Overlegplatform dementie

In West-Vlaanderen zijn 5 overlegplatforms dementie (OPD) actief.

ECD Sophia maakt deel uit van 3 OPD’s, m.n.:

–          OPD Zuid-West-Vlaanderen

–          OPD Midden-West-Vlaanderen, regio Poperinge – Ieper – Diksmuide

–          OPD Midden-West-Vlaanderen, regio Roeselare – Izegem – Tielt

Een OPD is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor alle zorgaanbieders – zelfstandigen, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen – die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving. 

Het OPD is een plek van netwerking, een verzameltank aan informatie, een kans om buiten de grenzen van de eigen sector te kijken, een signaalfunctie en een organisator van vorming voor professionelen (en mantelzorgers).

OPD