Vormings- en opleidingsaanbod van de expertisecentra dementie 2020-21

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

 

Vormingsaanbod najaar 2020 – voorjaar 2021 vanaf nu beschikbaar!

De waaier aan vormingen die je in ons aanbod terugvindt, bieden je kapstokken in tal van thema’s. Je vindt er inspiratie, methodieken, concrete handvaten,… maar je ontmoet er vooral ook lesgevers en collega’s uit andere organisaties met dezelfde passie voor goede zorg. De grote uitdaging is echter om wat je in onze vormingen leert telkens opnieuw te vertalen naar de unieke persoon met dementie waar je zorg voor draagt. Zo komen we tot afgestemde zorg waarbij de mens centraal staat.
Soms vraagt dat wat lef, dromen, creativiteit en durven tegen de stroom in te zwemmen. Maar weet dat je met elke kleine stap uiteindelijk bergen kan verzetten in het leven van iemand met dementie! Neem de tijd, snuister door ons aanbod en laat je inspireren…

  • Ambassadeur voor mensen met dementie in jouw organisatie

Referentiepersonen dementie zijn professionele hulpverleners die zich engageren om in de eigen werksetting de kwaliteit van begeleiding en zorg voor mensen met dementie en hun omgeving te bevorderen. In Kortrijk, Dendermonde, Geel, Hasselt Brussel of Dilbeek kan je in januari 2021 starten met deze intensieve 11-daagse opleiding. De vraag is groot, snel reageren is dan ook aan te raden. Let op: eerste stap is aanmelding voor de opleiding, pas na goedkeuring van je aanmelding ontvang je van ons je inschrijvingslink.

Wegens de grote vraag organiseren we in 2021 opnieuw op 6 locaties een opleiding tot referentiepersoon dementie:

Kortrijk – professionals werkzaam in West-Vlaanderen
Dendermonde – professionals werkzaam in Oost-Vlaanderen
Geel – professionals werkzaam in Antwerpen
Hasselt – professionals werkzaam in Limburg
Brussel – professionals werkzaam in Brussel
Dilbeek – professionals werkzaam in Vlaams-Brabant

  • Kortdurende opleidingen

Aan de slag met het referentiekader dementie in jouw organisatie (NIEUW)
Dementia Care Mapping: het instrument om de kwaliteit van zorg te meten (basisopleiding)
Leergang kleinschalig genormaliseerd wonen

  • Vormingsdagen en studiedagen

Eindsymposium ‘Op weg naar betere dementiezorg’ (ÉÉNMALIG!)
Maakt dementie onbekwaam? Over de juridische aspecten van dementie (NIEUW)
Omgaan met veranderend gedrag vanuit de verschillende vormen van dementie (NIEUW)
De vergeten dementie. Een begrijpelijk zich op Lewy Body dementie (NIEUW)
Dementie en verstandelijke beperking
Basale contactmogelijkheden voor mensen met (ver)gevorderde dementie
Het syndroom van Wernicke-Korsakov: dementie of toch niet? (NIEUW)
Omgaan met dementie in het ziekenhuis
Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen bij personen met dementie (Herentals) (NIEUW)
Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen bij personen met dementie (Kortrijk) (NIEUW)
Dementievriendelijke woonomgeving
Verkeersdeelname en autorijden door personen met dementie (NIEUW)
Zinvolle activiteiten met jonge personen met dementie
Dementie en psychiatrische aandoeningen
Creatief omgaan met agitatie en agressie bij personen met dementie
Mantelzorgers als partner in de zorg voor mensen met (jong)dementie (NIEUW)
Huisdieren in contact met mensen met dementie. Een verrijking of niet? (NIEUW)

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen biedt in 2020 een geheel vernieuwd pakket ‘Dementie en een verstandelijke beperking’ aan. Deze studiedag vindt plaats bij jou in de organisatie (in service). Wil je meer informatie? Klik op deze link. Wens je een offerte-aanvraag, stuur dan een mail naar info@dementie.be

  • Workshops

Vorming geven over dementie
Ethische dilemma’s in de zorg voor personen met dementie
Seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie
Sense of Home: bouwen aan een nieuwe thuis samen met personen met dementie

  • Webinars (NIEUW!)

In kader van de coronacrisis ontwikkelde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een aantal e-learningmodules. Deze modules zijn gratis en gaan respectievelijk over ‘Wat is dementie?’, ‘Omgaan met dementie’ en ‘Het coronavirus en dementie’. Wil je meer informatie of wil je de e-learnings volgen? Klik dan snel op deze link.

 

Dementievriendelijke woonomgeving

Mensen met dementie zijn meer dan wie ook afhankelijk van de kwaliteit van de materiële en sociale omgeving. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen biedt de mogelijkheid tot het aanvragen van een architecturaal consult. Zowel bij nieuwbouw/structurele verbouwing als bij renovatie/meubilering/aankleding is het mogelijk een adviesgesprek aan te vragen. Op deze manier wordt bijgedragen aan kwaliteitsvolle dementiezorg.

Meer info? Bekijk snel de brochure ‘Consults dementievriendelijke woonomgeving’ via deze link!

 

Sociaal fonds Ouderenzorg

Het Sociaal fonds Ouderenzorg financiert en organiseert opleidingen voor risicogroepen werkzaam in privé-voorzieningen. Ben je als woonzorgcentrum (vzw of privaat) op zoek naar een opleiding over dementie? Dan kan je via het sociaal Fonds gratis een opleiding gegeven door medewerkers van de expertisecentra dementie aanvragen.
Enerzijds betreft het een basisvorming (1 dag), voor alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie. Daarnaast kan er een specifieke vorming (3,5 dagen) worden aangevraagd, bedoeld voor basismedewerkers in zorg en begeleiding van personen met dementie. Nieuw in het aanbod betreft de 2-daagse vorming ‘persoonsgerichte zorg’.

Meer info? Klik snel op deze link!

Train de trainer – Dementiekundige basiszorg in de diensten voor gezinszorg en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

In het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’ staat een sterke dementiekundige basiszorg centraal. De erkende opleiding tot dementiekundige zorgverlener, wil zowel verzorgenden als bachelors binnen de diensten voor gezinszorg en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen opleiden tot dementiekundige basiszorgverleners. Dit zijn zorgverleners die niet alleen op een goede manier werken met en bij personen met dementie en hun omgeving, maar daar ook in worden geschoold via dementiespecifieke vorming en intervisie of supervisie.
Wil je deze opleiding aanbieden aan je medewerkers en heb je zelf geen trainer ter beschikking? Aanvraag voor een train de trainer kan via een mailtje aan pieter-jan.lenaerts@dementie.be.

 

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >