Omgevingszorg in de thuiszorg

In het dementieplan staat het actiepunt ‘laagdrempelige toegankelijkheid van dementie-specifieke hulpmiddelen en domotica stimuleren‘. Hiervoor wordt gevraagd een overzicht up to date te houden en dit zowel inzake de mogelijke hulpmiddelen als de voorzieningen die in de nodige ondersteuning voorzien. Om de hulpmiddelen voor personen met dementie in kaart te brengen is het belangrijk om dit af te toetsen bij de persoon met dementie, de mantelzorger en de hulpverlener.

Daarnaast staat ook in het dementieplan dat ‘ergotherapeutisch advies aan huis voor personen met dementie verder bekend dienen te maken‘.

Met de werkgroep ‘omgevingszorg in de thuiszorg’ is het de bedoeling om deze 2 actiepunten op te nemen. In samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen willen we tegen eind 2019  komen tot een eindproduct dat bruikbaar en raadpleegbaar is voor personen met dementie, hun mantelzorgers en professionelen.

 

Hulpmiddelenkoffer

Welke dag zijn we vandaag? Waar heb ik mijn sleutels gelaten? Hoe werkt dit toestel? Heb ik mijn medicatie al ingenomen vandaag? Wanneer komt mijn dochter langs? In welke kast staan de borden? hoe vind ik ook ‘s nachts de weg naar het toilet? Is het veilig om vader zo lang alleen te laten? Kan ik ervoor zorgen dat moeder rustiger wordt? Geraak ik het huis nog binnen als vader de deur langs de binnenkant op slot heeft gedraaid? 

ECD Sophia stelde een hulpmiddelenkoffer samen om mantelzorgers en zorgverleners te informeren over bestaande dementie-specifieke hulpmiddelen. Deze kunnen in de thuissituatie gehanteerd worden, maar zijn evenzeer in (semi-)residentiële settings van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan een kalenderklok, een aangepaste agenda, een praatknop, een fototelefoon en een universele afstandsbediening. 

Eenvoudige woningaanpassingen en hulpmiddelen kunnen het leven van personen met dementie en hun mantelzorgers een stuk aangenamer maken. Toch bestaat er niet op elke vraag of elk probleem dat zich stelt een pasklaar antwoord. Bij dementie gaat het om maatwerk.

De hulpmiddelenkoffer van ECD Sophia omvat:

  • hulpmiddelen die een meerwaarde kunnen betekenen in de dagelijks leven van personen met dementie en hun omgeving
  • een vragenlijst om na te gaan of een hulpmiddel wenselijk of noodzakelijk is
  • een brochure waarin informatie opgenomen is over: de hulpmiddelen te vinden in de koffer, overige interessante hulpmiddelen, waar deze te verkrijgen zijn en hoeveel ze ongeveer kosten. Geïnteresseerde hulpverleners en mantelzorgers kunnen de hulpmiddelenkoffer (in zijn geheel) ontlenen voor een periode van maximum 4 weken, mits betaling van een waarborg van 150 euro. De koffer en bijhorende hulpmiddelen dienen in oorspronkelijke staat ingeleverd te worden. Indien een product stuk is of ontbreekt, wordt dit product volledig terugbetaald door de ontlener. Bij het laattijdig inleveren van de hulpmiddelenkoffer zijn we genoodzaakt om een boete aan te rekenen.

Aanvragen voor het ontlenen kan via sophia@dementie.be of 056/32 10 75. 

 

Website rond hulpmiddelen bij personen met dementie! 

Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen kunnen de kwaliteit van leven van personen met dementie en hun mantelzorgers vergroten, maar zijn nog onvoldoende gekend. Daarom organiseerden we reeds in 2019 een studiedag over dit thema.

Daarnaast werd er ook een website ontwikkeld. Neem zeker een kijkje op: 

www.hulpmiddelenbijdementie.be!