Intervisie

intervisieIn een beperkte groep voeren we ook intervisie gesprekken binnen het thema dementie.
Een intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij de deelnemers elkaar ondersteunen, mee nadenken en feedback geven over werkgerelateerde problemen. Dit samen leren gebeurt aan de hand van een methodiek die aangebracht wordt door de intervisiebegeleider.

Niet het uitwisselen van tips staat voorop, wel het samen zoeken naar oplossingsstrategieën voor problemen waar je als hulpverlener mee te maken krijgt. Dit kan betrekking hebben op zowel concrete casuïstiek, zoals moeilijk hanteerbaar gedrag, maar ook op problemen die verband houden met de relatie met collega’s en je eigen positie in de organisatie.

ECD Sophia organiseert momenteel intervisies voor hulpverleners werkzaam in een lokaal infopunt dementie, voorzieningen voor personen met een verstandelijke beperking, thuiszorgcoördinatoren, maatschappelijk werkers en referentiepersonen dementie.