Nieuwsbrief ECD Sophia Juni 2018

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

IMG_0263

 

Beste lezer, 

Zaterdag 23 juni 2018 was het opnieuw de langste dag van het jaar. Deze symbolische dag staat centraal voor de mantelzorgers die elke ‘lange’ dag moeten/mogen zorgen voor hun naaste. In onze rubriek ‘Vakliteratuur’ staan we dan ook stil bij het thema mantelzorg. Tevens wijzen wij jou graag op onze nieuwe initiatieven en andere activiteiten in de regio. 

We wensen je veel leesplezier en een fijne vakantie!

Het Sophia team

Charlotte Cool, Ilse Masselis en Kathleen Vandenbroucke

INHOUD

Aanbod ECD Sophia

Regionale activiteiten

Nieuws vanuit Vlaanderen

Vormingsaanbod in de regio

Vakliteratuur

Aanbod ECD Sophia

Wens je:

de werking van het ECD Sophia aan jouw organisatie voor te stellen?

jouw medewerkers een vorming aan te bieden?

ondersteuning bij het opstarten van een project?

folders van onze werking te bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

       

ECD Sophia respecteert jouw privacy

Op 25 mei ging de GDPR (General Data Protection Regulation) van start, de nieuwe Europese privacywetgeving. Deze regelgeving legt de spelregels vast over het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens.

Als expertisecentrum dementie Sophia springen we uiteraard heel vertrouwelijk om met je persoons- en contactgegevens. Tegelijk herinneren we je er graag aan dat je deze nieuwsbrief ontvangt omdat je je daarvoor inschreef via onze website. Je naam en mailadres als abonnee worden niet voor andere doelen gebruikt of verspreid. Wil je je graag uitschrijven voor deze nieuwsbrief, dan kan dat door onderaan deze mail te klikken op ‘uitschrijven’. 

 

Kinderen maken kennis met de ‘Verteltas dementie’ 

 

Voor Burendag Kinderopvang op 15 maart 2018 schoof KIDZ Kinderopvang in Roeselare het thema dementie naar voren. Een vreemde combinatie? Helemaal niet! Naar aanleiding van de Werelddag Dementie op 21 september 2017 werd namelijk de ‘Verteltas Dementie’ uitgewerkt. Deze verteltas kwam tot stand vanuit een samenwerking met verschillende partners, waaronder de expertisecentra dementie Sophia en Foton, Zorgbedrijf Roeselare, Alzheimer Liga Vlaanderen, kenniscentrum ARhus, hogeschool Vives, Stad Roeselare en verschillende woonzorgcentra.

De Verteltas Dementie is een laagdrempelig pakket voor kinderen van het lager onderwijs met als doel kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met het thema dementie. Daartoe zijn verschillende spelletjes ontworpen. Spelletjes waar ze diverse vragen over dementie kunnen beantwoorden en opdrachten waar ze gevoelens bespreekbaar maken.

Lees meer over de verteltas dementie

 

Hulpmiddelen bij dementie

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dat geldt voor oudere mensen, maar ook voor mensen met een beperking. De ondersteuning die zij nodig hebben, is steeds meer in gewone woningen beschikbaar. Voor personen met dementie is dit evenzeer een wens om zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Herkenning is immers een stukje houvast voor hen.

Mensen met dementie hebben nog heel veel mogelijkheden. Soms kunnen kleine aanpassingen in de omgeving of (hulp)middelen ervoor zorgen dat ze langer zelfredzaam blijven en de angst of het onbegrepen gedrag verminderen.

Met verschillende partners, zowel intern als extern, zijn we bezig met de tips en tricks en de (hulp)middelen die dementie-specifiek zijn in kaart te brengen. We willen via een virtueel huis op de website van het expertisecentrum dementie dit aanbieden.

Om alles in kaart te brengen wensen we beroep te doen op jullie. Hebben jullie tips die je wil meegeven, dan mag je dit doorgeven aan jan.steyaert@dementie.be of kathleen.vandenbroucke@dementie.be

Lees meer

 

Thuiszorgbeurs Kortrijk

Op zaterdag 3 november wordt  in OC De Vonke te Heule, een interactieve beurs ingericht met talrijke standen waar informatie wordt gegeven rond het bestaande zorgaanbod voor personen met dementie. Zo wordt op een laagdrempelige manier het dienstenaanbod in de thuissetting kenbaar gemaakt. 

De beurs wordt gecombineerd met voordrachten. Prof. Dr. J. Vande Moortel staat stil bij de juridische aspecten bij dementie. Mevr. Kathleen Vandenbroucke, vormingsmedewerker van het expertisecentrum dementie Sophia, belicht de omgevingszorg bij personen met dementie.

De thuiszorgbeurs is een organisatie van het praatcafé dementie Kortrijk i.s.m. Stad Kortrijk en expertisecentrum dementie Sophia. 

Voor meer informatie rond deze thuiszorgbeurs: klik hier

Regionale activiteiten

Jouw activiteit op de kalender van www.dementie.be? Dat kan! Klik hier.

