Open aanbod

Het regionaal expertisecentrum dementie Sophia werkt nauw samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen voor het opstellen van vormingspakketten.

Voor onder meer volgende opleidingen kan u bij ons terecht:

  1. Referentiepersoon dementie
  2. Dementiekundige basiszorgverlener
  3. Dementiekundige basiszorgverlener voor de dienst maatschappelijk werk verbonden aan een ziekenfonds

Wenst u meer informatie omtrent deze opleidingen/pakketten neem dan gerust met ons contact op.