Projectwerking

Eén van de doelstellingen van ECD Sophia is om dementie blijvend onder de aandacht te houden.
Dit kan onder meer door regionale projecten rond dementie op te zetten of te ondersteunen.

Projecten hebben als doel een veranderingsproces op gang te brengen. Het zijn tijdelijke initiatieven en
spelen in op bestaande noden in de zorg voor en begeleiding van personen met dementie en hun omgeving.