‘Galerie vergeet me nie’

Tijdens de maand juni toonden 15 mensen met dementie hun werk rond ‘Kunst en dementie’ in Galerie Vergeet Me Nie in Residentie Budalys van de Zorggroep H. Hart te Kortrijk. Ze kregen daarvoor hulp van drie Howeststudenten. 

Ergotherapeut en projectleider Vanessa De Latter aan het woord: “Een persoon met dementie is meer dan alleen dementie. Ze hebben nog steeds dezelfde normen en waarden, talenten en verlangens maar ze beleven de wereld op een andere manier dan wij. Met hun kunstwerken geven zij expressie aan hun beleving en gunnen ze ons een unieke blik in hun wereld.”

Lees meer 

 

Kerekewere 

‘Kerekewere’ is een begeleid bezoek aan Eperon d’Or (schoenen- en borstelmuseum te Izegem), op maat van personen met dementie en hun begeleiders of mantelzorgers.

De bezoekers zijn te gast in de prachtige art-decofabriek Eperon d’Or voor een interactief en zinnenprikkelend menu van herkenbare voorwerpen en verhalen… waar ze ook zelf aan kunnen bijdragen. In een aangename en ongedwongen sfeer maken de gidsen tijd om alles goed te bekijken, voelen of ruiken en ‘terug te keren’ in de herinneringen…

Lees meer

 

Farmaceutische zorg voor personen met dementie – Roeselare

Op woensdagavond 16 mei mocht de Westvlaamse Apothekersvereniging maar liefst 109 apothekers ontvangen voor een infosessie rond de farmaceutische zorg voor personen met dementie.

De huisapotheker is door zijn laagdrempeligheid voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger een zeer toegankelijke zorgverstrekker. Hierdoor kunnen ze een vertrouwensrelatie opbouwen en zijn ze vaak een eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Apothekers spelen dus een belangrijke rol bij dementie. Om apothekers daarin bij te staan werd het project FAZODEM (Farmaceutische Zorg voor personen met Dementie) voorgesteld. Apotheker Ilse Smets en projectcoördinator Fien Van Sint Jan stelden de FAZODEM-map voor die werd ontwikkeld door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en VAN. 

Dr. Marc Lemiengre stond stil bij het topic ‘Huisarts en apotheker: noodzakelijke bondgenoten bij case-finding dementie’. 

Lees meer

 

Dementiezorg, lezing door Kasper Bormans 

De organisaties Eigen-tijd, Sociaal Huis Kuurne, groep Ubuntu en het WZC H. Familie organiseren een lezing rond dementiezorg voor mantelzorgers, families en medewerkers. De lezing gaat door op 18/10/18 van 14u tot 16u in WZC H. Familie. Gelieve in te schrijven voor 30/09 bij deelnemende organisaties, de plaatsen zijn beperkt. 

Meer info

 

Nieuws vanuit Vlaanderen

Symposium referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

Als thuiszorgvoorziening, woonzorgcentrum, ziekenhuis, … begeleid je mensen op een deel van hun traject en ga je samen met hen op zoek naar wat betekenisvol is, naar de meest passende zorg en ondersteuning en de beste woonomgeving. Je gaat voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor de persoon met dementie en zijn naasten. Maar wat is nu goede zorg voor iemand met dementie? En hoe breng je dit in de praktijk? Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (EDV) werkte in opdracht van de Vlaamse overheid een referentiekader uit over kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Het werk zal thuiszorgvoorzieningen, woonzorgcentra en ziekenhuizen inspireren in hun huidige en toekomstige trajecten naar meer persoonsgerichte en afgestemde zorg en ondersteuning.

Op 25 oktober 2018 stelt EDV de publicatie officieel voor op een symposium met nationale en internationale sprekers. Naast een uitgebreide toelichting bij het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg, komen nog heel wat inspirerende sprekers aan bod. Prof. Dawn Brooker vertelt hoe je persoonsgerichte zorg in de praktijk kan brengen; Anne-Mei Thé licht toe hoe de Sociale Benadering van dementie Nederland aan het veroveren is; LUCAS KU Leuven schetst waar we op vandaag in Vlaanderen staan met het meten van kwaliteit van leven, wonen en zorg; een zorgvoorziening uit de thuiszorg, een woonzorgcentrum en een ziekenhuis vertellen hoe zij werken aan kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning en enkele buitenlandse gasten reflecteren over hun bezoek aan zorgvoorzieningen in Vlaanderen. Tot slot zorgen visuele en muzikale intermezzo’s voor een afwisselend geheel.

Interesse? Het volledige programma raadplegen en inschrijven kan hier!

 

Werelddag dementie Deinze

“Dementie Inclusief, samen naar een dementievriendelijke samenleving”

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw organiseert in samenwerking met andere organisaties uit de zorgsector in de week van 21 september de “Werelddag Dementie”. In 2018 gaat die dag door op zaterdag 22 september in Deinze (Oost-Vlaanderen).

