europese samenwerkingsproject Certification D af. Tijdens dat project ontmoetten designers, academici, bedrijven, zorgverleners én mensen met dementie elkaar rond het belang van ‘ontwerp’ als derde weg. Preventie en medische ondersteuning blijven belangrijk voor mensen met dementie, maar ondertussen is ook duidelijk geworden dat producten (rond zorg, vrije tijd of interactie) hun welbevinden en zelfstandigheid sterk verhogen.

De vraag is natuurlijk wat een goed ontwerp is. De afgelopen jaren werd daarom gewerkt rond criteria voor goed ontwerp en werden in zogenaamde living labs over heel Europa producten (en die criteria) getest. Dit leidde tot een Europees certificaat voor dementievriendelijk ontwerp. De resultaten van dit project worden aan de KU Leuven tijdens een internationale conferentie gepresenteerd.

“Dementie grijpt op diverse manieren in op het leven van mensen. Als het bestaan wankel wordt, dan is het bieden van houvast een noodzaak. Als nieuwe ontwikkelingen, zoals design, hierbij kunnen helpen, doet dat recht aan de diepmenselijke behoefte van iemand met dementie om er nog steeds bij te horen.
Zo werken we samen aan een inclusief en dementievriendelijk Vlaanderen.”

Hilde Crevits, minister van Welzijn, Gezin en Volksgezondheid

Organisatie

Dit project is een initiatief van LUCA School of Arts. Vlaanderens enige kunst- en designhogeschool heeft verschillende projecten lopen waarin de rol van kunst en design in de gezondheidszorg wordt uitgediept. LUCA werkt voor de tentoonstelling samen met Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, regionaal Expertisecentrum Dementie Memo (Leuven), Stad Leuven en de KU Leuven.

“De sensibiliserende activiteit maakt deel uit van de vernieuwde campagne ‘Vergeet Dementie, Onthou Mens’ van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse overheid als onderdeel van het Vlaamse Dementieplan. We willen met deze activiteit dementie genuanceerd in beeld brengen. Dat verhoogt de bespreekbaarheid ervan in de samenleving. Bovendien zal de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ ook in 2023 nog heel wat in petto hebben, dus wordt vervolgd.”

Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Meer informatie

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >