Projecten uit de regio

Innoverende en inspirerende projecten uit de regio

Het Ventiel

Korte duiding van het project

Het Ventiel is een buddywerking voor mensen met jongdementie. Het Ventiel heeft als doel, zoals de naam zegt, om lucht en nieuwe energie te geven aan mensen met jongdementie en hun omgeving en hen te laten ventileren, stoom af te laten als de druk te hoog wordt. Het hoofddoel is om mensen met jongdementie nieuwe uitdagingen aan te bieden zodat de focus ligt op wat wel kan en niet op wat steeds moeilijker wordt of niet meer lukt. Men probeert steeds een stap voor te zijn en altijd een alternatief in petto te hebben voor iedereen met jongdementie welke vorm of in welke fase ook. De twinkel in de ogen van mensen met jongdementie is ons streefdoel.

Betrokkenheid van personen met dementie en/of mantelzorgers

Ondertussen bereikt Het Ventiel ruim 100 mensen met jongdementie en vanuit al deze persoonlijke verhalen en ervaringen weten we dat elk verhaal uniek is en ook een unieke aanpak vereist op maat van de persoon en de omgeving. Het blijft essentieel om te blijven werken vanuit eigen ervaringen, vanuit het eigen verhaal van de persoon om samen op pad te gaan naar levenskwaliteit. Het Ventiel biedt groepsactiviteiten aan zoals kunst, muziek, bewegen,.. Daarnaast zijn er individuele activiteiten en contacten. De werking evolueert continu afhankelijk van de vragen en mogelijkheden van deelnemers, ideeën van buddy’s, aanbod van buitenaf,…

Innoverende/inspirerende aan het project

Het leven stopt niet na de diagnose en Het Ventiel wil mensen uit hun isolement halen, hen weer laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. Door onderlinge contacten en contacten met buddy’s en partners ontstaat een nieuwe leefwereld in warme verbondenheid met mensen die elkaar aanvoelen, begrijpen,… Naast een nieuwe adem voor mensen met jongdementie betekent Het Ventiel ondertussen ook veel voor partners en kinderen die elkaar daar vinden. Het gevoel begrepen te worden zonder veroordeeld te worden, dingen te herkennen en te beseffen dat het niet aan hen ligt maar aan de aandoening, elkaar troosten maar ook energie geven,… Naast de activiteiten wil Het Ventiel zich ook engageren om jongdementie onder de aandacht te brengen en het taboe te doorbreken. Vanuit de samenwerking met ECD Sophia voor het project ZieDieMens met oa de dansvoorstelling met mensen met jongdementie groeiden ondertussen meerdere realisaties zoals de theatervoorstelling ‘De Loteling’, de docu ‘Liefde in tijden van jongdementie’, het themabos in Kruisem, fietsproject ‘in het Wiel van Het Ventiel’, de Sepappewandeling in Kortrijk,… Het Ventiel is en blijft een vzw in evolutie en past zich aan aan de steeds veranderende noden en vragen. Het blijft essentieel om te blijven werken vanuit het eigen verhaal van de persoon om samen op pad te gaan naar levenskwaliteit.

Meer info?

www.hetventiel.be / www.inhetwielvanhetventiel.com


Kerekewere – dementievriendelijke rondleiding in Eperon d’Or

Korte duiding van het project

Kerekewere is een begeleid bezoek van ongeveer 1 uur aan Eperon d’Or Izegem, op maat van max. 8 personen met dementie en hun begeleiders of mantelzorgers. Eperon d’Or wil een open huis zijn, een warme en respectvolle plek, die verwondert en inspireert. Vanuit die visie maakt Eperon d’Or sinds 2017 werk van een bezoekersaanbod op maat van doelgroepen met een specifieke zorgvraag.

Betrokkenheid van personen met dementie en/of mantelzorgers

Tijdens het bezoek staan de personen met dementie centraal: ze moeten er zich goed bij voelen en een aangenaam moment kunnen beleven. De zintuigen worden geprikkeld in functie van herkenning, herinnering en gevoelens – het is niet de bedoeling om nieuwe kennis over te brengen. De rondleiding speelt in op de behoeften en mogelijkheden van personen met dementie: er is een persoonlijk onthaal, de thema’s zijn persoonsgebonden en het gesprek volgt de ervaringen en interesses van de bezoekers.

Innoverende/inspirerende aan het project

Meerdere Vlaamse musea ontwikkelden de laatste jaren een aanbod voor personen met dementie. Kerekewere bouwt voort op die ervaringen en brengt deze samen in een aangename, laagdrempelige – en flexibel aanpasbare – bezoekformule.