Voor meer informatie, klik hier.

 

Mensen met dementie aan het woord: help jij mee? 

In het kader van de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ wilt men mensen met dementie en hun naasten meer dan ooit een stem geven. Deze ambitie wordt vertaald in een concreet engagement dat een primeur is voor België: de opstart van een eerste Vlaamse Werkgroep voor Mensen met dementie. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (EDV) zal dit hand in hand doen met de Alzheimer Liga Vlaanderen (ALV). “In Vlaanderen kunnen we veel leren van mensen met dementie. Zij zijn de experten”, zegt communicatiemedewerker Olivier Constant (EDV). “De inzichten van mensen met dementie zijn cruciaal bij dementievriendelijke initiatieven en beslissingen”, stelt directeur Jurn Verschraegen (EDV). “Maar ook voor een goede omgang met mensen met dementie moet hun stem gehoord worden. We dienen niet over hen te spreken, maar met hen!”, zegt directeur Hilde Lamers (ALV).

Heb je interesse om als persoon met dementie of mantelzorger mee de schouders te zetten onder de opstart van een ‘Vlaamse Werkgroep voor Mensen met dementie’ of ken je iemand die hieraan graag zou meebouwen? Laat het ons weten via olivier.constant@dementie.be

 

Vormingsaanbod in de regio

 

Midden juli is de nieuwe vormingsbrochure klaar! Dan kunnen jullie via www.dementie.be het volledig vormingsaanbod voor de periode najaar 2018 – voorjaar 2019 inkijken en inschrijven!

Alvast een voorsmaakje: voor West-Vlaanderen werden volgende vormingsthema’s bepaald: 

  • Opleiding tot referentiepersoon dementie te Kortrijk. We gaan van start op donderdag 24 januari 2019.
  • Verlies- en rouwverwerking op 04/10/18 te Brugge
  • Groepsdynamica. Verbindende communicatie op 22/11/18 te Kortrijk
  • Ethische dilemma’s op 04/02/19 te Kortrijk
  • De schat van je leven op 07/02/19 te Brugge

 

Vakliteratuur

Zorg voor mantelzorg

Binnenkort verwacht! Knaeps, J., De Koker, B., Steyaert, J., Heylen, L., & Van Puyenbrock, J.r. (2018). Zorg voor mantelzorg. Wommelgem: Van In. ISBN 978-90-306-8992-8.

Mantelzorg komt meer en meer op de radar van professionele hulpverleners. Door de vermaatschappelijking van de zorg komt de focus meer te liggen op het informele netwerk van de zorgvrager. De kinderen van een ouder met dementie, een partner van een verkeersslachtoffer of de broers en zussen van een man met psychische problemen: in veel gevallen gaat het om krachtige mantelzorgers die kunnen optreden als volwaardige partners van de hulpverleners. Tegelijkertijd hebben mantelzorgers ook eigen vragen en noden en is het van belang dat ze gesteund worden.

Dit handboek speelt in op deze trend, en biedt zowel een theoretisch kader als praktijkgerichte tools aan (toekomstige) professionals met verschillende achtergrond.

De auteurs geven allen les in het hoger onderwijs en zorgen per hoofdstuk voor verwerkingsoefeningen. Het boek is gestoffeerd met casussen die zo opgevat zijn dat verschillende beroepsprofielen (verpleegkundigen, sociaal werkers, ergotherapeuten, orthopedagogen …) hun professionele inbreng kunnen herkennen.

In Deel 1 hanteren de auteurs vier perspectieven:

·       een conceptueel hoofdstuk waarin ze mantelzorg definiëren en afbakenen

·       een sociologisch hoofdstuk waarin ze mantelzorg duiden als maatschappelijk fenomeen

·       een psychologisch hoofdstuk waarin de beleving van de mantelzorger centraal staat;

·       een hoofdstuk waarin de mogelijkheden tot multidisciplinaire samenwerking tussen professionals en mantelzorgers aan bod komen.

In Deel 2 vinden we een ‘hands on’-aanpak terug. De auteurs illustreren essentiële vaardigheden van professionals met concrete methodieken en voorbeelden uit de praktijk.

 

Nieuw webportaal over mantelzorg voor professionelen

Op vrijdag 16 maart van dit jaar werd www.mantelzorgers.be gelanceerd, een handige site voor al wie info wil over het opnemen van de zorg voor een naaste. Nu wordt daar een portaal voor professionelen aan toegevoegd. 

Op de site vinden zij informatie en materiaal over hoe je als beroepskracht in de zorg goed samenwerkt met mantelzorgers. Huisartsen, verpleegkundigen, sociaal werkers en iedereen die professioneel in contact komt met mantelzorgers vinden er nuttige tips en een overzicht van publicaties en tools die inspireren. Behalve voor zorgprofessionelen staat er ook informatie voor lokale besturen, werkgevers en onderwijsinstellingen gebundeld.

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

< boven > < venster sluiten >