Meer info?

https://eperondor.be/bezoeken/dementievriendelijk


Dieper graven in het geheugen

Korte duiding van het project

Erfgoedcel TERF en Erfgoedcel Brugge hebben een lange traditie in het opzetten van projecten voor personen met dementie. De voorbije jaren ontwikkelden beide erfgoedcellen een geslaagd aanbod rond reminiscentie. Door dit succes kwam de goesting om met 6 woonzorgcentra uit de regio een verdiepend aanbod te ontwikkelen. Dit vertaalt zich in het project ‘Dieper graven in het geheugen’, een participatief en verdiepend traject rond herinneringen en erfgoed dat tot stand kwam met steun van de Vlaamse overheid. Via 3 proeftuinen wordt gezocht naar mogelijkheden om het uitleenaanbod van de erfgoedcellen te verdiepen en te verrijken. De resultaten van dit experiment worden in een later stadium gedeeld via een inspiratiedag voor de erfgoedsector en via een dialoogdag met de zorgsector. Alles wordt ook gebundeld in een online eindrapport dat via de websites van EGC Brugge, EGC TERF en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen wordt ontsloten. 

Betrokkenheid van personen met dementie en/of mantelzorgers

Het hele project vertrekt vanuit 3 proeftuinen waarbij personen met dementie en hun mantelzorgers aan de slag gaan met verschillende methodieken en producten. Door hun feedback en ervaringen worden de gemaakte producten volledig op hun noden en wensen afgestemd.

Innoverende/inspirerende aan het project

Tijdens het project worden 3 proeftuinen opgezet. In de 1ste proeftuin ligt de focus op het ontwikkelen van een aantal welzijnsactiviteiten of workshops bij de vertelkoffers en huiselijke hoekjes. Samen met de bewoners en ergotherapeuten van de deelnemende WZC’s gaat men onderzoeken of herinneringen op een actieve manier kunnen opgehaald worden en opnieuw beleefd worden. In de 2de proeftuin staat de relatie tussen de bewoner en zijn/haar mantelzorgers of een betekenisvolle andere centraal. Hier wil men onderzoeken op welke manier een actieve dialoog tussen de gesprekspartners kan geinitieerd worden. Daarvoor gaat men aan de slag met een aantal belevingspakketten – mijmerdozen- rond thema’s zoals vb. uitstap naar zee,… Bedoeling is om te experimenteren met innovatieve methodieken en werkvormen. De 3de proeftuin is specifiek gericht op het onderwijs en de intergenerationele aanpak. Er wordt een lessenpakket ontworpen waarbij leerlingen uit de laatste graad van de lagere school en bewoners uit het WZC effectief met elkaar in contact komen.

Meer info?

Via de websites van Erfgoedcel TERF en Erfgoedcel Brugge


D’oede doze

Korte duiding van het project

Dit project wil een steentje bijdragen om dementie bespreekbaar te maken. Dit gebeurt op een unieke manier met tools die dementie vertalen naar een tastbare ervaring. Zo kan er veel interactiever en speelser geleerd worden over deze nog steeds mysterieuze aandoening. Neem een kijkje in D’oede doze toolbox, ervaar even wat het is om dementie te hebben en begrijp personen met dementie beter.

Betrokkenheid van personen met dementie en/of mantelzorgers

D’oede doze kwam tot stand in een samenwerking van hogeschool studenten, Howest Hogeschool productontwikkeling, Mentor vzw, professionelen uit de zorg en niet-professionele ervaringsdeskundigen, onder wie een persoon met jongdementie, zijn partner en enkele mantelzorgers van mensen met dementie.

Innoverende/inspirerende aan het project

Deze unieke koffer bestaat uit 10 verschillende simulatietools vb. een aangepaste klok, bewerkt kledingstuk,… Bij de toolbox hoort een set opdrachtkaartjes voor oefeningen en uitlegkaartjes. Eerst wordt de opdracht uitgevoerd, daarna volgt de uitleg over de werking en de link naar dementie. Er is tevens ook een infoboekje met onder meer een opsomming van diverse praktische omgangstips en info waar men terecht kan bij vragen. Bij D’oede doze hoort een inleefworkshop die is erkend door het zorgkoepelfonds FE.BI. Om met D’oede doze aan de slag te gaan volstaat het om een korte train the trainer sessie te volgen.

Meer info?

https://www.vzwmentor.be/doededoze – info@mentorvzw.be